Przyczyny chorób – III

Durai Joe

  • Rozdwojony umysł

Stały stan rozdwojonego umysłu jest niebezpieczny. Jak 1,8 mówi, że człowiek o rozdwojonej duszy (podwójnego ducha) jest niestały na wszystkich swoich drogach i niczego od Pana nie otrzyma. Niezdecydowanie jak mogłeś zauważyć powoduje zmęczenie. Osoba zmęczona staje się ewentualnie słaba, wzmacniając w ten sposób prawdopodobieństwo zachorowania.

 • W ew. Mat 6,22
  Jezus uczynił znaczącą uwagę:
  Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. (w ang. Jedno oko ).Jakież proste i mocne słowa! Rozdwojenie jest pewną przyczyną otwarcia się na choroby.

   • Pożądliwość (rzeczy)

  Nienaturalne pragnienie posiadania rzeczy jest nazywane pożądliwością, Biblia nazywa to grzechem. W Przyp. 28,16 czytamy: kto zysków nieprawych nie znosi, dni swe przedłuża (BT) (w ang. Wersji kto nienawidzi pożądliwości,.. ).

  Przeciwieństwo tego miłość do pożądliwości skróci dni życia.

  Biblia uczy nas, abyśmy byli zadowoleni z tego co posiadamy. Pożądliwość jest grzechem, który utrzymuje nas z dala od niebios. Jest to zło, które przyciąga zło, takie jak choroba.

   • Niewierność

  Wierność jest rzadką cnotą w tych dniach ostatnich. Przyp 13:17 stwierdza, że wierny posłaniec jest lekarstwem – bo działa kojąco, ale niegodziwy, czyli niewierny poseł, sprowadza nieszczęście, doprowadzając częstokroć innych do choroby.

   • Cielesny umysł

  Cielesność oznacza być skupionym na świecie. Biblia ostrzega nas przed przyjaźnią ze światem (Jak 4,4) i popadaniem w zbyt duże przywiązanie do rzeczy tego świata (1 J 2,15).

  Rzym 8,6 ostrzega nas przed umysłem, który myśli tak, jak świat myśli: bo zamysłem ciała jest śmierć, lecz zamysłem ducha życie i pokój.

  Słyszałem takie powiedzenie, że jest czas na to, aby być duchowym i jest czas, aby być….jakikolwiek chcesz (jak przypuszczam!). Oznacza to, że jest również czas to, aby mieć śmierć i wojnę! Jako chrześcijanie jesteśmy wzywani do tego, aby chodzić według ducha(Gal 5, 16)Nie możemy mieć współudziału z zakazanymi rzeczami tego świata, bez konsekwencji idących za nimi. Chrześcijaninowi został dany umysł Chrystusowy (1 Kor 2,16). Jakież święte zaufanie! Jeśli trwamy w cielesności, to nastąpi nasze zniszczenie, zarówno ciała jak i ducha.

   

   • Tracenie nadziei

  Nadzieja jest partnerem wiary, która podoba się Bogu i przynosi Jego błogosławieństwo, lecz gdy nadzieja upada, dotyka to wiary. Wielu nie zdaje sobie sprawy z tego, że czasami potrzebują rozpalić swoją nadzieję, a nie wiarę. Może nie być nic złego z ich wiarą, lecz nadzieja, którą mają może nie być solidną
  Biblijną Nadzieją. (Patrz Dlaczego ludzie mocnej wiary i pobożnego życia chorują? )

  Przyp.13,12 mówi, że odwlekana nadzieja (oczekiwanie) sprawia sercu ból. Gdy nadzieja nigdy nie spełnia się, serce choruje. Podobnie jak wiara jest potrzebna do otrzymania uzdrowienia czy odparcia choroby, równie ważna jest nadzieja. Często, gdy ludzie umierają z powodu choroby, nie jest to wynikiem braku
  wiary lecz utraty nadziei i pragnienia życia.

  Życie, które nigdy nie otrzymuje odpowiedzi na modlitwy jest życiem opóźnionej nadziei. Jezus powiedział, że mamy prosić, a otrzymamy, aby nasza radość była pełna (J16,24). Chrześcijanie mają wiele do nauczenia się w dziedzinie otrzymywania i brania (zaskakujące jest to, że oba słowa mają ten sam korzeń „lambano”), tego co prawnie do nich należy w Chrystusie Jezusie naszym Panu i Zbawicielu.


  Przyp. 14,30 uczy nas, że spokojne serce jest życiem dla ciała. Stan ciała zależy od stanu ducha. Radość jest ważna dla powodzenia ducha. Zdruzgotana radość potrafi doprowadzić do wysuszenia ciała.

   • Miłość Pieniędzy

  Co mają pieniądze do niemocy i chorób? Pan nauczał nas ostatnio na temat bezpośredniego związku między pieniędzmi a chorobami. Pozwólcie, że wyjaśnię incydent, przez który Pan nauczył nas tej lekcji.

  Bardzo bliski i drogi mi przyjaciel, pastor nagle zmarł. Został uzdrowiony z problemów z nerkami i jego kolor jego skóry zmienił się. Wyglądał zdrowo i naprawdę ładnie. Wyruszył do pracy z wielkim wigorem, po czym, nagle zachorował i w ciągu kilku dni zmarł. Był to rozdzierający czas oczekiwania na Pana i szukania zrozumienia. Nie możemy pozwolić ludziom chodzi i powtarzać religijne frazesy To była tajemnicza wola Boże? Niewierzący mają na to inny termin przeznaczenie lub los.

  Wtedy Pan powiedział, że to miłość pieniędzy spowodowała śmierć tego pastora. Prosiłem Pana aby mnie nauczył więcej na ten temat, ponieważ wiedziałem, znałem tego pastora Jako człowieka o bardzo wysokich duchowych i etycznych standardach i odpowiedzialności. To było niemożliwe, aby on był miłośnikiem pieniędzy.

  Wtedy Pan zaczął wyjaśniać mi czym jest miłość pieniędzy. Żaden prawdziwy chrześcijanin nie kocha pieniędzy, lecz staje się taki, bez jego wiedzy, gdy spędza wiele czasu, myśli i energii na rzeczy związane z pieniędzmi. Może to być całkiem trudne do zbadania, bo potrzebujemy pieniędzy do życia i może ktoś powiedzieć, że musimy im poświęcać wiele myśli. Pamiętaj pieniądze są tylko środkiem wymiany!

  Po uzdrowieniu, mój przyjaciel spędzał wiele czasu usiłując zdobyć pieniądze na swą pracę, musiał mieć wiele pieniędzy, aby skończyć pracę. Zamiast ufać Bogu, że zaopatrzy go w pieniądze w taki sposób jak On zechce, wyszukiwał sposobów na zdobycie funduszy. Oczywiście, wkrótce wszystkie modlitwy były skierowane na potrzebne pieniądze. Stopniowo, duchowe rzeczy zaczęły zajmować ostatnie miejsca i pęd do zdobycia pieniędzy na dzieło dla Boga stało się centralnym tematem. To dziecko Boże jest przykładem miłości pieniędzy.

  Wszyscy kochamy, lecz z wielką odwagą i przekonaniem, pozwólcie sobie powiedzieć, że kochasz pieniądze jeśli

  • Pokaźny procent twoich myśli one zajmują. To zależy od każdego indywidualni.
  • Pokaźna część naszej energii jest poświęcona na dyskutowanie spraw materialnych. Dyskusja o finansach musi być we właściwym stosunku do czasu spędzonego na dyskutowaniu o sprawach duchowych. Na przykład, jeśli zamierzasz dyskutować o sprawach finansowych przez godzinę, to zapewnij sobie minimum 10 godzin modlitwy i rozważania Słowa Bożego na ten temat!
  • Żyjesz wyłącznie z pieniędzy, a nie z wiary, słowa i obietnic Bożych.
  • Większość twoich decyzji jest związana z pieniędzmi.
  • Twoje relacje są związane z pieniędzmi lub mają one na nie wpływ
  • Pieniądze są twoim przewodnikiem.
  • Pracujesz wyłącznie dla pieniędzy.
  • Masz wielki szacunek dla pieniędzy.
  • ……. i tak dalej

  lecz myślę, że masz już pewien obraz. Jezus używał pieniędzy w swym życiu, lecz ze sposobu w jaki to robił, widzimy, że miał dla nich niewielki szacunek i usunął je na właściwe dla nich miejsce.

  Nie popełniaj błędów w tej dziedzinie i sprawdź czy możesz stanąć przed Bogiem i powiedzieć, że masz sprawy finansowe utrzymane we właściwym miejscu. Inaczej jesteś w garści pieniędzy i 1 Tym 6,10 mówi, że miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła: a bez wątpliwości choroba jest złem. Myśl mniej o pieniądzach, będziesz szczęśliwszą i zdrowszą osobą!

   • Brak pieniędzy

  Zobaczyliśmy, że miłość do pieniądza może być przyczyną choroby, która jest złem. Biblia nie mówi, że pieniądze są złe, lecz miłość do nich, jak to wyjaśniono wcześniej, jest złem. Podczas gdy Biblia poucza nas, abyśmy byli zadowoleni, pokazuje nam również w jaki sposób Bóg chce nas materialnie błogosławić. Bóg nie ma nic przeciwko posiadaniu, lecz jest zazdrosny o wszystko co posiada nas! On chce nas dla Siebie na 100%, lecz niewłaściwe jest myślenie, że pobożności i ubóstwo idą w parze.

  Deut 28 pokazuje nam, że błogosławieństwem posłuszeństwa jest wielkie materialne powodzenie, a ubóstwo jest przekleństwem za łamanie Bożych przykazań. Podobnie jak błędem jest myślenie, że choroba jest błogosławieństwem, tak błędne jest myślenie, że ubóstwo jest błogosławieństwem.

  Przyp. 10,15 mówi: …ubóstwo sprowadza zagładę na biednych (B.W-P). Pastor, który przez wiele lat pracował w najbiedniejszych slumsach w Indiach powiedział mi kiedyś, że większość grzechów biedaków jest związana z brakiem pieniędzy.

  Brak pieniędzy może nas ograbić z ubrania, schronienia, jedzenia, które z kolei mogą prowadzić do choroby. Wiemy o tym, że wiele dzieci i robotników w Indiach jest chorych, po prostu dlatego, że nie mają pieniędzy na zakup żywności. Pierwszy kościół dzielił się wszystkim, tak że nikomu nie brakowało niczego (Dz. 2,44/45).

  Pamiętajmy o tym, że nasz Zbawiciel, Jezus stał się ubogim, abyśmy mogli zostać ubogaceni (2 Kor 8,9).

   • Złe uczynki

  Dobre uczynki są potężnym środkiem rozszerzania królestwa Bożego. Jezus chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając. Jesteśmy cennymi ludźmi gorliwymi w dobrych uczynkach (Tyt 2,14). Złe uczynki są przeciwieństwem królestwa Bożego.

  • Ps. 106,29 mówi: Rozgniewali go postępkami swymi, Dlatego spadła na nich plaga

  Tutaj plagi i epidemia są bezpośrednio połączone ze złymi uczynkami. Dobre dzieła są jak ściana wokół nas!

   

   • Szatan chce zniszczyć świątynię Bożą

  Zamiarem szatana jest niszczenie świątyni Boga, zarówno indywidualnie jak i zbiorowo. 1 Kor 6.19 mówi, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Nie jest zatem zaskoczeniem, że szatan będzie atakował warownię swego przeciwnika, źródło z którego rzeka Boża może pokrzyżować jego plany. Tak jak Pan jest dla ciała (1 Kor 6,13), wiedz, że szatan jest przeciwko ciału. Zrozum to, że przeciwnik Boga i wróg dusz naszych jest złą osobowością zwaną szatanem. Ma wielu posłańców, których wykorzystuje do atakowania świątyni Bożej.

  • Czarownictwo
   (magia)

  Czarownictwo w kościele nie jest powszechne, lecz nie jest też rozpoznane, czym jest i jest główną przyczyną chorób w ciele Chrystusa.
  Pismo w 1 Sam 15,23 ostrzega nas, ze bunt jest takim samym grzechem jak czarownictwo, a nieposłuszeństwo jak bałwochwalstwo. Gdy w kościele jest bunt, jest to proste, stare czarownictwo. Niezgoda wśród chrześcijan i destrukcja kościoła jest czym innym, lecz sądzę, że wiecie co mam nam myśli – złe motywacje, przebiegłość, intrygi. To może zarazić całe ciało wierzących. Jak często mogliśmy oglądać przypadki pastorów chorujących z powodu ludzi zamkniętych na nich z powodu buntu i w ten sposób uwalniających moc czarów. (Patrz też „Dlaczego ludzie mocnej wiary i pobożnego życia chorują”)

   • Biała magia

  Biała magia jest subtelną formą czarów wymienionych powyżej i nie jest łatwa do zidentyfikowania. (Nie chodzi nam tu o znane formy białej magii, która jest poza chrześcijaństwem i oparta na Księdze Cieni) Nazywam to białą magią, po prostu aby odróżnić od czarownictwa, czy czarnej magii.

  Biała magia zaczyna się od dobry żądań i zamiarów, towarzyszą temu modlitwa i pewne duchowe pułapki. W ten sposób wiele kultów rozpoczęło się od dawki Biblii. Bóg działa przez modlitwę, lecz również wiele problemów zaczyna się podczas modlitwy. Gdy ludzie z nieczystym sercem czy ukrytymi motywacjami modlą się, ich słowa będą sugestywną modlitwą, która jest skierowana na kontrolowanie poszczególnych osób i ich rodzin. Gdy takie motywacje i duchy są obecne, ciało kościoła jest otwarte na zło, włączając w to choroby. Biblia nazywa niektóre z tych motywacji i duchów, które były w pierwszym kościele powszechne:

   • Duch Izabel który zwodzi nawet sługi Boże (Obj.. 2:20)
   • Duch Diotrefes lubi dominacje (kierownicza rolę) (3 J 1: 9-11)
   • Duch Nikolaitów – wiąże ludzi (Obj. 2: 6,15)

  Biblia ostrzega nas, że wielu zwodzicieli wyszło na świat w imieniu Pana Jezusa.

  Hebr. 6,1/2 mówi o fundamentalnych doktrynach Chrystusa. 2 Jan 9-11 ostrzega przed tymi, którzy nie trzymają się nauki Chrystusowej. Jeśli bierzemy udział, to stajemy się współuczestnikami ich złych uczynkach, pozostawiając szeroko otwarte drzwi na choroby.

   

  Spory i walki

  Jak 3:16 mówi,Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Jest to całkiem jasne i nie potrzebuje komentarza, Biblia ostrzega nas abyśmy unikali walk i sporów (Przyp 17:4, Gal. 5:20, Jak 3:16).

   • Nie służenie Bogu z radością

  Heb 9:14 uczy nas, że jesteśmy oczyszczeni, aby służyć Bogu żywemu. Każdy wierzący musi być pewien, że służy Bogu żywemu w powołaniu, na którym został umieszczony: i cokolwiek robi na tym miejscu, ma to robić jako dla Pana, a nie dla ludzi (Kol 3,23).

  Deut 28,45-47 ostrzega nas, abyśmy służyli bez ducha narzekania i szemrania: Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał. I będą na tobie i na twoim potomstwie jako znak i cudowny dowód na wieki za to, że nie służyłeś Panu, Bogu twemu, w radości i dobroci serca, mając wszystkiego w bród,..
  Nie służenie Panu z zadowoleniem otwiera drzwi na prekleństwo prowadzące do zniszczenia.

   • Lenistwo

  Lenistwo jest postawą, która powoduje moralne, duchowe i fizyczne zniszczenia po prostu jedz, śpij i bądź leniwy. Uczyń to jako twój styl życia i patrz co się dzieje z twoim ciałem! Przyp 21,25 mówi: Pożądanie zabija leniwego, gdyż jego ręce nie chcą pracować. (Patrz również Przyp. 24: 30 34). Zapamiętaj przysłowie – „Leniwy umysł jest warsztatem diabła!

   • Brak pobożności

  Duch Święty jest duchem Świętości, wszedł do naszego życia, aby sprawiać pobożność. Ci, którzy opierają się pracy Ducha Świętego mogą spodziewać się chorób.

  1 Tym 4:8 mówi: Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i wiecznego.

  O ileż więcej uwagi poświęcamy ćwiczeniom, a jak niewiele pobożności Ćwiczenia (szczególnie takie jak świat uczy) nie przynoszą wiele korzyści, lecz pobożność niesie ze sobą wszystkie korzyści ćwiczenia, ma wielkie obietnice na żywot obecny i przyszły. Pobożna osoba będzie aktywnie służyć swemu Bogu i zbierać z pobożności korzyści, których ćwiczenia dać nie mogą.W naszej obecnej kulturze, ćwiczenia jest obiecanym magicznym lekarstwem na wszelkiego rodzaju dolegliwości i jak wiele czasu ludzie w to angażują. Poświęć ten wysiłek pobożności i przyglądaj się temu, jak choroby i niemoce trzymają się od ciebie z daleka. Poleganie na ćwiczeniach zamiast na pobożności, z pewnością nie zapewni ci tego.

  • Mieszanie się do Bożego cyklu życia

  Bóg ma Swoją metodę zaczynania i kończenia życia. Choroby wśród niemowląt i dzieci mogą być bezpośrednim rezultatem grzechu rodziców, którzy, w światowy sposób, wmieszali się w życiowy cykl zarządzony przez Boga. Jak wiele dzieci zostało usuniętych lub otrzymało śmiertelne leki jeszcze w łonie? Tylko Bóg jedyny zna liczbę podjętych prób morderstw! Diabeł usiłuje ranić dzieci nawet w łonie. Traumatyczne doświadczenia w czasie ciąży mogą zdeformować później dzieci.

  Mal 2,15 mówi, że Bóg chce Bożych dzieci. Diabeł chce je zlikwidować.

   • Pycha

  Przyp. 16:18 uczy nas, że Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną.

  Choroby, które niszczą nasze życie mogą być wywołane bezpośrednio przez pychę serca. Pycha jest naczelną cechą Lucyfera i jego głównym narzędziem, którego używa przeciwko wszystkim. Nie Pan usunie wszelka pychę w wszelkiej formie.

   

   • Brak miłości Bożej

  Pierwszym przykazaniem zawsze było i zawsze będzie Deut 6,5: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił(patrz też Mat 22,37/38)

   

  • Bóg obiecał życie tym, którzy Go miłują: gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego, chodził jego drogami i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść.

  2 Tym 3:4 ostrzega nas, abyśmy nie miłowali przyjemności bardziej niż Boga.

  Brak takiej miłości do Boga, jakiej On pragnie, może powodować brak życia i powstawanie warunków sprzyjających owocom śmierci.
  Niech lud Boży ma stale otwarte oczy, aby widział, do jakiej nadziei nas powołał.
  Bóg chce abyśmy Go uwielbiali i przyjmowali Jego zbawienie do naszego ducha, duszy i ciała, które Sam stworzył.

 

Cierń w Pawła ciele

 раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *