Późny deszcz

Późny deszcz Zwrot „Późny deszcz” możne znaczyć różne rzeczy dla różnych ludzi. Dla krytyków jest to ruch, który promuje doktrynalne herezje. Jednak dla wielu innych, jest to zwrot, choć lekko staroświecki, używany w tłumaczeniu Biblii Króla Jakuba, używany na opisanie ostatecznego, światowego wylania Ducha Świętego przed powrotem Chrystusa.

Pomimo, że osobiście nie używam zwrotu „późny deszcz”, wierzę w to ostatnie wielkie poruszenie Boże. W rzeczywistości, mam taką wizję od 1970 roku. Należy zaznaczyć, że moja wiara był przetestowana w latach 70’tych, gdy wielu przywódców kościoła przewidywało koniec świata. Szczerze mówiąc, niewielu rzeczywiście wierzyło w to, że będą jakieś wielkie żniwa w okresie lat 70’tych i 80’tych. Niemniej w latach 90’tych po zdumiewających upadku sowieckiego komunizmu naprawdę zaczęła się przyspieszona era światowej ewangelizacji. Od tej pory Duch Święty sprowadził setki milionów ludzi do Królestwa Bożego.

Tak więc, pomimo wojen i innych problemów, skupiam się cały czas na potężnym dziele Ducha Świętego w tych dniach ostatecznych. Ostatnie wielkie wylanie nie skończy się aż do chwili, gdy Duch Boży zostanie wylany „na wszelkie ciało” (Dz. 2:17). „Wszelkie” oznacza wszelkie. Oznacza to, że Bóg poważnie myśli o zdobywaniu muzułman, Hindusów, buddystów i wielu innych religii. Boża pasja dla zgubionych jest tak wielka, że On Sam nawet „zagwarantował”, że wystąpią niezaprzeczalne „znaki na niebie oraz na ziemi” (Dz. 2:19-20). Z całego serca wierzę, że w czasie tego ostatniego przebudzenia będziemy świadkami prawdziwego zjednoczonego kościoła, działania wielu wierzących podniesionych do dojrzałości Chrystusowej oraz potężnego żniwa dusz.  Zdecyduj wiec: czy doktryna o światowej ewangelizacji jest herezją? Czy skupiona na Chrystusie jedność wśród wierzących jest również jest fałszem? Czy osiąganie Chrystusa czystości i mocy jest zwiedzeniem?

Pamiętaj, że nie mówię o tym, że życie stanie się łatwe. Prawda jest tak, że już teraz wielu umiera za wiarę. Jednak, „ci, którzy siali ze łzami, będą zbierać z radością (Ps. 126). Jezus powiedział, że żniwo jest obfite (Łuk. 10:2). Osobiście zgadzam się z tymi, którzy ostrzegają upadły, odstępczy kościół: tak, na ziemi panuje głęboka ciemność. Niemniej to właśnie w takich warunkach Pan nakazał nam, abyśmy powstali i błyszczeli Jego chwałą. (Iz. 60:1-3). Obietnica mówi, że narody przyjdą do naszej światłości

Czasy końca są czasami ciemności i światłości ( 1 Tes. 5:4-5). Musimy widzieć jedno i drugie.

Biblia i Późny Deszcz.  Oczywiście, nie o to chodzi, co ja mówię na temat późnego deszcze, lecz co na ten temat naucza Biblia. Zwrot „późny deszcz” znajduje się w kilku miejscach Pisma; najbardziej znany werset znajduje się prawdopodobnie w Liście Jakuba. Mówiąc o powrocie Pana, apostoł pisze tak:

Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi i umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie ( Jak. 5:7-8 NKJV).

Jakub mówi tutaj właśnie o „przyjściu Pańskim”. Wielu chrześcijan pierwszych wieków oczekiwało powrotu Pana w czasie ich życia. Doświadczali początkowego wylania Ducha; widzieli cuda, wzrost, pomnożenie, a jednak Pan nadal nie przychodził. Tak więc, Jakub zachęca kościół do „cierpliwości”, mówiąc, że jest coś jeszcze, co ma przyjść, na co Bóg czeka. W tym wersie apostoł w sposób metaforyczny zamyka ramy historii kościoła między

dwoma okresami duchowego wylania, które nazywa „wczesnym i późniejszym deszczem”. Z rolniczego punktu widzenia było to dobrze rozumiane, że wczesne deszcze pobudzały świeżo zasiane ziarno i zaczynały proces wzrostu. Następnie, po kilku suchych miesiącach przychodziły deszcze późniejsze, aby ożywić żniwo i doprowadzić je do dojrzałości (p. V Moj.11:14; Joel 2:23, Zach.10:1)

Widzisz, Bóg ma w sercu znacznie więcej niż spodziewali się pierwsi chrześcijanie. Kościół widział ograniczone wylanie, które spadło na mniejszy świat. Prawda jest taka, że zarówno świat jak i ostateczne wylanie okazały się być znacznie większe.

Biblijni naukowcy a Późny Deszcz  Ważne jest zwrócenie uwagi na to, że liczni biblijni naukowcy również popierają ideę drugiego wylania. Charles Wesley interpretował Jak. 5:7 mówiąc: „Rolnik oczekuje drogocennego plonu – który wynagradza jego ciężką pracę i cierpliwość. Wcześniejszy deszcz otrzymuje natychmiast po zasiewie, a późniejszy – przed żniwami„. Wesley napisał: „późniejszy deszcz przychodzi „przed żniwem” (czy przed końcem czasów).

Wejdź sobie na Crosswalk.com, kliknij na „study helps” i sam poszukaj. Spójrz na komentarz Jamiesona, Fausseta i Browna do Jak 5:7. Wyjaśniają oni: „Pierwszy deszcz padał w czasie siania, około listopada, grudnia; późniejszy około marca, kwietnia, aby mogło dojrzeć ziarno w kłosach. Deszcz późniejszy, który poprzedzi nadchodzące duchowe zbiory, będzie prawdopodobnie następnym wylaniem Ducha Świętego typu Zielonych Świat”. (Crosswalk.com).

TO nie jest charyzmatyczny chaos! W teologii Nowego Testamentu Jamieson, Fausset oraz Brown są wyróżniającymi się, sprawdzonymi przez lata naukowcami, którzy napisali Krytyczny Komentarz i Wyjaśnienia do Biblii w 1871 roku!

Wyraźne jest więc, że mamy oczekiwać szczególnego wylania. Nie jest to doktryna o „objawieniu synów” ani teologia „królestwo teraz”. Nie oznacza to, że nie ma kościołów w różnych formach odstępstwa; narody będą osądzone na końcu czasów. Stwierdzamy po prostu, zgodnie ze Słowem Bożym, że między obecnym czasem a chwilą powrotu Jezusa Chrystusa, będzie jeszcze inne wielkie wylanie, i że obecnie jesteśmy w początkowym stadium.

Nie bójcie się  Przyjaciele, przeciwnik ustawił blokady fałszywych ostrzeżeń, strachu i oskarżeń wokół jednego z najpotężniejszych zdarzeń końca czasów: końcowego dzieła Ducha Świętego w rozprzestrzenieniu ewangelii na cały świat! Nie mówię, że powinniśmy być naiwni czy ślepi na wszelkie zło w kościele, lecz raczej, lecz nie powinniśmy być również zaślepieni na to, co Bóg robi.

Wiara w to wylanie nie jest herezją, nawet jeśli wygląda na herezję dla tych, którzy nie wierzą. Nie bójcie się zatem określenia „heretyk”, gdy mówisz o swojej wizji. Módl się o kraj z przekonaniem, bez zastraszenia, wiedząc o tym, że realność tego późnego deszczu jest widoczna w chwili, gdy to mówimy. Pamiętaj, setki milionów przyszło do Królestwa Bożego w ciągu tych ostatnich lat – przebudzenie może zdarzyć się również w twoim kraju!

Weź pod uwagę wzrost kościoła w Chinach od dziesięciu milionów w 1974 roku do ponad stu milionów dziś. Żyjemy w czasie ostatecznego wylania, umiłowani, bez względu na to czy krytycy zgadzają się z tym, czy nie!

Świat widzi wyłącznie czołówki gazet z informacjami z piekła, lecz ewangelia królestwa postępuje do przodu, Bóg nie zatrzyma tego, dopóki „wszystkie narody” nie usłyszą ewangelii.

Prawda jest taka, że nadchodzą czasy, gdy zostanie roztrzaskana, równie nagle jak Związek Sowiecki, również warownia Islamu. Bóg jest zdecydowany zdobyć muzułmański świat i ponownie „mędrcy ze wschodu” przyjdą oglądać Tego, który narodził się jako Król Żydów. Tak, nawet radykalni muzułmanie będą patrzeć na Syna Bożego i w swej nowo otrzymanej wolności, będą kochać Chrystusa najbardziej gorąco. Rzeczywiście, Bóg objawi Siebie Samego nawet islamskim władcom, jednostkom, których wpływ przyciągnie tłumy bliżej do Jezusa Chrystusa.

Tak wprawi w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano, i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Iz. 52:15.
Bez względu na to czy przełom nastąpi w najbliższych latach, czy przeciągnie się przez dziesięciolecie, czy jeszcze dłużej, przebudzenie jest przeznaczeniem świata muzułmańskiego. Dokładnie tak, jak Pan obiecał, wyleje swego Ducha na wszelką ludzkość (Dz. 2:17). Zatem, wielkie przebudzenie sięgnie do wszystkich kultur świata i „wszyscy, którzy wzywają imienia Pańskiego zbawieni będą” (Dz. 2:21).
раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.