Pobudzenie do proroctwa

Bentley Todd

Celem tego nauczania jest pobudzenie do proroctwa.
Dla niektórych z was będzie to zwykła sprawa pobudzenia daru, który już jest w was.

Inni może już funkcjonowali trochę w proroctwie i będzie to posunięcie się do przodu w działaniu tego daru. Z drugiej strony niektórzy jeszcze nie prorokowali nigdy i będą prorokować po raz pierwszy zanim skończymy. Możemy to nazwać proroczym przyjęciem. Wierzę, że będziecie tak zbudowani, zachęceni i pocieszeni tym, co Duch Świty będzie do was mówił, zostaniecie wprowadzeni do proroczego okresu swojego życia. Duch proroctwa przyjdzie do ciebie.

Zanim pobudzę cię do proroctwa, zamierzam powiedzieć o tym, w jaki sposób sprawdzać prorocze słowo, jak przyjmować je i jak pobudzać namaszczenie w twoim życiu tak, abyś mógł prorokować i mówić słowa Boga. Bóg wzbudza proroczych ludzi i On wylewa proroczy olej. On nie chce, abyśmy otrzymali porcję wiedzy na ten temat, zatem zanim zakończymy tą sesję będziesz prorokował. Jestem bardzo podekscytowany tym, co się wydarzy w twoim życiu.

Udzielę ci kilku wskazówek na temat tego, w jaki sposób będziesz uwolniony do proroczego działania. Bóg chce, abyś prorokował i chce również, aby twój proroczy dar wyszedł poza zwykłe usługiwanie w proroczym namaszczeniu w zborze (kościele). Wierzę, że skoro jesteśmy Bożymi proroczymi ludźmi, to jesteśmy nimi w domach, w miejscu pracy i wszędzie, gdzie jesteśmy.
Możesz pobudzić swoje prorocze obdarowanie wszędzie i używać go nawet wśród niewierzących. W 1 Kro 14 widzimy, że jeśli niewierzący wejdzie na nasze zgromadzenie i ludzie prorokują to taka osoba zostaje przekonana, padnie na twarz i mówi: „Prawdziwie, Bóg jest między wami!”. Taki rodzaj reakcji, wierzę, nie zdarza się tylko z powodu słowa, lecz jest coś w proroczym namaszczeniu, co idzie w parze z ewangelizacją.

WEŹ PROROCTWO NA RYNEK MIEJSKI.

Weź więc to, co otrzymasz w tym nauczaniu i oczekuj czasu, gdy będziesz w publicznym miejscu. Udostępnij siebie Duchowi Świętemu i On da ci słowo poznania dla kogoś. Wierzę, że Bóg chce, aby Jego proroczy ludzi byli proroczy nie tylko wtedy, gdy jest namaszczona atmosfera zgromadzenia. Dlaczego nie stworzyć proroczej atmosfery w restauracji? Dlaczego nie stworzysz proroczej atmosfery w swoim domu? Czy kiedykolwiek usługiwałeś swoim dzieciom czy innym domownikom słowem poznania czy objawieniem? Odkrywam, że czasami to słowo wiedzy wychodzi z moich ust w najbardziej naturalnych okolicznościach – bee miał wizje i otrzymywał od Boga nadnaturalny wgląd w duchową rzeczywistość i przekazywał go na rynku miejskim.

Bóg chce, abyśmy otrzymywali słowo wprost na ryku, wprost tam, gdy siedzisz przy obiedzie. Spójrz na człowieka naprzeciwko, módl się w Duch i mów:

Powiedz mi coś o nim, Panie.

Wtedy możesz zostać poprowadzony do zapytania o coś, jak np.:

Czy masz ostatnio problemy z ciśnieniem krwi? Czy masz wysokie ciśnienie?

Wtedy, nagle, usługujesz.

Prawdopodobnie zapyta:

Skąd wiesz o tym?

Po prostu słuchałem Bożego głosu – możesz odpowiedzieć – ponieważ wierzę, że On chce mówić do ciebie. Wierzę, że On pokazał mi to, że masz problemy z ciśnieniem krwi. Czy mogę się o to pomodlić?

Już czas na to, abyś zaczął funkcjonować proroczo, będziesz musiał zechcieć wyjść z łodzi na głęboką wodę, w nieznany teren. Namaszczenie jest nieznanym, lecz proroctwo jest nieznanym również.

Jezus lubił usługiwać w proroczym namaszczeniu także poza kościołem. Pamiętasz czas, gdy Jezus potkał Samarytankę przy studni w ew. Jana 4? To właśnie tam Jezus miał potężne słowo poznania. Słowo poznania jest proroctwem – jest to po prostu inny sposób wyrażania proroctwa. Jednym z moich ulubionych sposobów, kiedy Duch Święty używa mnie proroczo jest słowo poznania. Wtedy wiem różne rzeczy z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Gdy Jezus usługiwał na tym poziomie proroczego namaszczenia spotkanej przy studni kobiecie, powiedział jej o wydarzeniach z jej życia. Nie tylko została zbawiona, lecz powiedziała ludziom w mieście o tym, co się wydarzyło i przyszli posłuchać Jezusa sami i w mieście powstało przebudzenie spowodowane proroczym słowem.

PROROCZE SPOTKANIE W RESTAURACJI

Kiedyś po spotkaniu w Abbotsford, byłem w restauracji szukając takiego doświadczenia. Pobudziłem resztę zespołu przy stale mówiąc:

Czy prorocze namaszczenie jest tylko dla kościoła? Czy proroctwo ma być używane wyłącznie w strukturach lokalnego kościoła czy też może być przydatne również poza kościołem dla zgubionych?

Gdy podeszła kelnerka otworzyliśmy się na słowo Pana dla tej niewierzącej. Wtedy Bóg dał nam szczegółowe wizje. Powiedziałem:

Dojrzewałaś jako katoliczka i gdy miałaś 12 lat zostałaś seksualnie wykorzystana na katolickim obozie.

Widzę ciebie – powiedział mój przyjaciel – w twoim mieszkaniu a na balkonie jest klatka z ptakami.

Potem powiedziałem jej, że nie chcę być zbawiona z powodu swoje niewierzącego chłopaka. Duch Święty dał nam wspaniałe słowo prorocze, aby usłużyć tej kelnerce po prostu dlatego, że czekaliśmy na Niego tam, gdzie jedliśmy kolację.

Chcę więc rzucić wyzwanie wam, abyście byli proroczy nie tylko prorokując sobie nawzajem, lecz, dziś, zanieś proroctwo do niewierzących.
Weź go do twojego domu i zdobądź słowo poznania dla twoich dzieci.
Zdobądź słowo poznania dotyczące tego, dlaczego są związane tym czym są związane i zdobądź klucz od otwarcia drzwi ich życia, które wywołają pozytywne zmiany. Ty potrzebujesz tego, aby Bóg mówił słowo 'rhema’, a nie ludzkiej mądrości.
Odkrywam, że łatwo jest wejść w służbę w kościele, lecz co ze służbą w twoim własnym domu? Dlaczego nie usługiwać na rynkach miejskich? Zbiorę niewierzących w kolejkę w restauracji i będę prorokował nad nimi wszystkimi lub przekaże słowo poznania kobiecie w McDonalds Drive. Przekazujmy słowo Pana w najbardziej naturalny miejscach. Biblia mówi mnóstwo na temat nadnaturalności. Niemniej jednak, pomyślmy chwilkę o słowie „nadnaturalność”. Pierwsza jego część to „nad” ( ang. „super” – przyp. tłum). Wiem, że wszyscy chcecie być „super”, lecz druga część mówi nam o tym, że „super” jest naturalne. Chcę spowodować, aby to, co „super” był naturalne. Bóg rzeczywiści chce przekazywać proroctwo poprzez nas w najbardziej naturalnych okolicznościach i w najbardziej naturalny sposób.

Musimy być również gotowi do prorokowania w każdej chwili. Na początku, Bóg pobudzał mnie do przekazywania komuś słowa nawet wtedy, gdy nie miałem na początek ani słowa. Wiem, że wielu chrześcijan było uczonych w słuchaniu głosu Bożego w ten sposób, że oczekiwali na myśl lub obraz. Wierzą, że tylko w ten sposób mogą dać słowo i, że będzie to wzrastać w miarę przekazywania. Niemniej jednak, chcę, abyście wiedzieli, że czasami, gdy ja będę usługiwał na spotkaniach i Bóg powie do mnie, że chce, aby prorokował. Mogę powiedzieć:

O, Panie, nie mam nic dla nikogo.

Pomimo moich protestów, On powie:

Widzisz ten rząd, tam? Wezwij ich i prorokuj nad każdym z nich teraz.

Pamiętam jak kiedyś pracowałem z proroczo namaszczonym sługą, który faktycznie rzucił mi wyzwanie. Powiadam wam, to było wyzwanie, gdy powiedział do mnie:

w tym budynku

Teraz są takie czasy, że Bóg będzie mówił po prostu:

jeśli chcesz możemy to uwolnić  razem możemy
prorokować nad każdym w tym kościele

Wtedy zbierzemy wszystkich i będziemy usługiwać przez wiele godzin. Już dziś, uwielbiam tan czas! To dlatego teraz jestem wolny; dlatego lubię pobudzać ludzi do proroctwa. Lecz bez względu na to czy jestem na zgromadzeniu czy nie, chcę chodzić w proroczym namaszczeniu. Często będę siadał i mówił:

Panie, daj mi słowo. Powiedz mi coś o tej osobie.

WYLANIE DUCHA PROROCZEGO CZASÓW OSTATECZNYCH.

Naprawdę to są dni, w których Bóg wylewa swojego proroczego Ducha na Jego ludzi. Ten fragment jest całkiem dobrze znany, lecz rozważmy go jeszcze

Dz.2:17

„I stanie się w ostateczne dni, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowi wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. A starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje Wyleję w owych dniach Ducha Mego i prorokować będą.

W tych wersach Bób mówi o wylaniu Jego Ducha na każdego pojedynczego wierzące, ponieważ On chce, aby wszystkie Jego dzieci prorokowały.
To wylanie nie jest tylko dla proroków czy służby proroczej. On pragnie abyśmy wszyscy mieli wizje i sny.

Możesz sobie myśleć: „Nie wiem jak prorokować. Co mam powiedzieć?” Ojciec mówi: „Ja wyleję mojego Ducha”. To wtedy, gdy Duch Święty zstępuje na ciebie zaczyna płynąć słowo Pana. Wiesz jak łatwo jest prorokować? Jest to tylko sprawa otwarcia ust i On je napełnia. Możesz być pewien, że możesz prorokować, ponieważ ten sam Duch, który wzbudził Jezusa z martwych mieszka w tobie. Bóg mówi do ciebie cały czas, musisz po prostu usłyszeć Boga. Być może nie masz swych duchowych uszu zwróconych na Jego głos, niemniej jeśli słuchasz, to możliwe, nie jest możliwe nie słyszeć Boga, ponieważ Duch został wylany na ciebie zgodnie z Jego obietnicą.

Ten sam Duch, który wzbudził Jezus z martwych żyje w tobie i to przychodząca obecność Ducha Świętego uwalnia prorocze słow. „Wyleję mojego Ducha i będą prorokować”. Gdy Duch Święty zostaje wylany, pierwszą rzeczą jak się dzieje nie są języki, lecz proroctwo. Znajdujemy przykłady tego w 1 Sam. 10:6 i 19:20 w chwili spotkania Saula z prorokami (ludzie będący w urzędzie proroków), którzy prorokowali. Prorokowali nad narodem izraelskim oraz nad sobą nawzajem i to była konferencja prorocza.

JAK WEJŚĆ POD PROROCZY PŁASZCZ

W większości przypadków ST możesz dostrzec różnice między darami znacznie bardziej wyraźnie, niż widać to dziś w ciele Chrystusa. Wiesz, że Saul był królem, tak jest. Dawid był królem. Prorocy byli prorokami. Aaron był kapłanem, Mojżesz był kapłanem, Salomon był królem. W jednym zapisie biblijnym widzimy, że lud Izraela był całkowicie zdumiony, gdy król (Saul) prorokował. Pod kierunkiem proroka Samuela Bóg posłał króla Saula do miejsca, gdzie prorocy prorokowali. Gdy Saul znalazł się pod tym samym proroczym połaszczem, Duch Boży spoczął na nim i prorokował. Był królem, więc nigdy wcześniej nie prorokował. (Może tak jest również z tobą – nigdy nie prorokowałeś wcześniej), lecz Duch Święty zstąpił na Saula i on nie przekazał jakiegoś drobnego proroczego słowa, on prorokował cały dzień i całą noc. Była taka trafność w tym proroczym słowie, że reszta ludzi pytała: „Czy i Saul między prorokami”.

Czy wiesz, dlaczego będziesz prorokować? Ponieważ ten sam Duch, który spadła na Saula, został wylany w dni Pięćdzisiątnicy i jest teraz wylewany na wszystkie dzieci Boże, zgodnie z Pismem. Duch Święty zamierza uzdolnić cię do tego, abyś miał słowo Pańskie, gdy usługujesz innym. Duch Święty jest w tobie w domu, w pracy, w restauracji, w najbardziej naturalnych, zwykłych miejscach. Popatrz na ten fragment z 1 Sam. 19 – on mówi o zwykłych ludziach wchodzących pod namaszczenie Samuela i proroków. Oni nie byli prorokami, ani nawet uznanymi liderami w kościele – byli po prostu posłańcami Saula. A jednak, gdy Duch Pański spoczął na nich, zaczęli prorokować. Tak samo, wierzę, że jeśli ty wejdziesz pod prorocze namaszczenie, płaszcz proroctwa, również będziesz w stanie prorokować słowa zbudowania, zachęty i pociechy nad innymi.

A teraz, czy Bóg chce, abyś usługiwał w proroctwie? Czy jest w Biblii choć jedno takie miejsce, które mówi, ze możesz prorokować nad innymi, kiedy chcesz? Możesz sobie myśleć: „O czym ty gadasz, Todd? Jak mogę włączyć lub wyłączyć proroctwo? Nie możesz włączać proroctwa, to albo przychodzi w Bożej suwerenności, albo nie przychodzi wcale. Nie możesz tego włączać na własne życzenie”. Widzisz, nie wierzę w to. Wierzę, że Jezus powiedział:

Owce mojego głosu słuchają.

I powiem ci coś: wszystko, co musisz zrobić to nastawić się na słuchanie. Pamiętaj, bóg jest twoim Tatusiem, Ojcem w niebie.

BÓG ZAWSZE MÓWI DO SWOICH DZIECI.

Jest dla mnie nie do pomyślenia, że mógłbym pójść do pokoju mojego Ojca, spędzić z nim cztery godziny i nigdy nie usłyszeć od niego słowa. Coś takiego po prostu nie może się zdarzyć. Być może niektórzy z was mieliście bardzo niezdrowe relacje w domach, gdzie tego typu rzeczy zdarzały się.

Niemniej rzeczywiście jest tak, że kiedykolwiek przyjdę do domu do mojej żony czy odwiedzą mojego ojca, zawsze mają mi coś do powiedzenia. Zatem, dlaczego chrześcijanie wierzą, że Bóg mówi tylko od czasu do czasu wtedy, gdy to jest bardzo ważne? Czy możesz sobie wyobrazić takiego Tatę w naturalnych warunkach, który zwraca się do ciebie tylko wtedy, gdy potrzebne jest upomnienie, korekta, wskazanie kierunku lub zwrócenie uwagi? Znaczy to, że Ojciec chce mówić do ciebie przez cały czas, nie raz do roku przy okazji proroczej konferencji. Bóg chce mówić do ciebie w każdej sytuacji, w każdej chwili twojego życia, musisz się nauczyć stawać w pozycji słuchania tego, co Bóg mówi. Naucz się tego, jak pobudzać proroctwo i naucz się jak być dostępnym dla Ducha Świętego.

Jest zatem miejsce dla proroczego działania i praktyki według właściwego prowadzenia. W 1 Kor 14 Paweł wprowadza korektę i przedstawia kilka wskazówek Koryntianom, którzy zaczynali wzrastać w pychę w związku z wizjami i objawieniami jakie otrzymywali od Boga. Wydaje się, że trochę konkurowali ze sobą, aby zobaczyć kto ma mocniejsze słowo prorocze. Z powodu wizji i anielskich wizytacji, niektórzy z nich zaczęli mieć o sobie zbyt wysokie mniemanie, więc Paweł mówi do nich:

Cóż wam się wydaje – nie jesteście mężami Bożymi tego czasu. Wszyscy możecie prorokować jeden po drugim, aby się wszyscy czegoś nauczyli.

Mogę wezwać kogokolwiek i jeśli będzie chciał zrobić krok w nieznane i odłożyć swój szacunek i być dostępny, to każdy będzie słyszał od Boga. Podobnie i ty, czytelniku, poświęć czas na słuchanie Boga, wypełnij Jego wymagania, aby żyć proroczym stylem życia i pobudzać proroctwo, a bardzo szybko wzrośniesz w tym darze. Pismo stanowi wyraźnie, że wszyscy mogą prorokować, jeden po drugim. Wiesz dlaczego? Jest takie miejsce proroczej aktywacji i pobudzenia. Gdy praktykujemy służbę proroczą to taki jest poziom startowy: wszyscy możecie prorokować, jeden po drugim, aby się wszyscy czegoś nauczyli (1 Kor. 14:31).

Nie zostaniesz prorokiem po tej aktywacji. Niemniej, będziesz się uczył prorokowania tak, abyś ucząc się został zachęcony przez to, że usłyszałeś Boga i że nie słyszysz go tylko jeden raz na rok. Powiem ci coś: gdybym miał stanąć i powiedzieć jak często codziennie mówi do mnie Bóg, to wyrzuciłbyś mnie z kościoła, ponieważ mówiłbyś wtedy:

Co to znaczy: Bóg mi powiedział, Bóg mi powiedział.

Ciągle trafiam na ludzi, którzy pytają:

Bóg powiedział?

Dla nich Bóg jest cicho i mówi tylko wtedy, gdy jest zły.

On mówi tylko wtedy, gdy chce ci objawić twój grzech – mówią – Bóg mówi tylko wtedy, gdy potrzebne ci jest coś na rozpęd.

On nie chce mówić intymnie – mówią. – Zapomnij o tym, ani nawet nie spodziewaj, że usłyszysz coś do Boga.

KILKA PROROCZYCH WSKAZÓWEK.

Wierzę, że Bóg jest znacznie bardziej „osobisty” niż to, oczekuję tego, że każdego dnia, gdy wstaję z łóżka, będę słyszał słowo od mojego Pana. Wiesz, te słowa nie zawsze będą dotyczyły kierunku działania i przyszłości. Gdy będziemy usługiwać sobie nawzajem dziś wieczorem to zapomnijcie o tym całym wskazywaniu kierunku i przyszłości. Skupmy się raczej na proroczych wskazówkach, które mówią, aby budować, zachęcać i pocieszać ( 1 Kor. 14:3). Trzymaj sprawy wyznaczania dat i współmałżonków daleko od siebie. Niech będzie to prorokowanie jeden drugiemu (kolejno) tak, aby wszyscy mogli się czegoś nauczyć.

Gdy wypowiadasz słowa z Bożego serca i umysłu to prorokujesz. Faktycznie, jest to łatwo słyszeć Boży głos. Pismo mówi nam, w 1 Kor. 2, że Duch, który mieszka w nas bada głębokości Boże. Ten wers pokazuje ci, dlaczego możesz spodziewać się tego, że Bóg będzie mówił do ciebie w sprawach innych ludzi i dlaczego możesz oczekiwać słyszenia Boga w każdej chwili, gdy nastawisz się na prorocze słuchanie. Oto czytamy tutaj, dlaczego Bóg chce mówić i dlaczego On chce mówić do ciebie, a nie tylko do proroków czy przywódców kościoła. Bóg pragnie, abyś był prorocza osobą.

Spójrzmy do 1 Kor.:

w. 6-11: „głosimy tedy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną; ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, która Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tego, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nit nie poznał, tylko Duch Boży.

Duch Święty zna dobrze wszystko, co jest w sercu Ojca i każdej osoby czytającej to. Zna dobrze nawet najgłębsze myśli, które Bóg ma wobec każdego z nas w tym pomieszczeniu. On wie, co potrzebujesz usłyszeć.

Duch Boży bada głębokości Boże. On bada serce, bada tajemnice Ojca i On ma takie szczególne myśli wobec każdego, kogo Ojciec stworzył. Wers 12 tego samego rozdziału mówi: A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.

NIEZLICZONE MYŚLI BOŻE WOBEC NAS.

Duch Święty mieszka w nas, pełne objawienie. I ten Duch Święty mieszka w tobie, abyś mógł wejść w głębokie sprawy jakie Ojciec ma nie tylko dla wobec twojego własnego życia, lecz twojego, mojego i nas poszczególnych osobowości. Wiesz dobrze, że możesz prorokować, ponieważ będziesz polegał na tej studni Ducha Świetego, który mieszka w tobie i objawia ci pewne rzeczy na temat kogoś, komu będziesz mógł usłużyć. Wiesz, Dawid pisze tak: „Jak niezliczone są myśli twoje Boże wobec nas”. Tak, On ma niezliczone ilości myśli wobec ciebie. Gdybym zatem chciał prorokować nad kimś to wszystko, co muszę zrobić to mówić: „Duchu Święty, daj mi objawienie teraz, pozwól mi nastroić się choćby na jedną myśl”.

Mówię wam, usługiwałem proroczo nawet wtedy, gdy mówiłem do kogoś jedną myśl; gdy Bóg daje ci jeden obraz wewnętrzny i i nawet nie masz jego interpretacji, po prostu opowiadasz to, co widzisz, prorokujesz. Poprzez Ducha Świętego po prostu nastroiłeś się na głębokości Boże i otrzymałeś jedną z tych niezliczonych myśli. Tylko o to zamierzam cię prosić. Zamierzam prosić cię, abyś wszedł w tłumy niezliczonych myśli bożych i prorokował przez jedną godzinę nad jednym człowiekiem. Mamy tylko powiedzieć:

Duchu Święty, dziękuję ci za to, że znasz łębokości Boże. Znasz sprawy Ojca. Pragnę, abyś dał mi po prostu jedną myśl, jedno słowo, dla tej osoby.

Gdy tylko staniesz się dostępny, oczekuj tego, że będziesz prorokował. Prorocze namaszczenie jest w tobie. Mówimy wrzącym twoim duchu, przeszłym, teraźniejszym czy przyszłym.

Chciałbym teraz chwilkę zatrzymać się nad tym w jaki sposób rozróżniać głos Boży. Skąd będziesz wiedział, że Bóg coś powiedział? W jaki sposób porozumiewa się z nami? W Liście do Hebrajczyków jest mowa o tym, że Bóg mówił do proroków na wiele różnych sposobów. Bóg może przekazać ci proroctwo, które masz przekazać w wizji, czy śnie. Byłem pochwycony do trzeciego nieba; miałem anielskie nawiedzenia, miałem wizje przy otwartych i zamkniętych oczach. Przemawiano do mnie przez najbardziej naturalne osły tego świata, włączając w to telewizję. Proroczy słudzy mówili do mnie Boże słowo. Nikt ni uczył mnie tego, lecz oto jest kilka sposobów, jak Bóg do mnie przemawia.

W jaki sposób otrzymuję słowo poznania? W jaki sposób wiem, że ktoś zostanie uzdrowiony? W Prince George, Duch Święty dał mi jedno słowo i powiedział, że ktoś głuchy zostanie uzdrowiony. Powiedziałem więc:

jeśli jesteś głuchy, wyjdź tutaj, będziesz słyszeć. Powiem ci coś, wychodzisz na głęboką wodę, gdy mówisz coś takiego.

Była tam kobieta, która była głucha i która nic nie słyszała, bez pomocy aparatu słuchowego. Zanim skończyło się spotkanie, Bóg uzdrowił jej uszy. Po prostu miałem jedna myśl Bożą; zobaczyłem jedną głuchą osobę. Lecz, co by się stało, gdybym tego nic nie powiedział, ponieważ obawiałbym się, że nie usłyszałem od Boga? Jest to jedna z przeszkód, które będziesz musiał pokonywać w proroczej służbie – że jest taka możliwość, że możesz ominąć Boga. Nie ma żadnego problemu w tym, że jako dwulatek nie chodzisz równie dobrze jak 10 latek. Jest w porządku jeśli gaworzysz coś tam czasami, w porządku nie rozumieć nawet wielkich tajemnic proroczych, jest w porządku, jeśli nie jesteś jeszcze najlepiej wyćwiczony w tym. Jest to w porządku, ponieważ „wszyscy możecie kolejno prorokować, aby się każdy czegoś nauczył” (1 Kor 14:31).

BUDOWANIE ATMOSFERY PROROCZEGO UCZENIA SIĘ.

Musi być miejsce dla ciebie, abyś mógł się uczyć i popełniać błędy. Musi być atmosfera, w której możesz testować wszystko, gdzie możesz mówić i działać w proroctwie. Będziesz wtedy zachęcony, gdy ta druga osoba powie ci:-

Usłyszałeś od Boga dla mnie.

Następnym razem, gdy będziesz prorokował, będziesz czuł się bardziej pewnie. To dlatego, chcę cię pobudzić proroczo, abyś budował przekonanie w to, że nie tylko możesz prorokować, lecz, gdy to robisz i osoba przyjmująca słowo, które wypowiadasz, potwierdza, aby zaczął się podnosić twój poziom pewności. Musisz zacząć, aby to uwolnienie otrzymać. Doszedłem do pewnego miejsca, nie tylko w proroctwie, lecz w namaszczeniu, gdzie jest w porządku, jeśli się pomylę, ominę Boga. Jest w porządku, jeśli powiem to, co myślę i nikt nie zareaguje.

Pomówmy więc chwilkę o tym, co Bóg mówi do ludzi. Wiesz, Bóg będzie mówił do ciebie w tych miejscach, gdzie jesteś. Będzie mówił w różny sposób, nawet inaczej do każdej osoby. Jedną z pierwszych metod są zapachy. Po raz pierwszy Bóg przemówił do mnie, gdy zostałem zbawiony, na temat ducha śmieci, który spoczywał na kimś. Siedziałem w przyczepie kempingowej z mężczyzną, którego zdobyliśmy dla Chrystusa. Był lokalnym włóczęgą, alkoholikiem i został całkowicie oczyszczony. Gdy siedział w przyczepie ze mną i moim przyjacielem, jedną z rzeczy, które Duch Święty powiedział do mnie (byłem zaledwie parę miesięcy w Panu) to, że jest na tym mężczyźnie duch śmierci. Wiesz, jak mi to powiedział? Poczułem wstrętny, błotny, bagnisty, zjełczały odór. Następnie, miałem wizję twarzy, która stała się czaszką i ponownie twarzą. Przez to doświadczenie, poczułem, że Duch Święty mówi mi, że ten człowiek umrze. Umarł w ciągu tygodnia. To było jedno z pierwszych doświadczeń jakie miałem z rzeczywistością tego, że Bóg mówi do mnie. Zostałem uwolniony od narkotykowego uzależnienia, więzienia, okultyzmu i bezbożnego stylu życia, które prowadziłem zanim poznałem Jezusa. Kilka miesięcy wcześniej Bóg mówił do mnie poprzez mojego wcześniejszego w przyczepie mojego poprzedniego dealera. To było niesamowite.

Dziś Bóg mówi do mnie poprzez aromaty przez cały czas. Woń Pana kiedyś nawiedziła mnie w Prince George. Doświadczałem też zapachów w czasie, gdy byłem w moim pokoju sam. Bóg będzie w zapachu wanilii, róż, cynamonu i kadzidła. Przychodzi czasami nawet w objawieniu kierunku prowadzenia czy zmiany prowadzenia zgromadzenia poprzez powiew Jego zapachu. W taki sposób Bóg zwraca moją uwagę a ja po prostu wiem, że zmieniamy biegi.

Innym sposobem są wrażenia w ciele. Otrzymuję mnóstwo tego szczególnie, gdy usługuję słowem wiedzy. Faktycznie, czuję tego rodzaju słowo dla kilku ludzi w czasie tego poranka – po prostu miałem takie wrażenie bólu w moim boku. Wtedy zobaczyłem kogoś idącego -aaaaa – krzywiącego się z bólu. Po prostu wiedziałem, że to było coś, czego Bóg chciał dotknąć. Czasami, gdy otrzymuję wrażenie, czuję ból w piersi schodzący w dół mojego boku, lub dzwonienie w uszach, czy jakieś czucie w oczach. Wtedy wiem, że Duch Święty dając mi taki obraz,  ma zamiar kogoś uzdrowić w samym środku mojego kazania. Wtedy po prostu zatrzymuję się, zmieniam biegi i pozwalam namaszczeniu ku uzdrowieniu płynąc. Wiesz, niektórzy z was słyszeli Boga i po prostu nie zdawali sobie sprawy z tego, że to Bóg.

SŁUCHANIE CICHEGO BOŻEGO GŁOSU.

Bóg często mówi poprzez cichy głos. Cichy głos jest zazwyczaj myślą, która przerywa normalny bieg myśli.

Jeśli głoszę i koncentruję się na czymś, o czym mówię, i nagle zaczynam myśleć o facecie z nowotworem w MacDonaldzie to wiem, że
Bóg stara się zwrócić moją uwagę. W reakcji na to mogę powiedzieć coś takiego:

Usłyszałem jak Bóg szepcze do mnie o kimś, kto jest na tym spotkaniu i ma raka. Może pracujesz w MacDonaldzie.

Skąd wiec wiesz, że usłyszałeś ów cichy Boży głos? Jeśli nagle jakaś myśl wskakuje w twoim umyśle, która jest całkowicie poza kontekstem tego, o czym myślałeś, mówiłeś w danej chwili, to jest Bóg. Możesz mówić, myśleć czy marzyć na jawie o czymś, gdy nagle jakaś idea pojawia się absolutnie nie wiadomo skąd.

Czasami siedzę w czasie nabożeństwa, gdy ktoś inny usługuje, słucham uważnie słowa, gdy nagle zaczynam myśleć o kimś wstającym z wózka inwalidzkiego. Początkowo mogę się nawet czuć winnym takiego myślenia:

Boże, dlaczego myślę o zstępującej chwale, ciałach rozciągniętych na podłodze, zbieraniu wszystkich ludzi z budynku i wchodzeniu pod namaszczenie, gdy tej facet głosi takie namaszczone kazanie?

Nauczyłem się rozróżniać ten cichy Boży głos, ponieważ zazwyczaj, gdy się pojawia, nie dotyczy niczego, o czym myślę, robię w

danej chwili, wydaje się być po prostu jedną z tych abstrakcyjnych myśli.

Bóg mówi również przez wizje. Możesz teraz otrzymać otwarte wizje (tzn. wizje dziejące się przy otwartych oczach), co znaczy, że masz zewnętrzną wizję lub wizje i nie jesteś pewien czy to było wewnętrzne czy zewnętrzne. I faktycznie nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ przesłanie jest to samo.

Wiesz, mierzą i szufladkują swoje prorocze słowo i chcą znać szczegóły tego, w jaki sposób dostałeś to, co dostałeś. Dlaczego nie mielibyśmy po prostu przekazać to, co otrzymaliśmy nie troszcząc się zupełnie o to, jak to otrzymaliśmy.

Jedną z najbardziej praktycznych rzeczy jeśli chodzi o proroctwo jest to: gdy już otrzymasz objawienie to musisz mieć interpretację (tego, co Bóg mówi w tym objawieniu), po czym musisz to właściwie przekazać. Możesz mieć objawienie, interpretację i zdmuchnąć w czasie przekazywania. Możesz mieć objawienie i sposób na przekazanie i zawalić interpretację (co wymaga właściwego czasu). Pozwólcie, że coś wam powiem. Jeśli Bóg zabierze mnie dziś wieczorem do niebios – co czasami robi w czasie zgromadzeń – to niekoniecznie musze wrzeszczeć o tym:

Jestem w niebie teraz w niebie i wiedzę aniołów wylewających namaszczenie ku uzdrowieniu i spływa ono jak złoty miód.

To, co mam powiedzieć to:

Namaszczenie ku uzdrawianiu spływa w dół. Nie muszę uduchowiać tego i dramatyzować tego, co otrzymuje straszyć ludzi. Nie muszę mówić ci, w jaki sposób dostałem to, co dostałem – po prostu muszę ci to przekazać. Wielu ludzi dziwi się:

Czy to była otwarta wizja? Czy miałeś otwarte oczy czy zamknięte? Spałeś czy już byłeś obudzony? Jak sądzisz, byłeś w transie?

CDN

раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *