Różnica między uzdrowieniem a zdrowiem

logo_Durai

Durai Joe

Uzdrowienie oznacza uwolnienie od choroby; zdrowie znaczy dobry stan ciala, umyslu i ducha. Aby byc dobrego zdrowia musimy odpoczywac i regenerowac sily. Sam Jezus, odpoczywal, gdy byl zmeczony droga.

Uzdrowienie oznacza uwolnienie od choroby; zdrowie znaczy dobry stan ciała, umysłu i ducha. Aby być dobrego zdrowia musimy odpoczywać i regenerować siły. Sam Jezus, odpoczywał, gdy był zmęczony drogą.

J 4,6 mówi: A była tam studnia Jakuba, Jezus więc, zmęczony drogą, usiadł sobie przy studni, a było to około godziny szóstej.

Mar 4:38: A On był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowi.

Bóg ustanowił fizyczny odpoczynek jako fakt, medyczne nauki potwierdzają, że serce zwalnia co siedem dni. Hebr 4,1 mówi o odpocznieniu jakie Jezus zapewnił (p. również Mat 11,28) i o tym, że nie powinniśmy tracić odpoczynku.

Bóg chce, abyśmy odpoczywali, lecz stałym stanem odpoczynku i spokoju, który nam zapewnił, jest odpocznienie od dzieł naszych, a nie odpoczynek od pracy czy całkowite zaniechanie pracy.

Zdrowie zależy od stanu duszy, wielu chrześcijan nie wymaga uzdrowienia lecz raczej zdrowia.

3 Jan 1:2: Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja.

Przysł. 14:30 mówi, Życiem dla ciała jest serce spokojne,. (BT)

Jeśli Jezus nie jest Panem chrześcijańskiego życia i gdy królestwo Boże nie funkcjonuje w jego życiu, wtedy może zdarzyć się utrata zdrowia, która może w ostateczności prowadzić do choroby, wymagającej uzdrowienia i powrotu do zdrowia. Królestwo Boże jest opisane w Rzym 14,17: Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.

Gdy atakowana jest sprawiedliwość w Chrystusie, gdy brak jest pokoju duszy i nie ma radości w Duchu Świętym, wtedy dusza może nie mieć powodzenia. Zadziwiające jest jak wielu chrześcijan podróżuje od spotkania do spotkania, od lekarza do lekarza, aby znaleźć lekarstwo na ich dolegliwość, podczas gdy Słowo Boże może udzielić odpowiedzi. Taki człowiek otrzyma tylko symptomatyczne potraktowanie przez lekarza lub łaskę dotknięcia przez Boga! Gdy zidentyfikujemy przyczynę i wyleczymy ją, wtedy uzdrowienie jest stałe a dobre zdrowie zapewnione. Wielu chrześcijan zaparło się i odrzuciło nadnaturalną pracę Ducha Świętego w trzyczęściowej budowie człowieka duchu, duszy i ciele.

Nehemiasz 8:10 uczy nas, że radość w Panu jest naszą siłą, lecz chrześcijanie pozbierali ze świata substytuty od kapsułek konowałów do maszynerii w salach gimnastycznych.

Joel 1,12 ostrzega nas o konsekwencjach wyschnięcia radości. Lecz wielu chrześcijan próbuje ciągnąć radości z poza Królestwa Bożego! Pokutuj i raduj się w Panu, zamknij się w komorze lub miejscu, gdzie możesz radować się stale i wciąż w Tym, który jest naszym życiem.

Teraz kiedy już wiesz czym jest zdrowie, widzisz, że jest łatwo odróżnić je od uzdrowienia. W miejscach, gdzie szerzą się śmiertelne choroby (nawet w szpitalach) każdy musi uważać i bronić się. Wściekłe ataki zarazków, wirusów i duchowych istot wymaga natychmiastowego uzdrowienia. Stałe utrzymywanie się w złym stanie zdrowia może spowodować zniszczenia, które będą wymagały uzdrowienia.

Zatem uzdrowienie może być

  • Profilaktyczne
  • Kuracyjne
  • Wzmacniające
  • Dwóch głównych zabójców w krajach rozwiniętych i rozwijających się to stres wywołujący zaburzenia serca i umysłu, które z kolei powodują inne komplikacje. Bóg z pewnością ma odpowiedzi dla Swych ludzi w Swoim Słowie! Nie gardź Bożym Słowem. Zanurz się w nim, zapamiętuj wersy. (Lepiej jest zapamiętać Pismo, niż lekarskie recepty).

Rozważaj je, wypowiadaj głośno a zobaczysz, moc i skuteczność Jego drogocennego Słowa.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.