Przeciwieństwa tych dni

Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach. Ozeasz 4,6

„Co jest takiego na niebie i na ziemi, czego nie ukazałem w Swoim Słowie? Czy moja chwała nie jest widoczna dla wszystkich? Od zawsze nieśmiertelny Ja byłem i poruszałem się. Lecz w ostatnich dniach przemówiłem przez Syna. Używałem wielu, aby przekazywali moje słowo, ale powiadam wam teraz mamy czasy niepewne. Mamy czasy, gdy ludzkie serca będą zawodzić. Mamy czasy, gdy narody powstaną przeciwko sobie – zaprawdę powiadam wam, więcej wojen nadchodzi. Więcej wojen pojawia się na horyzoncie. Może teraz widoczna jest tylko mała chmurka, lecz gdy czas nadejdzie, chmura ta przesłoni całe niebo.

Czy nie mówiłem wam już o tym? Czy nie powtarzałem, że niebezpieczne czasy nadchodzą? Czy nie głosiłem, iż naturalne kataklizmy będą sie wzmagać? Jednakże większość ludzkości trwa w swej codziennej rutynie. Nie pamiętają czasów i pór. Wiele waszych kościołów tydzień po tygodniu wypluwa te same kazania – czy jest cokolwiek, co może być wam ostrzeżeniem i oświeceniem? Rzekłem w swoim słowie Mój lud ginie z braku poznania. Kto jest tym, który widzi i słyszy?
Wielu jest jak struś chowający głowę w piasek. Ja wam powiadam jeśli mój lud nie zostanie ostrzeżony o tym, co stanie się w przyszłości, przyjdzie na nich zniszczenie.

Ja jednak zawsze zapewniam drogę ucieczki. Uczyniłem szczelinę w skale. Wielu będzie ukrytych pod moimi skrzydłami, kiedy nadejdą problemy. Zostało powiedziane: Odwleczona nadzieja sprawia sercu ból (Przyp. 13,12). Tak więc mój lud będzie miał nadzieję nawet pośród tych wydarzeń. Moja nadzieja nigdy nie zawiedzie. Moja nadzieja wzniesie się ponad plagi tych dni i wytryśnie nowym ożywieniem mojego ducha. Ponieważ zniszczenie nachodzi, zbliża się nowa jutrzenka dla mego ludu”.

Stephen Hanson

http://www.angelfire.com/in/HisTruth/PayPalform.html
(for donations)

1824 E. San Rafael St.
Colorado Spgs, CO. 80909

tseyigai@yahoo.com

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.