Rozpoznawanie ducha antychrysta

Logo_Total Change

Terry Somerville

Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy czy są z Boga, ponieważ wielu fałszywych proroków wyszło na świat.

Fundamentalną chrześcijańską prawdą prawdą jest to, że jesteśmy zaangażowani w wojnę duchową, a nie światową (Ef. 6:122 Kor. 10:3,4). Jednym z naszych przeciwników jest duch antychrysta. Za każdym razem, gdy wchodzimy pod duchowe wpływy nie rozpoznając jakiego rodzaju duch działa, stajemy się podatni na zwiedzenie. Zwiedzenie oznacza, że jesteśmy oszukiwani przez coś, co wygląda na prawdziwe. Ponieważ jest to bardzo subtelna sprawa, potrzebne nam jest umiejętność rozeznania charakteru ducha antychrysta.

WYZNANIE DUCHÓW

Zwróćmy uwagę na słowa Jana:

Po tym poznawajcie Ducha Bożego: wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jet to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie. 1 Jn 4:2,3

Mówiąc prosto: Antychryst odrzuca Chrystusa. Możemy poznać ducha po jego wyznaniu, jak też jego owocach. Często wyzywamy ducha bezpośrednio żądając od niego: „Ty, duchu stojący za (tymi słowami, tym pragnieniem, czy nauczaniem) czy Jezus Chrystus jest Panem? Czy On przyszedł w ciele?” Jeśli ów duch jest od Boga to wspaniały strumień chwały dla Jezusa często wypływa z tego ducha do naszych umysłów i serc. Z drugiej strony, jeśli jakiś duch nie pochodzi od Boga, może milczeć lub wyrzucać z siebie przekleństwa i bluźnierstwa. Jan mówi po prostu, że one nie wyznają Jezusa. Jest to podstawowy sposób, w jaki rozpoznajemy ducha antychrysta.

ŻYCIE I PRZESŁANIE FAŁSZYWYCH PROROKÓW

Mamy badać duchy, jak mówi Jan, ponieważ jest wielu fałszywych proroków. Duch antychrysta w szczególny sposób będzie infiltrował służbę proroczą. O ile Paweł mówi, abyśmy rozpoznawali przesłanie proroków (1 Kor. 15:14) a Piotr, abyśmy uważali na sposób życia fałszywych proroków (2 Ptr. 2), Jan mówi, abyśmy badali duchy proroków (1 Jn 4).

Jest taka możliwość, że ludzie prowadzą prawe życie, powiedzmy, czują i robią to, co wydaje się właściwe, a jednak duch jest zły. Duch Boży stawia Jezusa w absolutnym centrum. Duch antychrysta często nie będzie uznawał Jezusa i wywyższał zamiast Niego coś innego, kościół, służbę, osobę.

KŁAMSTWA I ZWIEDZENIE

Bo któż jest kłamcą, jak nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem… Ten jest antychrystem,.. ( 1 Jn 2:22)

Taki jest zwodzicielem i antychrystem (2 Jn 7).

Inną cechą charakterystyczną ducha antychrysta jest zwiedzenie. Pod jego wpływem ludzie zostają zwiedzeni i rozprzestrzeniają kłamstwa, wierząc, że są prawdziwe. Musimy strzec się tego anioła światłości (2 Kor. 11:14). Ten duch może zwodzić chrześcijan. Z powodu tego ducha ludzie będą sprzeciwiać się prawdziwemu przywództwu kłamliwymi oskarżeniami. Do charakteru oskarżyciela często należy: gniew, wywoływanie podziałów i nie zgadzanie się na rozwiązywanie problemów w biblijny sposób. Nawet skonfrontowana z bezwzględnymi dowodami osoba zwiedziona będzie trzymać się oskarżeń i wierzyć w zwiedzenie. Duch Boży nigdy nie inspiruje takich zachowań i jako kościół musimy nauczyć się nigdy nie dawać temu miejsca. Z drugiej strony, gdy przywództwo udziela miejsca duchowi antychrysta to pojawiają się pewne zdarzenia.

Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść wybranych (Mat. 24:24).

POMINIĘCIE KRZYŻA

Działanie antychrysta może być podobne do prawdziwego chrześcijaństwa i może oszukać wybranych: lecz w 2 Tym 3:5 Paweł mówi, że wiele z tego zwiedzenia: będzie miało postać pobożności, lecz pozbawionej mocy. Jaka moc jest odrzucana?

Moc do czynienia cudów i znaków będzie tutaj, aby zwodzić. Będzie przyjmowało wszelkie formy, jakich możemy oczekiwać w kościele, lecz to moc krzyża będzie odrzucana! KRZYŻ JEZUSA CHRYSTUSA JEST MOCA BOŻĄ (1 kor.1:18). Zanim to strzepniesz, bądź uważny, Jezus powiedział ten duch już jest tutaj i działa!

Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest on mocą Bożą (1 Kor. 1:18).

PRZYJAŹŃ ZE ŚWIATEM

Nawet jeśli wyznajemy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, duch antychrysta nie chce, abyśmy osobiście przyjęli codzienny krzyż i umarli dla siebie. Strzeż się łaski bez pokuty, uczniostwa bez kosztu czy Jezusa jako pomocnika, zamiast mistrza.

Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło (2 Kor.4:10).

Bez krzyża ducha antychrysta działa w sposób, który jest pociągający dla świata.

Oni są ze świata, dlatego mówią jak świat mówi, i świat ich słuch ( 1Jn 4:5).

Duch antychrysta będzie starał się przenieść punkt skupienia kościoła tak, aby (kościół) miał związek z ludźmi i był atrakcyjny dla ludzi, oddając się najnowszym trendom. Zamiast pytać: „Czego chce Jezus?”, przedmiotem ich troski staje się: „Czego chcą ludzie?”

Gdy duch antychrysta najeżdża przywództwo kościoła, boją się oni obrazić nieduchowych i zaczynają opierać się planom Ducha Świętego. „Wysokie powołanie Chrystusa” jest przegłosowywane na korzyść „najniższego wspólnego mianownika”.

Przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga (Jk. 4:4)

Tak, Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki i On buduje swójkościół. Jeśli to Jezus jest przez nas ukazywany, a nie my sami, to będzie On dotykał każdego we właściwy sposób.

OJCIEC I SYN.

Ten jest antychrystem, kto poddaje w wątpliwość Ojca i Syna (1 Jn 2:22).

Końcową cechą, którą się zajmiemy jest odrzucenie Ojca i Syna. Zawsze, gdy w jakiś sposób rozdzielani są Ojciec i Syn, widzimy dzieło ducha antychrysta. Jest to widoczne natychmiast w kultach i bardzo liberalnych kościołach. To Ojciec i Syn razem są czczeni i uwielbiani. Siedzą razem w niebie. Jezus prosił Ojca, aby dał Ducha Świętego. Syn i Ojciec są jedno. Nie są oddzieleni, ani nie robią jeden jedno, a drugi coś innego.

STÓJCIE NIEZACHWIANIE.

Rozeznawajmy dzieło ducha antychrysta i strzeżmy się. Wyłącznie Duch Boży może objawić zwiedzenie i tylko Bóg może odnowić. Proś Boga o objawienie jeśli ten duch znalazł miejsce w twoim życiu. Jeśli widzimy innych pod wpływem takiego ducha, odnówmy ich w pokorze i łagodności, zdając sobie sprawę, jak łatwo i my możemy być zwiedzeni. Jeśli kościół jest pod wpływem ducha antychrysta, musimy ruszyć w z modlitwą i złamanym serce. Zrzędzenie wokół to tylko woda na jego młyn. Musimy iść osobiście i w pokorze do przywództwa czy też zachować to dla siebie, według tego, jak Bóg może poprowadzić. Przede wszystkim walczymy dobry bój wiary i wiążemy tego ducha w modlitwie za każdym razem, gdy jest to właściwe.

A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały (Jd. 1:24)

Wiele błogosławieństw

Terry Somerville

комплексная раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.