Rozbijanie nieuprawianej ziemi!


Daniel Pontious
Dziś rano miałem wrażenie, jakby glebogryzarka jechała po ziemi, która wydawała się nigdy wcześniej nie być uprawiana. Ostrza weszły głęboko w glebę i zaczęły wyrywać systemy korzeniowe, których z powierzchni nie było widać. Gdy patrzyłem na to, co się działo, Pan przemówił i powiedział: „Korzenie przewlekłego oczekiwania (dosł.: „odwlekanej nadziei” – Przysł 13:12) zostają wyrwane i tworzą miejsce dla nowego ziarna mojego słowa, które ma być zasiane”! Następnie tuż za nim usłyszałem ten fragment Pisma Świętego:
Siejcie dla siebie według sprawiedliwości (prawości i słusznego położenia wobec Boga); żnijcie według miłosierdzia i dobroci. ZRYWAJCIE SWOJE NIESKUTECZNE GRUNTY, bo nadszedł czas, by szukać Pana, pytać o Niego i od Niego wymagać Jego łaski, aż przyjdzie i nauczy was sprawiedliwości i spuści na was swój sprawiedliwy dar zbawienia.” (Ozeasz 10:12 w wersji ang.) Bóg usuwa z wielu z was dziś rano to „przewlekłe oczekiwanie” (odwleczona nadzieję). Ten duch powstrzymał wielu od otrzymania ich Przeznaczenia, ich Uzdrowienia, ich Cudu, a nawet ich dziedzictwa, w wyniku niewidzialnych korzeni pod powierzchnią, których nie byli świadomi, ale poprzez proces wznoszenia ziemi korzenie tych rzeczy są odsłaniane.
Wiele z tych rzeczy, których nie byliście świadomi, a które was powstrzymywały, jest odsłanianych, gdy szukacie Pana i pozwalacie Mu wywracać ziemię w waszym życiu poprzez zmiany, których dokonuje w waszym wnętrzu, a w rezultacie te rzeczy, które trzymały was w niewoli, odpadają, ponieważ ukryte korzenie, do których były przywiązane, są ujawniane i odsłaniane.
Dokonywane zmiany są często niewygodne i przez pewien czas trudne, ale końcowym rezultatem jest zerwanie tego, co cię powstrzymywało i wszczepienie „nowego nasienia” w zmiękczoną glebę, co doprowadzi cię do większego objawienia, boskiej manifestacji i połączenia z Bogiem niż to, co miałeś kiedykolwiek wcześniej!
Niech Pan obali każdy system korzeniowy nie zasadzony przez Niego i umieści w twoim życiu to Nasiono, które przyniesie obfite żniwo w przyszłości!
Czy wiesz kim jesteś??? ❤❤❤❤

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.