Jak otrzymac chrzest Duchem Swietym?

Wstęp

Chrzest Duchem Świętym jest darem Bożym, który możemy otrzymać po otrzymaniu zbawienia (zostaniu chrześcijaninem) (Dz. 1:4-5,  Łuk 11:11-13), a zadaniem tego daru jest wyposażenie wierzącego w moc do bycia świadkiem Chrystusa dla cierpiącego niewierzącego świata (Dz. 1:4-8,  Łuk. 24:49). Zazwyczaj zewnętrznym dowodem otrzymania chrztu Duchem Świętem nie jest „czucie” czegokolwiek, lecz uzdolnienie przez Ducha Świętego do mówienia językami. Przygniatające dowody biblijne potwierdzające to stwierdzenie jest zawate w moim artykule Chrzest Duchem Świętym, zatem nie będę powtarzał ich tutaj.

Celem tego artykułu jest pomoc w otrzymaniu chrztu Duchem Świętym i modlę się o to, abyś, zanim skończysz czytać go, mówił językami przez Ducha Świętego jako dowód tego, że otrzymałeś dar mocy Ducha Świętego!

Mówienie językami

W moim artykule pt.:  Modlitwa w Duchu wyjaśniłem, że w Nowym Testamencie istnieją dwa rodzaje mówinia językami.

 1. Gdy modlimy się do Boga i w językach, modlimy się w doskonałej woli Bożej, ponieważ to Duch Święty, który daje nam słowa, które wypowiadamy. Biblia nazywa to „modlitwą językami” (1 Kor.14:14) i jest to zazwyczaj zewnętrzny dowód tego, że otrzymaliśmy chrzest Duchem Świętym.
 2. Inną formą języków występującą w Nowym Testamencie jest przypadek, gdy przez Boga udzielone jest przesłanie w nieznanym języku.
  Taka forma języków musi zawsze być zinterpretowana, a przesłanie jest przekazywane przez osobę, która funkcjonuje w „darze” języków.

Po otrzymaniu chrztu w Duchu Świętym możesz funkcjonować w darze języków lub nie, lecz będziesz mógł modlić się językami przez Ducha Świętego!

Gdy modlisz się w Duchu, słowa jakie wypowiadasz będą wychodzić z twojego ducha a nie z umysłu. Niektórym ludziom łatwiej jest po raz pierwszy mówić ze swojego ducha przez Ducha Świętego, lecz okazuje się, że analityczny umysł wielu ludzie wchodzi im w drogę. Chcę zatem zaoferować kilka myśli, które mogą pomóc ci, dy po raz pierwszy starasz się modlić językami:

 1. Przede wszystkim, Duch Święty jest dżentelmenem. Nie oczekuj, że On „przejmie kontrolę” nad twoimi ustami. Biblia mówi, że w dniu Zielonych Świąt uczniowie mówili językami tak jak im Duch poddawał słowa. Gdy modlisz się językami, ty musisz wydawać dźwięki, nawet jeśli nie wiesz wcześniej, jakie to będą dźwięki. To właśnie sprawia problemy wielu ludziom, którzy po raz pierwszy starają się modlić językami z inspiracji ich ducha zamiast głowy.
 2. Nie musisz rozbudzać w sobie uczuć czy wprowadzać się w jakiś szalony stan uforii po to, aby mówić językami.  Niektóre komentarze biblijne robią wrażenie jakoby mówienie językami było jakimś „ekstatycznym wydawaniem dźwięków,” które nowotestamentowi wierni wydawali z siebie  w znajdowali się euforii uwielbienia. Niemniej jednak większość dowodów Nowego Testamentu nie popiera takiego stanowiska (p. mój artykuł Modlitwa  w Duchu bada każdy jeden przypadek nowotestamentowego mówienia językami i dość łatwo można zobaczyć, że „ekstatyczny stan euforii” nie jest opisany w  żadnym z fragmentów opisujących języki). Rozważ to, że gdy modlisz się w rodzimym języku, to od ciebie zależy jak wiele uczucia włożysz w to. Jeśli mówisz:
  – Ojcze, oddaję Ci cześć w Imieniu Jezusa – możesz to powiedzieć zarówno całkiem cichym, monotonnym głosem bez uczucia, jak i głośno z wielkim entuzjazmem.
  Zależy to całkowicie od ciebie i w taki sam sposób funkcjonuje, gdy modlisz się językami. Masz całkowitą kontrolę nad ilość uczucia czy emocji, jakie decydujesz się wyrazić. Możesz również śpiewać językami jeśli chcesz:

  1 Kor. 14:15
  Cóż tedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem.

  Całkowicie od ciebie zależy to, ile uczucia włożysz w to, lecz nie oczekuj tego, że jakieś szczególne uczucie „zstąpi” na ciebie.

 3. Każdy język składa się z jakiegoś zbioru poszczególnych dźwięków.
  Jeśli przeczytasz to zdanie powoli i głośno nadając każdej sylabie jednakową wagę, to zobaczysz, o co mi chodzi. Każdy język jest po prostu zbiorem zmieszanych dźwięków sylabicznych i gdy mówisz w językach, to po prostu wydajesz mieszane dźwięki sylabiczne, które nie mają dla ciebie sensu.
  Właśnie dlatego mówienie językami jest aktem wiary i zaufania Duchowi Świętemu.
  .
 4. Gdy mówisz w swoim rodzimym języku, słowa które wychodzą z twoich ust pochodzą z umysłu, a wypowiadasz je głośno ustami. Gdy, jednak, modlisz się w Duchu, słowa nie pochodzą z inspiracji umysłu, lecz pochodzą z twojego ducha inspirowanego przez Ducha Świętego. Ap. Paweł pisze, że modli się duchem, lecz również modli się umysłem:

  1 Kor. 14:15
  Cóż tedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem.

  Gdy Paweł modlił się duchem (gdy modlił się językami), nie używał swojego umysłu. Jego umysł był nieprzydatny, ponieważ nie miał nic do roboty w czasie modlitwy językami: :

  1 Kor. 14:14
  Bo jeśli się modlę, mówiąc [obcymi] językami, duch [przez Ducha Świętego we mnie] mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. (tłumaczenie rozszerzone AMP).

  Wiemy jak wypowiadać słowa, które pochodzą z naszego umysłu, lecz gdy mówimy w językach (językami) to słowa pochodzą z naszego ducha (z inspiracji Ducha Świętego). W tym procesie umysł jest pomijany. Dla wielu ludzi trudne jest usunięcie z drogi umysłu i poddanie się w modlitwie prowadzeniu Ducha. Nieco dalej zasugeruję kilka myśli, które pomogą „wyłączyć” umysł, tak abyście mogli modlić się słowami ze swojego ducha.  Po pierwszym razie, gdy zaczniesz mówić językami, za każdym następnym razem będzie ci to przychodziło coraz łatwiej, za każdym razem, gdy zechcesz.

 5. Czasami ludzie są chrzczeni Duchem Świętym i wypowiadają tylko kilka sylab, lecz jest to wszystko, co mówią. To tak, jakby mówić: „Jezus ja,..” zamiast „Jezu, kocham Cię, Jezu, uwielbiam Cię, Jezus, wywyższam Cię,…” Tak właśnie było ze mną. Trudno mi było „wyłączyć” umysł  i pozwolić Duchowi dawać mi słowa. Nie rezygnuj, ponieważ wraz z praktyką nauczysz się jak nie pozwalać umysłowi przeszkadzać w swobodnym przepływie modlitwy językami. Mówiąc o Duchu Świętym Jezus powiedział, że z naszego wnętrza będą wypływać strumienie wody żywej (Jan. 7:38-39).
  Jeśli więc twoja modlitwa językami nie jest płynna, to trzymaj się tego, aż popłynie swobodnie z twojego wnętrza.
 6. Twój „modlitewny język” będzie prawdopodobnie brzmiał nieco inaczej niż języki, którymi modlą się inni ludzie, zatem nie skupiaj się na dźwiękach jaki inni wydają, gdy modlą się językami. Do Ducha Świętego należy zadecydowanie jaki język użyć, więc zrelaksuj się i ufaj Mu. Niektórzy mówią językami wolno i wyraźnie, a inni modlą się bardzo szybko, co brzmi czasami jak jąkanie się. Słyszałem o pewnej kobiecie, która otrzymała chrzest Duchem Świętym, lecz wszystko  co potrafiła, to było wydawanie dźwięków podobnych do „klikania” językiem. Któregoś dnia, gdy prasowała rzeczy i oglądała program telewizyjny Art’a LInkletter’a autor programu przedstawił kobietę z odległego afrykańskiego plemienia, które miała bardzo szczególny sposób porozumiewania się. Gdy zademonstrowała swój narodowy język, był to po prostu zespół kliknięć. Wtedy kobieta prasująca ubrania wykrzyknęła: „To jest mój język modlitwy!”Nie przejmuj się, jeśli twój język brzmi inaczej niż innych ludzi, po prostu zrelaksuj się i ufaj Duchowi Świętemu.
 7. Pewni ludzi głoszą, że języki są od diabła. Niemniej jednak, możesz zbadać cały Nowy Testament i nie znajdziesz ani jednego biblijnego wersetu popierającego takie punkt widzenia. Nie ma ani jednego wersetu w Nowym Testamencie, w którym mówienie językami  byłoby związane z diabłem!
  (Zapraszam do przeczytania mojego artykułu pt.: Modlitwa w Duchu jeśli chcesz zbadać każdy nowotestamentowy fragment mówiący o mówieniu językami).  Religijni ludzie z czasów Jezusa (Faryzeusze i uczeni w piśmie) ogłaszali podobne rzeczy o Jezusie, że działał z mocy diabła. Zwróć uwagę na odpowiedź Jezusa:

  Mar. 3:29
  Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego.

  To ostrzeżenie może dotyczyło tylko pokolenia Żydów (jak niektórzy wierzą) , lecz kluczem jest tutaj fakt, że musimy być bardzo ostrożni, aby nie oskarżać dzieł Ducha Świętego o diabelski wpływ. Aby utrzymać równowagę ważne jest, aby zrozumieć, że gdy szukamy bardziej manifestacji Ducha Świętego niż dawcy, otwieramy się na demoniczne wpływy.
  Biblia mówi, że potrzebujemy mocy Ducha Świętego, aby żyć zwycięskim życiem, które uwielbi Jezusa i o to właśnie prosimy Boga. Mówienie językami jest biblijnym dowodem tego, że otrzymaliśmy ten dar (zapraszam do przeczytania mojego artykułu pt.: Chrzest Duchem Świętym); mówienie językami nie jest tym, czego szukamy.

  Biblia mówi, że Jezus jest Tym, który chrzci w Duchu Świętym, a ten artykuł pokaże wam jak się modlić i prosić Jezusa, aby to zrobił. Jeśli poprosisz Jezus, aby cię ochrzcił w Duchu Świętym, to kto to robi? Jezus!
  Jeśli zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym, kto ma dać ci słowa, które masz wypowiadać w językach? Duch Święty! Zaufaj Mu!

 8. Gdy mówisz językami posługujesz się boskim systemem komunikacyjnym.
  Duch Święty w tobie komunikuje się bezpośrednio w Ojcem, modląc się w doskonałej woli Bożej. Jak tylko zaczniesz mówić językami, pojawia się diabeł mówiąc ci kłamstwa, aby zasiać wątpliwości w umyśle. Oto  kilka myśli, które będzie ci starał się podrzucić:

  • „Nie wierz, że to jest rzeczywiste mówienie językami. To akurat ja wydaję te dźwięki.” Diabeł chce, abyś myślał, że to właśnie on wydaje te dźwięki, lecz to ty masz je wydawać! Pamiętaj, że Duch Święty nie nie jest brzuchomówcą i On nie traktuje ciebie jako manekina brzuchomówcy. Powinieneś zrobić krok wiary i wydawać dźwięki sylab sam, ufając, że  Duch Święty da ci słowa, które On chce, abyś wypowiadał.
  • „Myślałem, że mam otrzymać moc, a ja nie czuję żadnej mocy! Diabeł chce, abyś skupił się na uczuciach bardziej niż na prawdzie Słowa Bożego. Jezus nigdy nie powiedział, że będziesz czuł jakąś moc, lecz że otrzymacie moc! (Dz. 1:8). Zaufaj Słowu Bożemu, a nie swoim uczuciom. Gdy mówisz językami jest to zewnętrzny dowód tego, że otrzymałeś moc Ducha Świętego do nadnaturalnego chrześcijańskiego życia, jakie Bóg zamierzył dla ciebie. Masz teraz moc Ducha Świętego w sobie, abyś mógł uzdrawiać ludzi, lecz Biblia nigdy nie mówi, że będziesz czuł cokolwiek. Nasze wierzenia i działanie są oparte na biblijnych prawdach, a nie na uczuciach.

Jak otrzymać chrzest Ducha Świętego?

Gdy zostałeś chrześcijaninem możesz prosić niebiańskiego Ojca o dar Ducha Świętego:

Dz.Ap. 1:4-5
A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni w Duchu Świętym.

Mat. 7:11
Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.

Łuk. 11:13
Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.

Zwróć uwagę na to, że ten werset mówi o tym, w jaki sposób otrzymać dar chrztu Duchem Świętym. Po prostu prosimy o to!

Jeśli ni jesteś pewny, czy zostałeś zbawiony, zapraszam do przeczytania mojego artykułu pt.:
Jak być pewnym, że pójdziesz do nieba?

Jeśli jesteś już chrześcijaninem, możesz prosić o chrzest Duchem Świętym.
Jan Chrzciciel powiedział: Ja chrzczę was w wodzie, lecz On będzie chrzcił was w Duchu Świętym” (Mk. 1:8). Jezus jest Tym, który chrzci nas w Duchu Świętym, prośmy więc go o to właśnie teraz. Pamiętaj o tym, że jest to ważny punkt. Prosimy Jezusa o obiecany dar mocy Ducha Świętego, abyśmy mogli żyć zwycięskim życiem i robić to, do czego Bóg na powołał na chwałę Jezusa. Nie mamy szukać języków ani żadnych innych manifestacji! Mówienie językami jest wynikiem otrzymania mocy Ducha Świętego, języki nie są naszym celem.

Podobnie jak otrzymałeś przez wiarę zbawienie, tak samo otrzymujesz chrzest Duchem Świętym przez wiarę. Gdy prosisz o to  Jezusa, wierz, że otrzymałeś go:

„Panie Jezu, powiedziałeś w ewangelii Łukasza 11:13, że jako dziecko Boże mogę prosić od dar Ducha Świętego. Powiedziałeś również  w Dz. 1:4-8, że otrzymam moc, gdy zostanę ochrzczony w Duchu Świętym.  Proszę Cię, zatem, w  Imieniu Jezusa, abyś ochrzcił mnie w Duchu Świętym teraz, dokładnie tak samo jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Może nie odczuję różnicy, lecz przyjmuję przez wiarę dar mocy Ducha Świętego . Dzięki Ci, Panie! Amen.”

Teraz, gdy już otrzymałeś chrzest Duchem Świętym przez wiarę (podobnie jak otrzymałeś zbawienie przez wiarę), spójrzmy na kilka rzeczy, które w Biblii znajdziemy o mówienia językami. Zwróć uwagę na to, że Biblia mówi nam, aby oddać wszystkie części swojego ciała jako narzędzia sprawiedliwości:

Rzym. 12:1
Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.

Rzym. 6:13
I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości.

Tak więc Biblia mówi nam, że mamy oddawać Bogu wszystkie części naszego ciała  Niemniej jednak Biblia mówi również, że nie ma żadnego członka naszego ciała, którego nie moglibyśmy powstrzymać, poza językiem:

Jak. 3:5-8
Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień!
I język jest ogniem; język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości; kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło.
Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu.

Ponieważ Biblia mówi, że nie jesteśmy w stanie powstrzymać naszego języka, że jest jedyną częścią ciała, której nie jesteśmy wstanie  w pełni oferować Bogu jako narzędzia sprawiedliwości. To sam Duch Święty, który używa naszego języka jako narzędzia sprawiedliwości, gdy wypowiada tajemnice Boże naszymi ustami:

1 Kor. 14:2
Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza.

Gdy zostaliśmy ochrzczeni (zanurzeni) w żywych wodach Ducha Świętego, to zdarzenie jest zewnętrznie demonstrowane, gdy Duch Święty modli się bezpośrednio do Ojca używając języków i pomijając umysł:

1 Kor. 14:14-15
Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja.
Cóż tedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem.

Zakładając, że właśnie zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym, to możesz teraz poddać swój język Jemu, aby go używał jako narzędzie sprawiedliwości.
Biblii nazywa to „modlitwą językami” (1 Kor. 14:14) i modlitwą w Duchu (Ef. 6:18).

Aby zacząć mówić na językach po raz pierwszy zazwyczaj pomocne jest uwielbiać Boga przez kilka minut w swoim narodowym języku, tak aby w umyśle powstało nastawienie uwielbienia. Często pomaga to ustrzec umysł przed nadmiernym analizowaniem, gdy zaczniesz mówić językami. Uwielbiaj i kochaj Boga głośno przez kilka chwil z głębi serca i z wielkim uczuciem:

„Ojcze, kocham Cię, Ojcze, kocham Cię,! wywyższam Cię,! uwielbiam Cię,! kocham Cię, z całego serca!

A teraz, w tej samej postawie czcij, uwielbienia zacznij wielbić Boga nieco więcej, lecz w jakimś języku, którego nie znasz. Po prostu zacznij wydawać dźwięki sylabiczne, które nic nie znaczą dla ciebie, ufając, że skoro ty wykonujesz swoją część, to Duch Święty wykona Swoją. Oddawaj Bogu wiele chwały, miłości i czci z głębi serca, coś takiego:

„Ora ba caszaj ha lamba sa dura hemene ro boso ….”

Niektórym przychodził łatwo mówienie językami od pierwszego razu, jeśli więc potrafisz wypowiadać takie dźwięki nie przestawaj! Rób to przez kilka minut lub dłużej, tak aby twój język modlitewny nabrał swobody. Gratulacje!

Jeśli nie mówiłeś językami

Jeśli nie mówiłeś językami, nie przejmuj się! Wydaje się głupie lub dziwaczne kiedy, za pierwszym razem, starasz się wydawać z siebie dźwięki, które nie maja sensu. Ponieważ nie wiesz wcześniej co masz powiedzieć, twój naturalny umysł buntuje się i usiłuje przejąć kontrolę, analizować to, co chcesz powiedzieć i to gasi twój modlitewny język.

Oto kilka sugestii, które mogą pomóc usunąć z drogi naturalny umysł i pomóc w swobodnym przepływie języków:

 • Pamiętaj, że Duch Święty nie będzie poruszał twoimi ustami za ciebie, ani mówił za ciebie. Ty musisz wydawać dźwięki.
 • Pamiętaj, że nie będziesz miał jakichś szczególnych przeżyć czy też euforia nie spadnie na ciebie, gdy zaczniesz mówić językami.  Mówienie językami oznacza po prostu, że mówisz innym językiem. Gdy mówisz: „Ojcze, kocham Cię, uwielbiam Cię, chwalę cię” używasz swojego narodowego języka i prawdopodobnie zaczniesz odczuwać nastawienie uwielbienia, lecz nie spodziewasz się jakichś ekstatycznych stanów, prawda? Podobnie jest z mówieniem językami, nie oczekuj więc, że będziesz „czuł” cokolwiek innego niż czujesz, gdy modlisz się swoim ojczystym językiem.Niektórzy śmieją się, niektórzy płaczą, inni jeszcze odnoszą wrażenia mrowienia czy elektryczności, czy też ciepła spływającego na nich. Niemniej jednak nie jest czymś niezwykłym brak odczuwania czegoś, czy jakichś emocji towarzyszących chrztowi Duchem Świętym, zatem nie staraj się opierać swojego doświadczenia, na tym co czujesz  lub czego nie czujesz. Gdy mówisz językami, to masz zewnętrzny dowód na to, że zostałeś ochrzczony mocą Ducha Świętego.
 • Często pomaga, aby przez kilka minut uwielbiać Boga w swoim języku, aby umysł był bardziej skupiony na kochającym Bogu niż na analizowaniu.
  Wtedy, gdy umysł jest ciągle zajęty miłością Boga, możesz zacząć wydawać z siebie grupy i może to pomóc w „przełączeniu” się umysłu na funkcje analityczną.
 • Czasami pomaga policzenie do trzech i mówienie tak głośno i szybko jak to tylko możliwe, lecz nie w jakimś znanym języku. Jakkolwiekgłupio to brzmi po liczenie do trzech pomaga ludziom pokonać „element wahania”, więc „przeskakują” to i zaczynają mówić językami. Bardzo głośne i szybkie mówienie również pomaga ominąć naturalną skłonność ludzkiego umysłu do analizowania. Nie ma żadnego powodu do analizowania tego, co mówisz ponieważ jest to w nieznanym języku, więc nie ma sensu, żebyś to robił.
 • Niektórym ludziom pomogą, gdy zaczynają wypowiadać wolno bezsensowne sylaby, po czym przyspieszają aż do chwili, gdy przestają myśleć nad tym, jakie wypowiedzą następne sylaby. Gdy już sylaby zaczną płynąć swobodnie, to będziesz wiedział, że modlisz się w Duchu:

  „ha … may … so … ca … shoramasendaylarambasohalocada”

 • Próbuj modlitwy w Duchu w czasie wykonywania innych czynności, jak koszenie trawnika, mycie naczyń, kąpiel psa itp. Gdy umysł jest zajęty tymi pracami może okazać się łatwiej mówić językami bez analizowania tego, co wychodzi z ust.
 • Próbuj modlitwy w językach wtedy, gdy nie możesz zbyt dokładnie się słyszeć, np.: przy włączonym radiu. Może to pomóc wypowiadać głośno bez analizowania słów, które wypowiadasz.
 • Gdy przyjaciele ze zboru (małżeństwo) wyjaśnili mi chrzest Duchem Świętym i poprowadzili mnie w modlitwie, nie od razu zacząłem mówić językami.
  Wyjaśnili mi, że ten brat też nie mówił od razu. To, co jemu pomogło to śpiewania „Cudowna Łaska Twa”. Po kilku razach śpiewał dalej nie zastanawiając się nad słowami. Umysł zajęty czymś innym nie próbował analizować mówienia językami.

  Spróbowałem tego w drodze do domu w samochodzie, lecz nie mogłem sobie wyobrazić, jak mam nie myśleć o słowach. Zacząłem myśleć o tym jak przestać myśleć o słowach! W końcu przy światłach na skrzyżowaniu przestałem myśleć o tekście i pozwoliłem sobie na bezsensowny tekst, coś w rodzaju:

  „Cudowna Boża łaska twa, zbawiła z grzechów mnie, „Zgubiony, grzeszny byłem ja, lecz la-halocada.”

  W jakiś sposób ta część „la-halocada” po prostu wymknęła się z ust i to pomogło mi zrozumieć w jaki sposób pozwalać większej ilości sylab „po prostu wymykać się.” Na tym właśnie polega mówienie językami czy modlitwa w duchu; to pozwalania na to, aby sylabiczne dźwięki „po prostu wymykały się” bez świadomego (uprzedniego) decydowania, jakie to będą sylaby.

 • Gdy po raz pierwszy mówiłem językami przez pewien czas toczyłem walkę, ponieważ umysł gasił Ducha, usiłując analizować to, co mówię. Odkryłem, że jeśli wezmę głęboki oddech i wypuszczę go powoli mówiąc „Haaaaa” to łatwo jest później „po prostu wypuścić” kilka sylab więcej, tak jakbym je wydychał:

  Haaaa….sa szora ba….
  Haaaa….la rosa te mehene….
  Haaaa…koro ba lamba….

  Po kilku takich próbach przychodziło mi z łatwością mówienie językami i już więcej nie musiałem korzystać z tej „pomocy.”

  Pamiętaj, że celem tych wszystkich sugestii nie jest zmuszenie Ducha Świętego do czegokolwiek. Mają one po prostu pomóc usunąć z drogi nasz analityczny umysł, a to pomaga nam pozwolić słowom inspirowanym przez Duchowi Świętemu wydostawać się z naszych ust.

 • Gdy maluch zaczyna mówić, to wydaje z siebie dźwięki, z których część to są słowa, a część to po prostu bełkot. Im więcej ćwiczy się w mówieniu jest to coraz bardziej płynne. Podobnie jest z mówieniem językami, gdy będziesz mówił językami coraz więcej będziesz coraz lepszy w poddawaniu się Duchowi Świętemu i będziesz coraz swobodniej używał swojego języka modlitewnego.
  Jeśli okaże się, że pewne dźwięki wydajesz częściej, nie przejmuj się, po prostu trwaj w modlitwie, a będzie przebiegać coraz bardziej swobodnie, tak jak rozwija się i doskonali języka dziecka.

  Przyjdź do Jezusa jak dziecko i wydawaj z siebie proste dźwięki, będąc skupionym na Nim.

 • Czasami dobrze jest mieć kogoś, kto jest doświadczony w usługiwaniu modlitwą o chrzest Duchem Świętym, aby poprowadził cię przez to. Może to być pastor z jakiegoś charyzmatycznego kościoła. Dzięki temu będziesz mógł usłyszeć  jak to brzmi, gdy ktoś inny mówi językami (nawet jeśli twój język może brzmieć inaczej), a ta osoba może odpowiedzieć na twoje pytania i zasugerować coś, co pomoże ci mówić językami po raz pierwszy.
 • Jeśli nie znasz nikogo, kto może usłużyć ci chrztem Duchem Świętym i odpowiedzieć na twoje wątpliwości, to następnym sposobem może być zdobycie kasety wideo lub audio z kimś, kto ma doświadczenie w tej dziedzinie. .Najlepsze źródło szkoleniowe jakie widziałem na temat uzdrowienie i chrztu Duchem Świętym zostało stworzone przez Charles i Frances Hunter.
  Można to znaleźć na ich stronach  The Happy Hunters.  Szkolili oni już w latach ’70 zwykłych chrześcijan do wkładania rąk na chorych i regularnie usługiwali chrztem Duchem Świętym dziesiątki i setki tysięcy razy. Zamów u nich kasetę: „How to Receive the Baptism with the Holy Spirit.”

Aby podsumować, wyliczymy dwa najczęściej pojawiające się problemy, które uniemożliwiają ludziom mówienie językami po  raz pierwszy. Są to prawdopodobnie:

 1. Niezrozumienie o co chodzi w mówieniu językami.
 2. Wchodzenie w drogę naturalnego umysłu. Mówienie językami pomija go, a to może być trudne do zrobienia po raz pierwszy.

Mam nadzieję i modlę się o to, aby informacje zawarte w tym artykule pomogły ci pokonać te problemy, abyś otrzymał swobodnie płynącą modlitwę językami.
Był to jedyny dowód, którego potrzebowali apostołowie, aby przekonać ich, że ludzie otrzymali moc Ducha Świętego (Chrzest Duchem  Świętym), jeśli zatem płynnie modlisz się językami, to również możesz być pewien, że masz moc Ducha Świętego w sobie.

Jeśli mówiłeś językami

Jeśli płynnie modlisz się językami, to masz wszelką moc Ducha Świętego w sobie, jaką miał Jezus i apostołowie. Mów językami często 10, 20,30 i więcej razy dziennie. Czytaj Biblię jak nigdy dotąd, ponieważ Duch Święty, będzie naświetlał ci pewne rzeczy, w miejscach, w których ich nigdy dotąd nie widziałeś.
Przede wszystkim używaj mocy, które jest w tobie. Została ci dana w jakimś celu.

Aby dowiedzieć się jak wypędzać demony i wkładać ręce na chorych po to, aby wypełnić w pełni nakaz jaki przekazała Jezus kościołowi, zapraszam cię do odwiedzenia Kurs uzdrawiania

Niech Pan błogosławi twoją posłuszną pracę dla Jego Imienia!


„How to Receive the Baptism of the Holy Spirit”
URL: http://www.layhands.com/HowToBeSpiritBaptized.htm

In His Love,
Dave Root
Houston, TX, USA

Send e-mail to: dave@layhands.com

Wszelkie cytaty biblijne, o ile nie zaznaczono inaczej, pochodzą
z Biblii Warszawskiej Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego

Ten materiał nie podlega prawom autorskim. Możesz go swobodnie
kopiować i rozpowszechniać na chwałe Pana, o ile tylko nie będzie on modyfikowany
lub przeznaczony do celów zarobkowych.

топ сео компаний

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 2.7]

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.