Rozeznawanie znaków i cudów

oh_logo

Ron McGatlin

Skupienie na celu i zrozumieniu czasu. Bóg w tym czasie przemian zsyła świeży powiew Jego Ducha na cały świat. Wielu ludzi na świecie i większość chrześcijan odczuwa ogromną próżnię. Brak obecności Boże stworzył duchową próżnię, przynaglając Bożego Ducha Świętego, aby wypełnił brak miłości i mocy obecności Bożej, aby czynić rzeczy nowe, uzdrawiać, uwalniać i przenosić Bożych ludzi do nowego miejsca odnowienia wszystkiego ku Bogu – praktyczna rzeczywistość królestwa Bożego na ziemi.

Bóg jest Duchem, który najpierw odnosi się do ducha ludzkiego przez Jego Ducha w nadnaturalnej rzeczywistości Ducha, a następnie poruszając się przez ducha i ciało człowieka, manifestuje się w naturalnym świecie, aby wykonywać Jego wolę, jak z nieba na ziemi. Zarówno w ogromnej części kościoła jak i w świecie panuje skrajne unikanie nadnaturalnej relacji z Bogiem w Duchu Świętym, co prowadzi do braku manifestacji obecności i Bożego życia w świecie.


W tym sezonie głód nadnaturalnego życie Bożego stał się przenikliwy.

W ostatnich wylaniach Ducha Świętego, smak obecności Bożej był przeżywany i pobudzał zamiłowanie do rzeczywistości nadnaturalnego życia Jezusa. Ta pasja przejawiająca się w ludziach w postaci większego pragnienia Boga doprowadziła do dramatycznego wzrostu nadnaturalnych wydarzeń i cudownych uzdrowień. Pojawiają się aniołowie, zdarzają się wizje niebios, fizyczne manifestacje drżenia, wstrząsania i upadania pod obecnością Bożą. Alkoholicy i narkomani są uwalniani, gdy Jezus przychodzi. Ludzie rodzą się na nowo, są napełniani świeżym życiem Ducha Bożego. Ludzie mają wizje Jezusa w Duchu. Znaki i cuda są obecnie przeżywane prawie tak intensywnie jak w czasach Jezusa i apostołów pierwszego wieku. Podróżni przebudzeniowcy, ewangeliści, kościoły, kościoły domowe i szkoły informują o dramatycznym wzroście nadnaturalnych manifestacji i cudownych uzdrowień.


Co to wszystko znaczy? Co się dzieje? Dokąd to zmierza?

Ojcze, w imieniu Jezusa, przychodzimy do Twojego tronu miłosierdzia i łaski. Przyjmujemy Twoje miłosierdzie i łaskę. Ojcze, prosimy Cię o mądrość i zrozumienie, aby rozeznać znaki tego czasu, abyśmy nie stracili chwały, którą przygotowałeś dla tych, którzy Cię kochają. Otwieramy nasze serca i umysły, aby przyjąć Twego Ducha Świętego i ogień oświecające i uzdalniające nas do życia w pełni Twojej obecności i wykonania Twojej woli na ziemi, jak to jest w niebie. Amen.

Wielu chrześcijan zostało wyszkolonych do rozeznawania rzeczy naturalnych, lecz wielu ma niewielkie, lub wcale doświadczenie w rozeznawaniu prawdziwych nadnaturalnych, duchowych rzeczy Bożych. Podobnie jak wielu religijnych przywódców za czasów Jezusa, możemy mieć wyćwiczone nasze naturalne, umysłowe zrozumienie i rozeznanie, lecz możemy nie być dobrze przygotowani na rozeznawanie przez Ducha duchowych rzeczy. Prawdopodobnie większość z nas nawet jeszcze nie zaczęła pojmować potężnej rzeczywistości Ducha Bożego i ogromnego znaczenia pracy Ducha Świętego. Z pewnością możemy ciężko może nam się myśleć o ogromnej armii duchowych istot zwanych Świętymi Aniołami. TE wspaniale usługujące duchy posłane przez Boga, do usługiwania dziedzicom zbawienia mogą być straszną tajemnicą dla wielu tych, którym brak dojrzałego rozeznania przez Ducha duchowych rzeczy.

Mat 16:3: ....Obłudnicy, oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie?


Hebr 1:14: Czyż nie są oni wszyscy (aniołowie) służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?

Greckie słowo tłumaczone powyżej jako „znaki” to semeion i często tłumaczone jest jako cuda w Biblii Króla Jakuba. Pan mówi tutaj o rozpoznawaniu nadnaturalnych cudownych wydarzeń. Musimy duchowo rozeznawać „znaki” tego czasu. Brak duchowego postrzegania i pełnego doceniania dzieła Ducha Świętego, może spowodować, że nie będziemy poprawnie rozpoznawać. Minione doświadczenia i punkt skupienia kościoła bardzo wysokiej oceny naturalnego zrozumienia Biblii przy braku szacunku i uchwycenia wspaniałego miejsca Ducha Świętego, doprowadził do słabości duchowej percepcji i zrozumienia. W tym okresie wielu nie potrafi rozróżnić prawdziwych znaków i cudów od fałszywych. Niestety często powoduje to odrzucenie tego, co prawdziwe przez przypisanie dzieła Ducha Świętego diabłu.Mk. 16:17-18: A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w mieniu moim demony wyganiać będą, nowymi jeżykami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.

Rozróżnianie tego, co Prawdziwe, Fałszywe i MIESZANINY.

Brak dojrzałej świętość u obdarowanej osoby powoduje mieszaninę. Dojrzała świętość to pokora napełniona miłością i duchową mocą w osobie z czystym sercem i czystymi rękami.Nieświęte to pycha z niezbędną żądzą oraz naturalną mocą w osobie, która ma nieczyste serce i brudne ręce. Wierzący znajdujący się w procesie stawania się świętym często będzie mieszaniną świętych i nieświętych praktyk. Taka mieszanina nie jest niczym rzadkim wśród przywódców kościołów i duchownych kościoła wieku systemów.

Większość wierzących wieku kościoła szuka wzorców przywódców, których mogliby wysoko cenić. Często, nieświadomie szukamy tego, aby szanować przywódcę, zamiast patrzyć na Chrystusa w przywódcy i stajemy się uczniami ludzi, zamiast uczniami Chrystusa Jezusa. Możemy nie mieć powodzenia w naszym duchu i być zniechęceni, i źle potraktowani, z powodu braku dojrzałej świętości u liderów. Wtedy często oskarżamy przywódcę nie rozumiejąc tego, że my sami jesteśmy częścią problemu, dlatego że nie idziemy za Chrystusem. Możemy być przez Chrystusa prowadzeni w osobie czy przez osobę duchownego, zgodnie z aktualną potrzeba i sytuacją. Niemniej jednak, nie możemy iść za tą złą częścią mieszaniny, czy z niej przyjmować. Idź przez Ducha Świętego za Chrystusem, który jest w tobie i za Chrystusem, który jest w człowieku, nie za innym człowiekiem” (Jn 10:4-5).
Jn. 10:27 Owce moje Mój głos znają i Ja znam je, a one idą za Mną

To, co fałszywe istnieje i może być rozpoznane po owocach (Mat 7:16-18). Niemniej jednak to, co wielu nazwało fałszywymi nauczycielami, fałszywymi prorokami, fałszywymi apostołami i fałszywymi znakami w rzeczywistości nie jest fałszywe, lecz jest mieszaniną. Fałszywe odnosi się do tego co nieświęte (łajdactwo) Mieszanina odnosi się do niedojrzałej, częściowo święte (cudzołóstwo). Prawdziwe odnosi się do dojrzałej świętości ( czysta Oblubienica).


Duchowe cudzołóstwo ma męża (Jezusa), lecz nie jest Mu wierna, szukając innych kochanków. Owocem cudzołożnej mieszanina jest dobry owoc pochodzący od Boga z jednej strony drzewa i zły owoc pochodzący od Boga ego i innych bożków z drugiej strony drzewa. Jeśli NIE postępujemy za człowiekiem, możemy rozeznać i czerpać z dobrego owocu Chrysutsa, a nie brać udziału w złym owocu. Niemniej, jeśli odrzucimy dobry owoc Chrystusa, odrzucamy Boga i Jego zaopatrzenie dla nas. Pomyśl o tym, jeśli jest tutaj jakaś mieszanina to jest w tym nieco Boga. Zamiast zabijać rannego czy niedojrzale cudzołożącego wierzącego i niszczyć dobry Boży owoc wraz ze złym, przymij to, co dobre i usługuj dziełem Chrystusa przez Ducha Świętego z twego czystego serca, aby uzdrowić, zbudować (dać wzrost ku dojrzałości) temu wierzącemu.

Jest powód tego, że Bóg wylewa znaki i cuda w tym czasie

Podstawowym celem i przedmiotem wszystkiego, co Bóg robi na ziemi jest pełnia królestwa Bożego na ziemi, jak to jest w niebie. Wszystko musi zostać odkupiony i całkowicie odnowione dla naszego Boga. Upadły człowiek i upadłe królestwa tego świata muszą stać się królestwami naszego Boga.


Ponad dwa tysiące lat temu, anioł objawił się dziewicy i wkrótce potem Duch Święty zacienił ją i zasiał ziarno Boże w jej łonie. Niebiańskie zastępy świętych aniołów ogłosiły narodziny Syna Bożego i proces odkupienia i odnowienia wszystkiego zaczął się.

Około 30 lat później Duch Święty zstąpił na Jezusa i zaczęło się nadnaturalne dzieło odkupienia i odnowienia królestwa Bożego na ziemi. Jezus demonstrował królestwo poprzez liczne nadnaturalne cuda, w tym uzdrowienia, uwolnienia, wzbudzania zmarłych. Zademonstrował władzę królestwa nad naturą, gdy nakazał uciszyć się burzy czy gdy chodził po powierzchni morza. Cuda, znaki dawały poznać obecność Bożą, który przychodził, aby zażądać zwrotu królestw ziemskich.


Okrutne dzieło zniesienia śmierci na krzyżu dało odkupienie każdemu, kto wierzy. Jego zmartwychwstanie, wstąpienie do nieba i powrót Ducha Świętego w dzień Zielonych Świąt, aby zamieszkał w wierzących, zaczęło dzieło odnowienia. Jezus wrócił na ziemię w Duchu Świętym, aby zamieszkać w ludzkości i przez Jego ludzi czynić nadnaturalne dzieło odnowienia wszechrzeczy dla naszego Boga. Ponownie, w dzień Zielonych Świąt nadnaturalne znaki i cuda zostały wylane, tylko tym razem przez 120 oczekujących uczniów. Znakiem i narzędziem dzieła ponownego ustanawiania królestwa Bożego na ziemi są manifestacje nadnaturalnych cudów uzdrowień, uwolnień, wzbudzeń z martwych, anielskich objawień i wielu innych znaków i cudów.


Myślę, że już do tej pory pojęliście. Przyczyną znaków i cudów wylewanych w tej godzinie jest powrót dzieła Jezusa przez Ducha Świętego, aby zabrać nas do większej pełni tego królestwa. Ruch ku królestwu był wykolejony przez stulecia religii skupionej na człowieku i przez brak prawdziwej ewangelii królestwa. Powrót do uznania potężnego dzieła Ducha Świętego zaczął się ponad 100 lat temu i eksploduje na ziemi. W tym okresie zaledwie zaczynamy budzić się do rzeczywistości Ducha Bożego uzdalniającego czystych, świętych ludzi Bożych.

Wkrótce będzie mnie, a nie więcej, cudzołożnej mieszanina, gdy święci mężowie i niewiasty Boże ubrani w pokorę i płonący Bożą chwałą podłożą na świecie ogień potężną miłością i mocą Boga niebios obecnego na ziemi.

Obj.11:15: I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziela Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.

Ps. 72:19 : i niech będzie chwalebne imię jego błogosławione na wieki, a całą ziemia niech będzie pełna chwały jego. Amen, Amen.
Dążcie do miłości.
Ona nigdy na zawodzi.
Ron McGatlin


www.openheaven.com


basileia@earthlink.net

topodin.com

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.