Prawdziwa Rzeczywistość

logo

Ron McGatlin

  • Bóg jest nadrzędną ostateczną rzeczywistością.

  • Bóg jest duchem.

  • Wszelkie stworzenie i istnienie zaczyna się i emanuje z Boga.

  • Prawdziwą rzeczywistością jest życie w Bożym Duchu prowadzone przez Ducha
    i chodzenie w Duchu Bożym.

Upadły świat w tym ludzkość i cała planeta cierpi z powodu utraty prawdziwej zeczywistości

Ludzkość wybrała pseudo rzeczywistość „poznania dobra i zła” tak, jak jest ona przyjmowana przez ludzki intelekt, bez Boga. Fałsz i wirtualna rzeczywistość ustabilizowane na podstawie tego wyboru stale dominuje i rządzi w życiu ludzi, plemion i narodów świata. To, co upadła ludzkość postrzega jako rzeczywistość, jest fałszywą podróbka stworzoną z upadłego stanu człowieka, zainspirowaną przez duchy ciemności. Nawet najlepsza z nieprawdziwych rzeczywistości jest zakorzeniona i obleczona w zwiedzenie ciemności.


Ogromne zmiany, które Bóg wprowadza w naszym życiu i na świecie przede wszystkim nie dotyczą tego, gdzie i jak prowadzić spotkania, jakie tytuły mają poprzedzać nazwiska czy dawać korzyści, ani też styl naszego uwielbienia. Ogromna zmiana to powrót przez Chrystusa do drzewa życia i oderwanie się od drzewa poznania dobra i zła. Chodzi tu o ponowne przyłączenie Ducha Wszechmogącego, Świętego Boga, który jest Duchem i stanie się Chrystusem na tym świecie. Spowoduje to wprowadzenie do praktyki życia w stylu Królestwa Bożego, aby rządziło i panowało na ziemi, jak to jest w niebie. Istotą jest chodzenie w Duchu i życia Chrystusa wypływające na ten świat. Jest to coś więcej niż zwykłe reprezentowanie Chrystusa czy stawanie za Nim; to On żyjący w naszych ciałach, wyrażający Swoje myśli, plany i dzieła na tym świecie.

Perspektywy zmiany na rzeczywistość duchowego życia królestwa

Ludzki rozsądek, bez Bożego Ducha jest pozornością czy nierzeczywistością, pochodzącą z innego, oddzielnego od Boga źródła. Osąd i zrozumienie ludzkości upadłego świata zwyczajnie nie jest pełną prawdą.

Pozytywy i negatywy są przeciwnymi aspektami wirtualnej pseudo rzeczywistości. Nasze naturalne postrzeganie dobra i zła oparte są na upadłym ludzkim rozsądku. Mówiąc prosto: nie jesteśmy w stanie prawdziwie rozeznać dobra i zła przy pomocy naturalnego ludzkiego zrozumienia. Odnoszenie się do swego własnego pojmowania (siebie samego – przyp.tłum.) nie ma solidnego fundamentu ani nie jest żadnym centrum odniesienia do rozeznania prawdy. Wyłącznie wtedy, gdy Bóg przez Jezusa Chrystusa staje się prawdziwym fundamentem i centrum odniesienia, możemy poznać prawdę.

Naturalne życie jest jedyną prawdziwą rzeczywistością wtedy, gdy doświadczamy komunii z Duchem Bożym. Chodzenie w Duchu to zharmonizowanie wszystkiego z Bogiem. (podkreślenie moje – tłum.) Nie ma wtedy prawa, aby się powstrzymywać/ograniczać i nie ma osobistego odczucia potrzeby, która musi być spełniona. Odkrycie i doświadczanie ograniczeń i żądań prawa nie jest chodzeniem w Duchu i jest tylko pseudo rzeczywistością. Chodzenie w Duchu oznacza doskonałe posłuszeństwo woli i drogom Bożym. Jest to życie Chrystusa żyjące w naszym ciele i przepływające przez nie – ucieleśnienie Ducha Bożego.

W Bogu wszystko jest pozytywne i wszystko jest ku dobremu. Nie ma nic negatywnego czy złego w Bogu. To, co nasze umysły postrzegają jako negatywne i złe, może mieć bardzo niszczący wpływ na nasze upadłe ludzkie sposoby i plany „dobrego życia”, według naszej terminologii i naszych sposobów. Niemniej, one w sumie działają ku znacznie wyższemu i większemu dziełu nadchodzącej prawdziwej rzeczywistości Królestwa Bożego na ziemi, jak to jest w niebie.

Wartości upadłego ludzkiego świata są ogromnie poniżej Bożych duchowych, świętych i czystych niebiańskich wartości. Generalnie szeroka rzeczywistość Chrześcijan wchodzi w proces oczyszczanie z wartości upadłego świata i perspektywy skupienia na sobie. Chrystus wraca do naszych serc indywidualnie przez Ducha Świętego, aby żyć Jego życiem ofiarnej chwały, trwającym w czystej świętej miłości, prawdzie i sprawiedliwości, w doskonałej zgodności z wolą i pragnieniami serca naszego Niebieskiego Ojca. Słodycz bolesnego lecz świętego, korygującego osądu wkrótce zstąpi na nas. O ile tłumy odchodzą od tego życia, resztka będąca w Nim ma coś znacznie więcej do wykonania niż tylko przetrwanie i wyjdzie do przodu jako oczyszczeni, święci synowie Boży, rządzący i panując w czystej pokornej miłości i prawdziwej sprawiedliwości w prawdziwej rzeczywistości Królestwa niebios na ziemi.


Radosne żniwa

Ps 126:1-6: Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, Byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, A język nasz radości, Wtedy mówiono wśród narodów: Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy, Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, Przeto byliśmy weseli. Odmień, Panie, losy nasze Jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami, Niech zbierają z radością! Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, Będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje.

Spora część kościoła śpi i jest związana przez mieszaninę sposobów upadłego świata i religii. Spowodowało to sytuację, w której rzeczywistość Chrystusa nie została zaniesiona światu, który przez to nadal trwa w swym zepsuciu bezbożności królestwa ciemności. Wielu Bożych ludzi wraca teraz do rzeczywistości czystego świętego życia w Chrystusie i do Chrystusa w nas. Jednak potrzebne jest solidne oczyszczenie, aby oczyścić i odnowić lud Boży do rzeczywistości życia królestwa Bożego. Strumień pokornej mocy i miłości Bożej przepływający przez dojrzałych synów Bożych o czystych sercach wzrasta pobudzając Bożych ludzi i wyprowadzając nas z więzów tej mikstury.

Bóg buduje ekklesia pełny chwały, aby zakończyć dzieło rozpoczęte w pierwszym wieku przez Jezusa i Jego uczniów. Bóg będzie miał do dyspozycji naród kapłanów i królów oraz masę oczyszczonych pobożnych uczniów, wypełnionych mocą Bożą ii darami łaski Bożej. Upadły świat i religijne sposoby nie będą już więcej utrudniać Bożego działa w domu ludzi, który Bóg buduje.


Ps. 127:1-2: Jeśli Pan domu nie zbuduje, Próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, Daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie, I późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach: Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego
swego.

Wszelki autorytet i życie istniejące w rzeczywistości Bożej, który jest DUCHEM
Wirtualna rzeczywistość upadłego człowieka prowadzonego przez duchy ciemności nie ma panowania nad autorytetem DUCHA Boga. Wszelki autorytet jest dany Jezusowi Chrystusowi, a zatem chodzić w Duchu to chodzić w autorytecie Bożym w Chrystusie rozciągniętym na wszystko.

Osoba, plemię czy naród, które wybierają wirtualne istnienie z dala od Boga, nie wybiera światła życia, lecz ciemność śmierci i nie zna prawdziwego życia. Taka osoba, plemię czy naród skonfrontowane z rzeczywistością świętego, czystego, godnego życia pochodzącego od Ducha Bożego albo przyjmie tą światłość i podejdzie do Boga, albo pozostanie w ciemności i rozwścieczy się straszliwie w traumatycznej udręce.
Droga do Życia i Pokoju została zapewniona.
W tym okresie Życie i śmierć zostały postawione przed nami. Odwróć się do wirtualności i bądź przemieniony w prawdziwą rzeczywistość Bożą. Miej pokój z Bogiem i w Duchu Świętym.


Dążcie do miłości.
Ona nigdy nie zawodzi.


Ron McGatlin
оптимизация для интернет магазина

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.