Co się dzieje, co nas czeka_1

Logo_FennC_2

John Fenn
(Post Johna z marca b.r.)

Przy tak ogromnej ilości wydarzeń na świecie karkołomnie zmierzających do wypełniania proroctw, wydaje się, że przydatne będzie kilka proroczych aktualizacji i przyjrzenie się temu, co się dzieje.

Bez względu na osobiste przekonania wielu na temat czasów ostatecznych koniec Księgi jasno pokazuje, że świat zmierza ku końcowi rządów człowieka, a kumulacją tego będzie powrót Jezusa i ustanowienie Jego ziemskiego królestwa. Robi to w chwili, gdy Izrael będzie na krawędzi zniszczenia i przychodzi literalnie jadąc na Swym białym koniu, aby uratować dzień (Obj 19:11).

Prześladowania, które miały miejsce przez stulecia mają kilka charakterystycznych cech wspólnych. Czy widzisz je w naszych czasach?

Ekspresowa wiadomość – chrześcijanie nie są prześladowani za to, że są chrześcijanami.
W naszej kościelnej kulturze panuje takie przekonanie, że Jezus został posłany na krzyż po prostu za to, że był Jezusem, a chrześcijanie są prześladowani za to, że są chrześcijanami, lecz tak nie jest. Stare pytanie: „Czy gdybyś został oskarżony o to, że jesteśmy chrześcijaninem to znalazło by się przeciwko tobie wystarczająco dużo dowodów?” – jest niewłaściwe. Jeśli przyjrzymy się temu, co Słowo rzeczywiście mówi na ten temat, zobaczymy, że w naszych czasach działa pewien duch. Takie oto były zarzuty przeciw Jezusowi:

1. Zdrada.
2. Unikanie podatków.
3. Potencjalna przemoc.
4. Sprzeciw wobec powszechnej kultury.

1. Zdrada- zdefiniowana jako „zdrada swego kraju”

Chrześcijanie nie są prześladowani WŁAŚNIE za bycie chrześcijanami, to jest tylko na powierzchni. Rzymski władca Poncjusz Piłat zapytał Jezusa: „Czy ty jesteś królem żydowskim?” Wszystko na tym się opierało – na zdradzie – czy jesteś przeciwko Rzymowi? Kiedy jednak Piłat zdał sobie sprawę z tego, że Jezus nie był bezpośrednim zagrożeniem, chciał Go uwolnić, lecz ludzie dalej skupiali się na tym, krzycząc: „Nie mamy króla, tylko cesarza!”. Nawet ISIS postrzega chrześcijan, oraz wierzących inaczej w Kalifat niż oni muzułmanów, jako zdrajców (Mt 27:11, J 19:15).

Dopóki chrześcijaństwo nie zostało zalegalizowane w III w., chrześcijan oskarżano o zdradę, ponieważ twierdzili, że służą innemu królowi – nie ciągnięto ich do sądów dlatego, że byli chrześcijanami. Cezar domagał się oddawania czci bożkom, chrześcijanie odmawiali i to była zdrada godna śmierci.

Sama istota oskarżenia o zdradę może się ukrywać pod różnymi oskarżeniami
Tak więc poszukajmy dowodów w kulturze i władzy na działanie tego ducha – ducha, które stara się o kryminalizację wiary w Chrystusa jako zdrady wobec krajowego dobrobytu, celu i większego dobra.

Od czasów Pana Jezusa przez całą historię, Żydzi i chrześcijanie byli uważani za przyczynę narodowych problemów, ponieważ nie chcieli być dobrymi patriotami, dobrymi Rzymianami, dobrymi członkami partii nazistowskiej czy komunistycznej. Poszukajmy tych krajów, w których coraz usilniej patrzy się na Żydów i chrześcijan oraz konserwatystów jako przyczynę narodowych problemów, co zwyrodnieje do punktu oskarżania ich (nas) o brak miłości do swego kraju. Wybierz swój kraj, taki duch stoi za tym.

Patrzmy na rozwój – nie zaczyna się to jako w pełni rozkwitła zdrada

Przez pierwsze pół roku służby Jezusa, gdy usługiwali razem z Janem Chrzcicielem w tym samym czasie, czytamy w 3 rozdziale Ewangelii Jana, że faryzeusza oraz inni religijni przywódcy stali obok i słuchali tego, co oni mówili, lecz przez następne 3 lata nastąpiła taka eskalacja, że doszło do spisku przeciw Jezusowi: „Od tego też dnia naradzali się, aby go zabić” (J 11:53).
W Stanach Zjednoczonych po ataku z 11 września zostało ustanowione prawo The Poatriot Act („Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001”), które nadaje rządowi taką swobodę szpiegowania i aresztowania, jakiej nigdy dotąd nie było. Zapytałem: „Co o tym sądzisz, Ojcze”. Opowiedział mi natychmiast: „Prawo, którego celem było strzeżenie moich ludzi, pewnego dnia zostanie wykorzystane przeciwko nim”.

2. Jezus był oskarżany o uchylanie się od podatków i finansowe przekręty

Ewangelia Łukasza 23:2 przedstawia nam kolejne zarzuty przeciwko Jezusowi: „I zaczęli go oskarżać, mówiąc: Stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud i wstrzymuje go od płacenia podatku cesarzowi, i powiada, że On sam jest Chrystusem, królem”.

Ojciec powiedział mi jeszcze o Patriot Act: „Urząd podatkowy (IRS) będzie wykorzystywany do prześladowania moich ludzi”. Zdaję sobie sprawę z tego, że te dwa punktu są dla amerykańskiej publiczności, lecz duch stojący za tymi rzeczami jest taki sam we wszystkich rządach, pobudzając je do gniewu skierowanemu przeciwko konserwatystom, chrześcijanom i Żydom.

Zdajmy sobie sprawę z tego, że w dniach elektroniki, elektronicznej komunikacji, finansów i szpiegowania obywateli w stopniu dotąd niebywałym, każdy zdeterminowany rząd jest w stanie znaleźć przekonujące dowody na czyjeś moralne czy finansowe złe prowadzenie się, zwyczajnie włamując się na jego konto i robiąc z tego cokolwiek zechce.

Kręta ścieżka, co oznacza niewielkę wycieczka w bok – co znaczy 666

Mnóstwo ceregieli zrobiona z liczby 666 z Obj. 13:18. „Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć”. Wers wcześniej mówi nam, że nikt, kto nie ma znaku na czole lub ręce, nie będzie mógł nic kupić ani sprzedać.

Pierwszą zasadą zrozumienia proroctwa jest to, że musiało ono mieć sens dla tych, którzy słuchali/ czytali je pierwsi oraz to, że musi ono mieć sens dla przyszłych słuchaczy/czytelników. W czasach Jana, gdy sprowadzał niewolników Rzym odbierał im ich imiona i nadawał zamiast imion numery, znacząc ich tymi numerami na czołach lub nadgarstkach. W ten sposób wskazywano, że dana osoba jest niewolnikiem Rzymu – jego ekonomicznego i politycznego systemu.

Świetnym, trywialnym trikiem jest zadanie pytania: „Kto napisał List do Rzymian?” Niemal wszyscy odpowiedzią, że Paweł, lecz w Rzm 16:22-23 czytamy: „Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który ten list pisałem…. i brat Kwartus”.

Tercjusz to rzymska liczba 3, a kwartus – 4, co wskazuje na to, że niewolnik 3 pisał dyktowany przez Pawła list do Rzymian, a współpracownikiem był niewolnik 4.

Wyjaśnienie 666

Liczbę 666 łatwo jest wyjaśnić. Aby to zrozumieć patrzymy na Jezusa jako prawdę, a na Szatana jako wypaczenie. To, co Jezus zamierza zrobić ustanawiając Swoje królestwo na ziemi to zasadniczo będzie 777, Boża liczba doskonałości (przy 6 jako liczba człowieka, który został stworzony 6 dnia).

Król Jezus ujednolici dla całej ludzkości trzy elementy: będzie to polityczna, ekonomiczna i religijna jedność – 777.

Tak więc, 666 oznacza ludzki rząd usiłujący zjednoczyć się politycznie, ekonomicznie i religijnie – 666.

Dyktatorzy, królowie, cesarzy a współcześnie rządzący usiłowali budować swoje własne 666. Rzym był w stanie zjednoczyć swój świat politycznie i ekonomicznie, lecz nie religijnie z powodu tych nieznośnych Żydów i chrześcijan. Osiągnęli 66, ale nie 666.

Szybko przeskakujemy do nazistowskich Niemiec. Hitler był w stanie zjednoczyć swój naród politycznie i ekonomicznie, lecz nie religijnie z powodu Żydów i chrześcijan, choć usiłowali eksterminować ich wszystkich. Następny przeskok do Rosji Radzieckiej. Stalin dał radę zjednoczyć kraj politycznie i ekonomicznie, lecz nie doprowadził do jedności religijnej ateizmu z powodu Żydów i chrześcijan.

Pewnego dnia pojawi się człowiek z obszaru Europy i Morza Śródziemnego, który będzie starał się doprowadzić do jedności doskonałego rządu ludzkiego, jak to widzimy w 666. Będzie jednoczył sprawy polityczne i ekonomiczne, zmuszając wszystkich, aby stali się częścią systemu kupna/sprzedaży i będzie starał się również o religijne zjednoczenie.

Pomyśl o ekonomicznym systemie, który działał będzie przeciwko uprawiającym swoje własne owoce, jarzyny, odstępującym w ten sposób od systemu, tak więc szukajcie przyszłej rządowej kontroli nad ludźmi uprawiającymi swoje własne ogrody.

Ponownie chrześcijanie będą postrzegani jako ci, którzy są przeszkodą do ostatecznego „6” i ostatecznie te narody będą starały się zniszczyć Izrael, jako ostatnią przeszkodę na ich drodze do tego.

Wyczerpałem już miejsce tym razem. Punkty 3 i 5 oraz znacznie więcej na ten temat następnym razem, a do tej pory dużo błogosławieństw

Co się dzieje, co nas czeka_2

John Fenn

www.cwowi.org and email me at cwowi@aol.com

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4]

One comment

 1. Wśród następujących po sobie politycznych systemów, autor zapomniał wymienić ten, który ukrył się pod symbolami i postaciami chrześcijańskimi , a mianowicie KRK.
  System polityczny, będący przedłużeniem Imperium Rzymskiego, mający wpływ na losy dzisiejszego świata.
  W kłamstwie jakiego dopuścił się zmieniając Dekalog, wyeliminowując przykazanie zabraniające czynienia sobie podobizny, obrazu, 2 Mojż. 20: 4-6,

  (4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

  KRK sprowadził na społeczeństwa świata przekleństwo z tym związane.
  To organizacja przygotowująca tron Antychrystowi.
  Jednymi z pierwszych spraw jakimi zajął się nowy przywódca Watykanu Franciszek była rozmowa z przywódcami świata polityki o utworzeniu jednego światowego przywództwa.
  Niestety ludzie, którzy poddani są katolickiemu systemowi , który przez wiele wieków zabraniał laikom poznawać Boże Słowo nie potrafią dostrzec szatańskiego planu działania KRK.
  Ale on jest i realizowany jest z pełną precyzją.
  A co na to „kościoły innych wyznań”?
  Bezboleśnie solidaryzują się z „Matką Wszetecznic”.
  Przejęły jej system , robiąc tylko nieistotne poprawki, tak by wyglądało to na opozycję wobec katolickiego klerykalizmu.
  W każdej z nich są osoby z KRK, które pilnują takiej właśnie sytuacji.
  Cel:?
  Bogactwo, chwała, bezwzględne przywództwo człowieka. To właśnie 666.
  To doskonałe przygotowanie na przyjście Antychrysta.
  Mega – kościoły z bezwzględnymi „autorytetami”
  Ludzie zamknięci w nich, zapominający o wielkim przesłaniu Chrystusowym :

  ” Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. (16) Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. (17) A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, (18) węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. (19) A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. (20) Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły.
  „Kościół” pozbawiony ruchu , wzrostu, a więc życia.
  Towarzystwa wzajemnej adoracji realizujące cele cielesnego życia.
  Czy dziś jeszcze ktoś myśli o wieczności, czy tylko o zmianie domu, samochodu itp.???
  Skąd taka myśl?
  System klerykalnego katolicyzmu, opanował całe chrześcijaństwo.
  A ponieważ, zapanowała „pełna tolerancja” wobec wypaczeń tego polityczno- ekonomicznego systemu, wszyscy tkwią także w skutkach tego zwiedzenia.
  O tym pisał Ap. Paweł w Liście do Rzymian 1: 18 -32.
  (18) Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. (19) Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. (20) Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, (21) dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. (22) Mienili się mądrymi, a stali się głupi. (23) I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; (24) dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, (25) ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (26) Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, (27) podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. (28) A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; (29) są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; (32) oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią.

  Czy tego nie widzicie, tego że główną siłą napędową zła tego świata jest religijny, ekonomiczno- polityczny system katolickiego klerykalizmu ?
  To właśnie oni przygotowują tron Antychrystowi, a wszyscy im wtórujący oddadzą pokłon Bestii.
  Gdzie zatem jest Kościół Chrystusowy?
  Jest . To pszenica wśród kąkolu.
  To Ci, którzy nie skłonią głów przed współczesnym Baalem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.