Po której stronie krzyża mieszkasz?

Barry Bennet

Wejdź na właściwą stronę krzyża! Dopóki w pełni nie zrozumiemy tego „nowego stworzenia”, będziemy tracić bogactwa sprawiedliwości przez wiarę i naszego dziedzictwa w Chrystusie.

 • Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia (Flp 4:13).
 • Albowiem nie dał mi Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia (2Tym 1:7).
 • Jestem mocny w Panu i Jego potężnej mocy” (Ef 6:10).
 • Nic, co jest Bożą wolą, nie będzie dla mnie niemożliwe (Mt 17:20).
 • Większy jest Ten, który jest we mnie, niż ten, który jest w świecie (1J 4:4).
 • Bóg zawsze daje mi zwycięstwo w Chrystusie Jezusie (2Kor 2:14).
 • Chrystus Jezus uczynił mnie mądrością od Boga (1Kor 1:30).
 • Jego ranami zostałem uzdrowiony (1Ptr 2:24).
 • Wszelką moją troskę składam na Tego, który troszczy się o mnie (1Ptr 5:7).
 • Odrzucam wszelkie związanie, ponieważ tam, gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność (2Kor 3:17).
 • Nie ma więc żadnego potępienia dla mnie, ponieważ jestem w Chrystusie Jezusie (Rzm 8:1).
 • Chrystus wykupił mnie spod przekleństwa prawa, stając się za mnie przekleństwem… aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na mnie w Jezusie Chrystusie; aby mógł przyjąć obietnicę Ducha przez wiarę (Ga 3:13-14).
 • Bóg uczynił za mnie grzechem Tego, który nie znał grzechu; aby stał się sprawiedliwością Bożą w Nim (2Kor 5:21).
 • W Jego sercu jest, aby mi błogosławić obfitym życiem wszelkim dobrym darem, wszelkim błogosławieństwem i ‘wszystkim’ (J 10:10, Jak 1:17, Ef 1:3, Rzm 8:32).
 • Poddaję się Bogu, sprzeciwiam działaniu diabła i on ucieknie (Jk 4:7).
 • Będę rządził w życiu! (Rzym 5:17).
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *