Dlaczego nie wszyscy sa uzdrawiani

logo_Durai

Durai Joe

Podejmiemy próbe podania kilku przyczyn, dlaczego niektórzy ludzie nie sa uzdrawiani. Zrozumcie, ze wszyscy jestesmy w drodze do manifestacji doskonalego zdrowia.

Podejmiemy próbę podania kilku przyczyn, dlaczego niektórzy ludzie nie są uzdrawiani. Zrozumcie, że wszyscy jesteśmy w drodze do manifestacji doskonałego zdrowia. Ten rozdział wraz z „Przyczynami chorób” jest przeznaczony dla tych, o których się modlono wielokrotnie, i którzy biegają od miejsca do miejsca, aby uzyskać manifestację swego uzdrowienia.

Jeśli coś jest trudne do zrozumienia, lub przyjęcia, proszę pozostań i nie trać serca. Nie opuszczaj tej strony. Zrób sobie przerwę i wróć, ponieważ chcemy oglądać manifestację uzdrowienia.

Nie wszystko, co robią lekarze i chirurdzy jest przyjemne. Często jest to bolesne, lecz pacjent cicho poddaje się takiemu leczeniu. Tak więc wytrzymaj pod usługą Słowa przez pewien jeszcze czas. Może ono rozdzielać jak miecz obosieczny, lecz pozwól mu wejść między kość i szpik, do miejsca, gdzie tworzą sięczerwone krwinki, by dać ci stałe uzdrowienie.

Brak ćwiczenia wiary

Wiara jest istotna dla uzdrowienia, bez wiary nie można podobać się Bogu (Hebr. 11,6). Bóg nie może uzdrawiać w atmosferze niewiary. Jezus nie mógł uczynić żadnego
wielkiego dzieła w swym rodzinnym miasteczku z powodu niewiary ludzi.

Mar. 6:5 I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, uzdrowił tylko kilku wkładając na nich ręce.

Niewiara, zarówno po stronie osoby , jak i po stronie jego rodziny czy kościoła (zbiorowa niewiara), uniemożliwiają uzdrowienie Boże. Wielokrotnie zdarzało się, że Bóg uzdrawiał ludzi i nagle fala niewiary, gniewu, czy urazy przechodziła przez sekcję duchowieństwa czy świeckich i uzdrowieńcza moc Boża zanikała. Duch Święty zostaje zasmucony i wycofuje Swoje manifestacje. Bądź całkowicie pokorny, skruszony wewnątrz i na zewnątrz w czasie uzdrawiania. Nie dopuszczajmyśli ani słów, które budują strach, niewiarę, wątpliwości i opór, rób wszystko, co możesz, aby współpracować z usługującym uzdrowieniem.

Patrzenie na symptomy i zmysłowe dowody.

Osoba, która wzywa uzdrowieńczej mocy Kalwarii, musi wierzyć, że została uzdrowiona i wyznawać to samo ustami i nie tracić serca patrząc na symptomy choroby, które mogą trwać lub nawet pogorszyć się, zanim uzdrowienie zamanifestuje się w pełni. Wierzymy w naszych sercach i wyznajemy naszymi ustami ku zbawieniu lub uwolnieniu( Rzym 10,10).

Wiara nie mówi, że uzdrowienie nastąpi. Tak mówi nadzieja. Wiara mówi, że uzdrowienie dokonało się! Chwal Pana, który odniósł rany za to! Jakże często nadzieja jest błędnie brana za wiarę. Podobnie jak zbawienie zostało przez Pana zdobyte na Kalwarii, również nasze uzdrowienie zostało zdobyte okrutnymi batami. Oko wiary widzi to. Słuchanie o tym przyniosło wiarę, lecz wiara porusza się w pewności! Wiara wzywa i powołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były.

Piotr, chodząc po wodzie, zaczął tonąć, gdy zdjął wzrok z Jezusa – aby popatrzeć na groźne fale (Mat 14,19-20). Podobnie, jeśli będziemy koncentrować się na tym, co widzimy i czujemy, będzie to przeszkadzać naszej wierze i uzdrowienie opóźni się. To, co widać, czuć, czy słychać – te rzeczy, które są przedmiotem działania naszych pięciu zmysłów – jest chwilowe. Oznacza to, że są to rzeczy podlegające zmianie, zarówno ku lepszemu, jak i ku gorszemu w zależności od reakcji osoby.

Gdy Jezus uzdrowił niemego chłopca (Mar. 9, 17-19), ten upadł jak martwy i wszyscy ludzie uwierzyli, że nie żyje. A jednak Jezus podniósł go całkiem zdrowego. Często, gdy choroba opuszcza ciało ono reaguje gwałtownie. Zawsze występuje konflikt między światem ducha a światem materii. Gdy choroba wywołana przez zarazki lub duchy opuszcza ciało, stan może się wydawać gorszy. Nie poddawaj się, to tylko na krótki czas, lecz twoja reakcja na ten stan jest ważna. Trzymaj się mocno i nie porzucaj przekonania, a przez to manifestacji. Zatem, nie bądź sterowany przez naoczne dowody. „W wierze chodzimy, a nie w oglądaniu” (2 Kor 5,7), a nic nie przeszkodzi twemu uzdrowieniu.

Strach
Strach jest jednym z nieodłącznych towarzyszy choroby. Strach może przyjść, lecz musi być pokonany. To czego się obawiałem, przyszło na mnie – powiedział Job (3,25). Jeśli boisz się, że nie będziesz uzdrowiony, czy wyleczony z choroby, możesz być przekonany, że tak się stanie.

Strach pochodzi od diabła i przyciąga zło. W 2 Tym 1,7 czytamy:Ponieważ Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Strach jest ulubioną bronią szatana i on używa go w czasie choroby, aby uniemożliwić dzieciom Bożym odebranie uzdrowienia.

Strach jest śmiertelną, psychosomatyczną chorobą, która przyśpiesza nieprawidłowe działanie całego ludzkiego organizmu, powodując zniszczenia w całym ciele.

Ludzkie ciało nie zostało przeznaczone do znoszenia strachu! Jest bardziej dostosowane do wiary! Lekarze nie będą operować osoby pełnej strachu. Będą starali się uspokoić ją najpierw środkami uspakajającymi, ponieważ wiedzą, że wszystkie ich wysiłki będą udaremnione przez strach i depresję. Lekarze

odkryli, że łatwiej jest leczyć osobę radosną, a starzy medycy mawiali: „Lekarstwo zadane przez uszy, jest równie ważne, jak medykamenty podane doustnie.”

Strach jest nienormalnym stanem ludzkiego systemu i ci, którzy myślą, że jest on znoszony w naturalny sposób i tolerowany, niech zapamiętają ten końcowy wers na temat strachu z Biblii:

Obj. 21:8 mówi, że: Bojaźliwi królestwa nie odziedziczą.

1 Jan 4: 18 zapewnia: w miłości nie ma bojaźni, gdyż doskonała miłość usuwa strach. Znajdź bezpieczeństwo w niezmierzonej miłości, jaką Bóg ma dla ciebie, a strach opuści cię i będziesz uzdrowiony. Osoba przyjmująca strach z pewnością nie mieszka w miłości Bożej.

Spoglądanie raczej na człowieka niż na Kalwarię.

Jer. 17:5: Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce!

Jak wiele dzieci Bożych jest uzależnionych od medycznych nauk! Medycyna, choć to dar od Boga, zajęła miejsce Słowa Bożego. Nie, żaden chrześcijanin nie przyzna tego, lecz pomyśl, jak wiele czasu spędza się w gabinetach lekarskich i jak wiele czasu spędza się w komorze modlitwy. Jak szybko zapamiętuje się medyczne raporty, a jak wiele wersów dotyczących uzdrowienia jest zachowanych w sercu? Jak wiele rozmów z przyjaciółmi dotyczy chorób, a jak niewiele mówi się o uzdrowieńczym aspkecie mocy Bożej? Ile pieniędzy jest wydawanych na Bożą pracę, a ile na finansowanie leczenia i ubezpieczenia medyczne! Wielu nigdy nie opuści umówionej wizyty u lekarza, lecz niewiele się zastanawiają, gdy przychodzi do opuszczenia wspólnego zgromadzenia. Wielu ma więcej szacunku dla swego specjalisty, niż kochanego pastora!

Bez cienia wątpliwości, w wielu chrześcijańskich domach Słowo Wszechmogącego Boga jest zastępowane przez doniesienia nauk medycznych. Bóg wie o tym. Przyznaj się do tego i pokutuj i zdaj sobie sprawę z tego, że Jezus jest Wielkim Lekarzem, Doktorem wszystkich doktorów, a też Tym, który śmierć zniszczył! Błogosławiony Pan!

Ostatnio w czasie usługiwania komuś, Pan powiedział mi, że Jego ludzie odrzucili Go. Poprosiłem Pana, aby mi to wyjaśnił, w jaki sposób to się stało. Wiemy, że jest wiele wersów mówiących o tym, że lud Boży odrzucił Boga, lecz Pan mówi o aktywnych chrześcijanach. Oto, jak mi to Pan wytłumaczył:

Gdy Jego ludzie odrzucają Go jako Jehowa Rafa, jako Boga, który nas Uzdrawia, jako Balsam Gileadu, jako Wielkiego Lekarza, wtedy odrzucają Jego. Odrzucenie jednego aspektu Bożego, oznacza odrzucenie Jego samego. On jest zazdrosnym Bogiem, który nie będzie się dzielił ze światem.

Czy więc widzisz, jak w nieświadomy sposób wiele dzieci Bożych odsuwa na bok błogosławionego Zbawiciela?

Bóg ma Swój sposób uzdrawiania (patrz „Niektóre metody przyjmowania uzdrowienia„). Wykorzystaj je. Połącz je z medycyną, jeśli chcesz, lecz przestań dawać pierwszeństwo nauce. Zdejmij ją z piedestału swego życia i wywyższyj Jehowę Rafa.

Jeśli umieściłeś swoją wiarę w mądrości medycyny, lekarskiej sprawności człowieka, a nie tylko w uzdrowieńczej mocy Boga, lub też jeśli twoja wiara nie jest w żaden sposób blisko Jezusa, Jego życia i odkupieńczego dzieła Kalwarii, to będzie niemożliwe uzyskać uzdrowienie od Boga. Uczcij Boga ufając Mu i dopiero korzystaj z pomocy ludzkiej.Oddaj Bogu chwałę, uznanie i podziękowania, które Mu się należą, jako Stworzycielowi ludzkiego ciała, a On cię uzdrowi.

Uzależnienie od ludzi, którzy przyciągają uwagę do ich służby

Słudzy Boży są tylko kanałami, których Bóg używa, aby uzdrawiać ludzi. Jak skalpel jest precyzyjnym narzędziem w ręce sprawnego lekarza, tak też i słudzy Boży. To Sam Bóg jest źródłem uzdrowieńczej mocy. Zatem, nie wywyższaj żadnego sługi Bożego, ani jego służby uzdrawiania ponad Boga. Hebr. 12,2 zachęca, aby patrzeć na twórcę i dokończyciela wiary naszej… Patrzenie na sługę Bożego, zamiast na Boga, może przeszkodzić Bogu w uzdrowieniu ciebie. Musimy mieć zaufanie do sług Bożych i do daru, który Bóg mu dał. Musimy oddać należną słudze cześć i szacunek, lecz pamiętaj, że to Jezus przeszedł przez piekło, aby cię zbawić dla siebie.

Jest wiele sług, którzy kuszą ludzi do tego, aby położyli zaufanie w ich służbie. Gdy człowiek mówi coś takiego: „Wyślij nam swoją prośbę o modlitwę, będziemy modlić się i Bóg cię uzdrowi, Bóg odpowiada na wszystkie modlitwy z tego miejsca!”, to cześć należna wspaniałej ofierze Bożej jest kierowana na dzieło służby. Wiesz, dla sługi spędzającego czas na kolanach w modlitwie, odważne stwierdzenia są prawdziwie ciężką pracą. Lecz żadna ludzka praca, ani wysiłek czy ofiara nie mogą być porównane z Kalwarią. On był i jest Barankiem Bożym i nikt nie może zająć Jego miejsca.

Służba uzdrawiania jest jedną z najtrudnieszych w Ciele Chrystusa, musi więc być uważana za wartą czci i szacunku jej należnych. Musimy jednak uważać, aby nie wywyższać sługi i nie okradać w ten sposób Boga z chwały. Musimy rozróżniać to, czy ten sługa ma szczerą troskę w walce o chorych i zwraca uwagę na uzdrowieńczą moc Bożą, czy też sam się propaguje i wszystko, co jest mówione i robione, jest jego własnym interesem.

Pewnego razu, w czasie trwania Szkoły Uzdrawiania, zostało przekazane następujące proroctwo, które sprawiło Bożą bojaźń we wszystkich obecnych:

„Jeśli ktoś przychodzi i mówi o swej służbie, będziecie go słuchać; lecz jeśli ktoś przychodzi budować was, tego nie przyjmiecie!”

Wiele Bożych dzieci nie lubi być napominanych. Wielu przypuszcza, że oni wszystko wiedząlub że usługujący nie może ich nauczać. Wielu nie lubi wzrastać i dojrzewać w Chrystusie. Wielu nie lubi wypełniać Bożego planu dla nich w Kościele, czy na świecie. Bóg w swym miłosierdziu przymnął oko na liczne błędy Swych dzieci; lecz On pragnie duchowego wzrostu Swych dzieci. Przyszedł więc czas, aby Boże dzieci zwróciły swoje serca całkowicie do ich Ojca.

Prawdziwą motywacją sługi musi być zwrócenie twego serca do Zbawiciela i Ojca, doskonalenie świętych do służby i budowania Ciała Chrystusa.

Nie wyznany grzech

Jeśli w twym życiu jest grzech, to Bóg nie może cię uzdrowić. Ps. 66,18 mówi: Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Bóg działa według pewnych zasad, Jego własne prawo związuje ręce Boże tak, że nie może uzdrowić ludzi, którzy uporczywie odmawiają pokuty ze swych grzechów. Pokutuj i wyznaj twoje grzechy, a uzdrowieńcza moc Boża zostanie uwolniona na twoją korzyść.

Każda uporczywa choroba, która nie opuszcza ciała, pomimo modlitwy przez najbardziej oddane sługi Boże wskazuje na wewnątrzną uporczywość i bunt przeciwko objawionej woli Bożej. Chory biedaczek trwa uporczywie w swym grzesznym sposobie życia. Niektóre grzechy są jawne, a inne ukryte i są takie, które nie są znane przez długi czas.

Pamiętaj o tym, że przed dobrowolnym nieposłuszeństwem Adama, nie było żadnej choroby. Przypomina mi się jeden przypadek. Pewna niewiasta była w fatalnym stanie, aby nie sprawiać jej zmieszania, nie mogę podać więcej szczegółów na ten temat. Modlili się o nią najwięksi ludzie usługujący uzdrowieniem w tamtym czasie. Kilka lat temu przystąpiła do szkoły uzdrawiania i często pytałem dlaczego nie została uzdrowiona wcześniej.

Moglibyśmy wyrazić kilka mocnych powodów, które nie dotyczą tej sprawy (nie opuść artykułu „Przyczny chorób” dla lepszego zrozumienia sprawy). W czerwcu 2000 roku wyznała straszliwy grzech radzenia się okultystów, nawet jako chrześcijanka. Nieco później, podczas rozmowy, okazała ukrytą niezgodę na posłanie o nowym narodzeniu. Czekamy obecnie na pełną pokutę, ponieważ gdy już raz przyczyna zostanie znaleziona, wyleczenie jest pewne.

Bóg niczego nie wstrzymuje. Czy Ten, który nie oszczędził Swego Syna, lecz wydał Go na takie cierpienia, będzie wstrzymywał udzielania za darmo wszystkiego, co Odkupienie zdobyło? Bóg, w każdy możliwy sposób usiłuje wprowadzić Swoją moc do naszego życia, lecz to nasza głuchota, zwiedzenie serca oraz uporczywy egoizm, uniemożliwiają Jego błogosławionej mocy działać w naszych ciałach.

1 Jan 1:9 mówi: Jeśli wyznajemy grzechy nasze, wierny jest Bóg, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Błogosław Boga, który jest tak miłosierny!

Powracające demony

Niektórzy są całkowicie uzdrawiani i uwolnieni od chorób, lecz one powracają po jakimś okresie czasu. Dlaczego tak jest?

Jezus wyjaśnił to w Mat 12,43-45:
Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów innych, gorszych niż on, i wszedłszy mieszkają tam; i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem.

Złe duchy potrzebują ludzkiego ciała, aby w pełni wyrażać swą złą naturę. Człowiek nie może przebywać w duchowej pustce, gdy raz demon jest wyrzucony z człowieka, aby zapobiec diabłom ponowne opanowanie go, musi zostać napełniony Duchem Świętym.

W pewnej miejscowości była kobieta opanowana przez demony. Gdy demony zostały wypędzone, była zdrowa i normalnie zachowywała się – przez kilka dni. Następnie znów została opanowana, aż demony stawały się coraz bardziej odważne i zaczęły zakłócać każde zgromadzenie. Musiałem wypędzać z niej diabły więcej niż jeden raz. Każdy wędrowny ewangelista robił to. Któregoś dnia, szukałem Pana, prosząc o wyjaśnienie i On mnie pouczył. Następnym razem, gdy się tam znalazłem, zaczęła piszczeć i manifestować demony w połowie posłania. Gdy demony zostały zgromione, padła na podłogę.

Po zgromadzeniu poprosiłem ją, aby zaprosiła Jezusa do swego życia i została napełniona Duchem Świętym. W chwili gdy zakończyła modlitwę, została napełniona Duchem Świętym i zaczęła mówić innymi językami, jak poddawał Duch. Sześć miesięcy później była zupełnie zdrowa, pracowała w polu i płaciła dziesięcinę do kościoła! Od tej pory pozostała zdrowa. Chwała Bogu!

Choroby są wywoływane przez bakterie i wirusy, które są złymi duchami. Gdy więc zostałeś uzdrowiony z choroby, poddaj się Bogu i zostań napełniony Duchem Świętym. Wtedy powracające demony choroby nie będą mogły cię zaatakować.

Niewłaściwa mowa o usługującym

Sługa Chrystusa jest ambasadorem, reprezentantem Królestwa i powinien prowadzić się w odpowiedni sposób. Czasami skalpel chirurga rdzewieje! Biblia wiele nas uczy na temat naszej mowy. W skrócie, język jest jak kierownica naszego życia. (czytaj Księgę Przypowieści oraz list Jakuba 3 uważnie). Niestety niewiele robimy sobie z poprawiania swego języka.

Często nawet sługi Boże mówią niewłaściwie. Sługa może stracić swą zdolność do usługiwnia poprzez rozpuszczony język.

Sługa, bardziej niż ktokolwiek inny, powinien mówić jako Wyrocznia Boża, ponieważ jemu zostali powierzeni ludzie (1 Ptr 4,11). Stale i wciąż widzimy jak młodzi, niedoświadczeni słudzy modlą się wspaniałymi modlitwami wiary i błogosławieństwa, po czym w czasie społeczności z wiernymi, wypowiadają słowa bezużyteczne i nieokrzesane. Niektórzy sądzą, że mogą wypowiadać fantastyczne modlitwy, a potem prowadzić się, jak im się podoba. Myślą, że jak już wykonali pracę duchową, to mogą być kimś innym! Zapomnieli o tym, że są szczególnymi narzędziami w Bożym ręku i od nich oczekuje się bardzo wysokich standardów.

Brak napełnienia Duchem Świętym

Bóg dał nam Ducha Świętego, abyśmy mogli być Nim wypełnieni stale. Ef 5, 18 zachęca nas, abyśmy:

nie upijali  się winem….., lecz byli pełni ducha.

Napełnienie Duchem nie jest jednorazowym zdarzeniem. Jest to stałe pobudzanie i dzieło Ducha Świętego, który pragnie przepływać przez wszystkie codzienne życiowe
sprawy, jak woda przepływa niezakłócona przez kanał. Jezus opisał to w Ew. Jana 7, 38-39:

Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony.

Jeśli zamiast napełnienia Duchem, ktoś:

 • Zasmuca Ducha (Ef
  4,30)
 • Gasi Ducha (1 Tes. 4,14)
 • Drażni Ducha (Iz. 63.10)
 • Sprzeciwia się Duchowi (Dz. Ap. 7,51)
 • Kusi Ducha (Dz.
  5,9)
  to nie będzie uzdrowiony. Dlaczego Bóg chce, abyśmy byli stale napełnieni Duchem? Nasza dusza jest jak próżnia, musi być napełniona a nie pozostawiona pusta. Jeśli zostanie próżna, wciąga wszystko, co się w okolicy pojawia – napełni się rzeczami tego świata.

Bóg ostrzegł nas w Swym Słowie, 1 Jan 2,15 – Nie miłujcie świata, ani rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.

I ponownie ostrzega nas w Jak 4,4 – Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.

Bożym celem jest oddzielenie nas dla Niego. Jego wolą dla ciebie jest to, co dobre i najlepsze. Zgoda na odejście rzeczy, które są ze świata i które uniemożliwiają ci uzdrowienie, nie jest żadną ofiarą. Bóg ma wiele znacznie lepszych rzeczy dla ciebie.

Wielu obawia się, że jeśli zostaną napełnieni Duchem Świętym, to nie będą mogli cieszyć się życiem, czy swymi własnymi rzeczami. Pokutuj i proś Boga, aby napełnił cię Swym Duchem ponownie, a uzdrowienie będzie twoje.

Odstępstwo

Ktoś, kto odwrócił się od dróg Pańskich, aby iść własnymi, nie może oczekiwać uzdrowienia Pańskiego w czasie choroby. Mamy trzy rodzaje chrześcijan – zimni, letni i gorący. Jakim ty jesteś, chory człowieku? Letniość i odstępstwo są pierwszymi kuzynami, lecz jest nadzieja dla odstępców (Jer 3,11-16). Rzym. 7,4 mówi nam, że zostaliśmy poślubieni z Chrystusem. Bóg oczekuje znacznie wyższych standardów od tego wierzącego, ponieważ komu wiele dano, od tego wiele się wymaga (Łuk 12, 48).

Utrzymuj ogień i światło płonące w twej duszy, a nie będzie miejsca na letniość i odstępstwo. Bóg jest miłosierny dla odstępców, którzy pokutują i uzdrowi ich.

Ignorowanie ostrzeżeń

Jeśli regularnie ignroujemy Boży głos ostrzegający nas, jak możemy oczekiwać, że Bóg nas usłyszy za pierwszym razem, gdy się pomodlimy? Bóg wyraźnie ostrzega nas w Piśmie, że jeśli świadomie ignorujemy Go, to On nie usłyszy naszych modlitw, w czasie potrzeby.

Zach. 7, 11 i 13

Lecz oni nie chcieli usłuchać, odwrócili się do mnie plecami i zatkali uszy, aby nie słyszeć.
Stało się więc tak, jak On wołał, a oni nie słuchali, tak też, gdy oni będą wołać, Ja ich nie wysłucham – mówi Pan Zastępów.
Twój pastor czy usługujący nie jest wróżbiarzem. Jeśli jesteś w miejscu wyznaczonym przez Boga, to możesz być pewien, że w chwili, gdy zaczniesz schodzić z tej drogi, włączą się Boże światła ostrzegawcze. Lecz jakże często ludzie ignorują ostrzeżenia Jego sług! Jak często, jako chrześcijanie, nie weszliśmy na miejsce, które Bóg nam wyznaczył? Nieposłuszeństwo jest buntem, który jest grzechem, takim samym jak czary. Jeśli Bóg ostrzegał cię w jakiejkolwiek sprawie, weź to pod uwagę i pokutuj. Tylko wtedy Bóg może cię uzdrowić.

Pycha

Pycha uniemożliwia boskie uzdrowienie. Jak 4,6 mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Bóża łaska i uzdrowienie są dostępne tylko dla pokornych. Duma w sercu nie pozwala na uniżenie w pokorze przed Bogiem Lekarzem, ani nie poddaje się Bożemu porządkowi uzdrowienia – wezwanie starszych kościoła, pokutowanie i wyznanie grzechów, włożenie rąk itd. Pyszny nawet w uścisku śmiertelnej choroby odrzuci Boże drogi.

Gdy Naaman, Syryjczyk, przyszedł do Eliasza po uzdrowienie, wściekł się na proroka, że nie przyjął go z honorami, lecz tylko powiedział, że ma się obmyć siedem razy w Jordanie. Jego duma była zraniona i wróciłby do Syrii, lecz przeważyła dobra rada i posłuszeństwo dla słów proroka uzdrowiło go (2 Król 5, 9-14).

Nawet dziś „pycha życia” (1 Jan 4, 16), która raduje się z bogactwa, wykształcenia, pozycji społecznej, a nawet wysokiej pozycji w kościele, uniemożliwia ludziom uniżenie się przed Bogiem i otrzymanie uzdrowienia. Pycha pochodzi od diabła. Jest to główna cecha Lucyfera i najsilniejsza broń. Pokutuj i uniż się przed Bogiem, a Jego łaska wystarczy, aby cię uzdrowić.

Niewłaściwe miejsce przebywania

Ważne jest w jakiej społeczności znajdujemy się, Ew. Jana 4,23 mówi: „Prawdziwi czciciele, będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie.” Pierwszym miejscem uwielbienia jest duch, tj., twoje własne serce. Czcimy Boga w duchu, gdy nasz duch skłania się przed Bogiem, gdy poddajemy naszą wolę Jego woli i uznajemy w Nim Pana naszego życia, starając się wypełnić jego wolę.

Wtedy proś Boga, aby poprowadził cię do właściwej społeczności, a On to zrobi.

Jeśli jesteś w miejscu, gdzie unika się nauki o boskim uzdrowieniu i nie jest ona głoszona z autorytetem, pamiętaj, że będzie działało prawo stowarzyszenia. Twoja wiara będzie cierpiała z powodu atmosfery wątpliwości, która dominuje w takim miejscu, a twoje uzdrowienie będzie utrudnione.

Dzięki Bożemu prowadzeniu, znajdź społeczność, która wierzy i praktykuje boskie uzdrowienie i inne fundamentalne prawdy ewangelii Chrystusa, jakie znajdujemy w Hbr 6, 1-2, a będziesz uzdrowiony.

Obserwacja ogólna

Praktycznym powodem, dla którego ludzie nie są uzdrawiani, jest to, że wielu chce być chorymi i odejść, po to, aby uwolnić swoich bliskich od dalszego cierpienia, lub z jakichś innych ukrytych motywacji. Tworzy to atmosferę grzechu i niewiary, która zasmuca Boga i uniemożliwia Mu uzdrowienie chorej osoby.

сайта

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3.3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *