Przyczyny chorób – I

Durai Joe

Ten rozdział jest sednem Szkoły. Widzieliśmy wiele wspaniałych uzdrowień, lecz nasza uwaga była również skierowana na tych, którzy uzdrowienia nie otrzymali, a o których modlili się najlepsi słudzy Boży. Bóg jest przeciwny chorobie. Gdy przyszedł Mesjasz, przyszedł położyć kres chorobie i niemocy (Iz 35).

Gdy choroba jest w pełni rozwinięta, okryliśmy, że ilość uzdrowień dochodzi do 90 procent. W tym rozdziale, przejdziesz przez wiele wartościowych spojrzeń, które cię uwolnią. Wersy mogą się zdawać znajome, lecz być może nigdy nie myślałeś o nich w kontekście boskiego uzdrowienia.

Przez lata szukałem Pana w sprawie tych, którzy nie zostali uzdrowieni. Nie jest możliwe, aby choroba egzystowała w obecności Jezusa. Jeśli może, to musi być jakaś przyczyna – ponieważ przekleństwo nie przychodzi bez przyczyny (Przysł. 26,2). Boży lud ginie z braku poznania i jesteśmy zachęcani do zdobywania poznania.

Wielu znajduje chwilowe uzdrowienie w duchowej atmosferze, lecz wkrótce są ponownie atakowani. Chory ze śmiertelną chorobą nie idzie do ogólnego lekarza, lecz do specjalisty. Jezus Chrystus, Wielki Lekarz, Samo Słowo Boże, rozezna między duszą a duchem, kością a szpikiem (gdzie produkowane są płytki krwi). Gdy otrzymasz to, wtedy odbędzie się operacja Ducha Świętego i uzdrowienie będzie całkowite i doskonałe. Błogosławiony nasz Bóg!

Wróć, proszę, do rozdziału wstęp i przeczytaj go jeszcze raz zanim zaczniesz czytać ten rozdział

Wymienionych jest tutaj około 40 przyczyn, może wydawać się, że się powtarzają lub pokrywają, lecz zostało to zrobione celowo.

Rozważmy je teraz kolejno.

  • Stan grzechu

Zanim szatan pojawił się w ogrodzie Eden (Gen. 3,1) człowiek był doskonały i nie chorował. Choroba i słabość nie były mu znane. Jego ciało zostało stworzone przez Boga nie na choroby i niemoce. Dobrowolnie odwróciwszy się od Boga, Adam i Ewa sprowadzili stan oddzielenia od Boga. Grzech jest nieposłuszeństwem. Wszystko inne to są konsekwencje, które wywołują grzech. Jak wielu chorych ludzi twierdziło, że nie popełniło żadnego grzechu, który mógłby spowodować chorobę, lecz czy rzeczywiście chodzili w posłuszeństwie?

Jak wielu chorych wierzga przeciwko fundamentalnemu nauczaniu Chrystusa! Nieposłuszeństwo automatycznie włącza stan, w którym najbardziej ŚMIERTELNA CHOROBA – GRZECH może wydawać różnorodne skutki uboczne. W Deut. 28 widzimy błogosławieństwa za posłuszeństwo. Od wersu 15 pojawiają się choroby jako przekleństwo za nieposłuszeństwo Bogu.

Iz 59,1/2 mówi: Oto ręka Pańska nie jest za krótka, aby nie mógł pomóc; ani jego ucho nie jest przytępione, aby nie mógł usłyszeć, lecz to wasze grzechu oddzieliły was od niego, tak że nie słyszy.

W ew. J 5,14, gdy Jezus po uzdrowieniu chorego przy sadzawce Betezda mówi mu:

Idź i nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło.

Jest tu widoczny związek między grzechem a najbardziej osłabiającą chorobą.

Tą samą zależność widać również w stwierdzeniu Jezusa w ew. Marka 2, 9-11, gdy uzdrawia paralityka.

  • Diabeł

W obliczu choroby musimy mieć świadomość, że stoi za tym wszystkim szatan – w taki lub inny sposób. Złodziej (szatan) przychodzi aby kraść, zabijać i niszczyć!

Bezpośrednio

  • Przez dziedziczność lub przekleństwo pokoleń

Pamiętaj, że przekleństwo pokoleń może być prostym nieposłuszeństwem przez pokolenia. Dzięki Bogu moc chorób dziedzicznych jest łamana w chwili, gdy człowiek wchodzi pod krew Jezusa i zamieszkuje w Chrystusie. Niemniej jednak do poszczególnych osób należy, aby chronić się przed duchowym czy emocjonalnym związaniem nieposłuszeństwem i buntem dzieci.

 

 • Złe leki ze skutkami ubocznymi.
  Jakże często lud Boży ślepo bierze przepisane przez ludzi medykamenty! Pomimo, że oddajesz się w ręce lekarzy, masz prawo wiedzieć o skutkach tego, co dzieje się wewnątrz ciała. Przemysł farmakologiczny, będąc jednym z największych na świecie i możemy być pewni wywierania przez nich nacisków w politycznych sferach. Pamiętaj o tym, że cały świat tkwi w złem i w dniach ostatecznych taki stan będzie przeważał.

Na inauguracji Christian Medical Corporation w Madrasie, główny lekarz komisji, prezes zarządu wspominał o tym, jak różni przedstawiciele oferowali mu drogie dary, proponując umeblowanie jego szpitala itp. Powszechnie wiadomo jest, że lekarze otrzymują od medycznych laboratoriów wpływy za wszystkie skierowania (USA??) Po prostu pamiętaj, że lekarze i medycyna, to nie Bóg.

 • Leki poświęcane w okultystycznych praktykach.

Pieniądze, będące głównym przedmiotem uznania wielu, zdobywa się bez skrupułów wszędzie i przez każdego kto pragnie i w każdy możliwy sposób, włączają w to praktyki okultystyczne. (patrz Medycyna a Boże Uzdrowienie) .

 • Wrogowie ewangelii udzielający wskazówek lekarzom.

Jest to nowa metoda zaadoptowana przez szatana, aby atakować Boże rodziny. Wiemy wszyscy o sadystycznych lekarzach, którzy potrafią nawet zabić swych pacjentów. Lecz w krajach, gdzie są prześladowania chrześcijan, posłańcy szatana udzielają wskazówek swym sympatykom, aby dawali niewłaściwie lub nawet szkodliwe leki, które niszczą organizm powoli, chrześcijanom i ich dzieciom.

Bezpośrednio

Szatan ma armię złych emisariuszy, włączając w to duchy choroby, niemocy i kalectwa.

W ew. Łuk 13,16, czytamy o tym, że szatan związał kobietę złym duchem niedołęstwa i trzymał w swych pętach przez 18 lat. W ew. Jana 10,10 Jezus mówi o złodzieju (szatanie), który przychodzi, aby kraść, zarzynać i wytracać (niszczyć). Dzieje 10,38 mówią nam o tym, jak Jezus chodził uzdrawiając wszystkich uciskanych przez diabła.

Szatan jest przyczyną i propagatorem zarówno grzechu jak i choroby. Gdy Jezus gromił choroby, używał tego samego ostrego słowa, którym mówił do złych duchów – epitimao.

Łuk 4,35 – A Jezus zgromił go, mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego! A demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej szkody.

Łuk 4,39 I stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę, i ta opuściła ją. I zaraz wstawszy, usługiwała im. W ew. Marka 9,25 – Jezus przypisał głuchotę i niezdolność mówienia diabłu.

 

  • Gdy duszy brak powodzenia

W miarę wzrostu poznania na całej ziemi wielu lekarzy zdaje sobie sprawę z wagi stanu uczuć, emocji i umysłu w procesie uzdrawiania ich pacjentów.

Słowo Boże już dawno ma wiele do powiedzenia na ten temat:

W 3 J 2 czytamy: ... abyś miał się dobrze, jak ma się dusza twoja. Zdrowie, którego większość chrześcijan potrzebuje, jest bezpośrednio związana ze stanem duszy!

Powodzeniem duszy jest Panowanie Jezusa Chrystusa i królestwo Boże rządzące w naszych duszach. Rzym 14, 17 mówi, że: królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jeśli nie chodzimy w sprawiedliwości, pokoju i radości przekazywanej nam przez Ducha Świętego, to królestwo Boże nie ma dominacji w naszym życiu, pozostawiając je otwarte na chorobę.

Rozważ następujące wersy dotyczące radości:

Neh. 8,10 – …radość w Panu jest waszą siłą.

J 16,24 – … proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.

1 J 3,22 – … otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego

  • Zazdrość

 

jest to przebiegły zły duch, który
powolnie lecz pewnie zapuszcza korzenie. Przyp 14,30
: życiem dla ciała jest serce spokojne, próchnieniem kości jest namiśtność (w ang. zazdrość).

  • Rozpacz

 

Bóg daje „wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu” (Iz 61,3). Lecz serce bez radości, wypełnione rozpaczą stale wywołuje choroby.

Przyp 17,22: Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Depresja jest jak próchnica kości dla ciebie

Czyż to nie jest wspaniale, że radosne serce jest jak lekarstwo? Czy wzięliśmy już dostatecznie dużo owego lekarstwa zwanego radością? Lekarze również odkryli, że łatwiej jest leczyć osobę radosną niż przygnębioną.

  • Gniew (złość)

Złość, jest czystym niebezpieczeństwem, jest bezpośrednią przyczyna powstawania wrzodów, które z kolei przeradzają się w wiele chorób. Lekarskie podręczniki zanotowały przypadek Złego Toma. Po jego śmierci okazało się, że całe ściany żołądka miał pokryte ciemno czerwonymi plamami.

  • Przyp. 29.22 mówią: Człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwadę, a porywczy popełnia wiele błędów.

A Jakub 3,16 mówi, że tam, gdzie spory, jest wszelki zły czyn. Każdy zły czyn zawiera też chorobę.

Mądry starzec zauważył kiedyś, że dobre jedzenie zjedzone w złości, może sprawić żołądkowi więcej szkody niż dobrego.

  • Negatywne postawy

Mamy świadomość otoczenia złych duchów wokół nas, lecz częsta medytacja nad złem wokół nas, jest złą postawą, która wpływa na nas. Jaki jest pożytek z tego, że wiemy o każdym szczególe zła wokół nas, dopóki nie znamy i nie mamy mocy, aby to zmienić? Ta informacyjna era wiąże ludzi bombardując pięć zmysłów otwartym i subtelnym złem wokół nas. Dopóki wierzący nie wie w jaki sposób chronić przed tym swoje pięć zmysłów, które podobne są do pięciu bram – jest w niebezpieczeństwie.

Biblia ma na temat naszego myślenia trochę do powiedzenia. Przyp. 23,7 uczy nas, że jak człowiek myśli, taki jest (ang. przekład brzmi: jak myśli w swym sercu, taki on jest.). Każdy człowiek spotyka się z problemem pokonywania swych myśli. Przyp. 4,23 uczą, aby czuwać nad swym sercem czy duchem, bo z niego wypływa źródło życia, czy cokolwiek tam jest. To, co jest stale w naszym umyśle lub przed pięcioma zmysłami ma tendencje do zanurzania się w głąb naszego ducha; a w czasie potrzeby, wydostaję się stamtąd tylko to, co tam jest.

Psychiatrzy odkryli, że schematy myślowe są bezpośrednio powiązane z chemicznymi reakcjami naszego ciała. Lecz, niech będzie błogosławiony Bóg, który dał nam odpowiednie narzędzia do kontrolowania naszych myśli.

2 Kor. 10:4 mówi, Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite.

 • Filp 4,8 nawołuje nas: Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.

Przyp 16,3 zapewnia: Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły.

  • Zmartwienia

Troski męczą ludzi, martwienie się nie jest oznaką odpowiedzialności. Zmartwienie jest niewiarą w Ojcowską miłość i opiekę. Zmartwienie jest wskaźnikiem ubogiej wiary.

II Kor 7:10 ostrzega nas, że troski tego świata wywołują śmierć.

Czy możesz pomarzyć o życiu bez zmartwień? Tak, możemy wyobrazić sobie o ileż lepsze byłoby nasze życie bez przekleństwa zmartwień. Bóg wie, co zmartwienia robią z ludźmi, jak bardzo zwalniają ich działanie we wszelkich dziedzinach życia.
Dla wielu głównych chorób serca i innych można znaleźć przyczynę w zmartwieniach. Pamiętaj, że bardziej skutecznie niż to, co jesz, może wywoływać choroby to, przez co jesteś zjadany.

Troski tego świata zaduszają nasze życie, życie dawane przez Słowo Boże, które otrzymujemy
(Mar 4,19)

Jezus uczył nas, abyśmy złych myśli nie przechowywali do następnego dnia ( Mat 6,28-34).

W 1 Ptr. 5,7 czytamy: wszelką troskę złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.

 • Zaniedbywanie ciała świątyni Ducha Świętego

1 Kor. 6:19 mówi, ze nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Wszyscy w jakimś czasie nadużywaliśmy naszych ciał w taki, czy inny sposób. Oto wybrane cztery sposoby nadużywania świątyni Ducha Świętego:

a) Nadmiar jedzenia
Obżarstwo jest jawnym grzechem. O! Ja nie jestem obżarciuchem! Lecz, chwileczkę! Czyż nie jest zadziwiające jak wiele niektórzy wiedzą o różnego rodzaju odmianach jedzenia i kuchniach? Musimy przyjąć do wiadomości fakt, że niektórzy chrześcijanie więcej czasu spędzają przy jedzeniu niż na modlitwie. Sprawdź ile czasu tygodniowo spędzasz przy stole przy jedzeniu i porównaj to z ilością godzin poświęconą na karmienie swej duszy. W Starym Testamencieobżarstwo było uznane za tak straszliwy grzech, że trzymał ludzi z dala od Boga i był skazywany na śmierć (Det 21,20/21)

b) Brak odpoczynku czy nadmiar pracy.
W Flp. 2,25, 27 i 30 czytamy o Epafrodycie, który: „właśnie dla sprawy Chrystusa był on już tylko o krok od śmierci. Narażał bowiem życie, by okazać mi pomoc, której wy sami nie mogliście mi osobiście wyświadczyć.” (B. Warszawsko Praska).

Przepracowanie Epafrodyta miało wielką przyczynę, dla królestwa Bożego, lecz możemy z tego uzyskać wskazówkę, że przepracowanie może prowadzić do śmierci. Ciężka i wytrwała praca jest cnotą, podczas gdy przepracowanie może być śmiertelne. Każdy z nas musi rozeznać dla siebie samego sprawę odpoczynku i przepracowania w relacji do swego powołania. Pamiętaj o tym, że nadmierna (opresyjna) praca jest częścią przekleństwa (Gen 3,18/19).

c) Złe jedzenie
O ile mamy z wdzięcznością spożywać to, co jest przed nami, może powstawać pragnienie do spożywania jedzenia, które jest zwykłym śmietniskiem. Czy do naszego auta wlewamy byle jaki olej? Czy byłbyś zadowolony, gdyby obsługa stacji benzynowej wlała ci zamiast benzyny olej napędowy? Niewłaściwie sporządzone jedzenie (zły skład) może spowodować również spowodować spustoszenie.

Paweł ostrzega młodego Tymoteusza, aby pił pożywne wino na swoje problemy żołądkowe (1 Tym 5,23). Choć nie mamy koncentrować się nadmiernie na sprawie jedzenie, to jednak powinniśmy mądrze korzystać z dóbr i uważać na to, co wkładamy w nasze ciała świątynię Ducha.

d) Nieczystość
2 Kor. 7: 1 ostrzega nas: oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej.

Wers ten w kontekście w jakim się znajduje oczywiście odnosi się do sfery duchowej, lecz możemy przyjąć ostrzeżenie, że nieczyste zwyczaje w jedzeniu, bark higieny, podejrzane jedzenie i napoje mogą prowadzić do nieczystości ciała. Dobrze byłoby mieć w pamięci fakt, że Niebo jest czyste, jest czystym miejscem!

e) Nieregularne jedzenie
Powszechne przekonanie i doświadczenie mówi nam, że nieregularne jedzenie jest niezdrowe. Musimy po prostu pamiętać, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego i mamy jasne ostrzeżenie w 1 Kor 3,17: jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg; ponieważ świątynia Boża, którą wy jesteście, jest święta,

Ten temat jest tak obszerny, że rozdzieliliśmy go, na trzy części. 

Przyczyny chorób – II

p style=”text-align: justify;”Neh. 8,10 – /span/strong

topod.in

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.