Rzeź chrześcijan w Nigerii

ASSIST News Service (ANS) – PO Box 609, Lake Forest, CA 92609-0609 USA


Visit our web site at: www.assistnews.net — E-mail: assistnews@aol.com

Tłum. Eliza Tarka

Jos, Nigeria – CompassDirect News donosi, że muzułmańscy ekstremiści prawdopodobnie z pomocą nigeryjskich żołnierzy zabili w tym miesiącu 24 chrześcijan w stanie Plateau- centralnej Nigerii.

Według Compass Direct News ataki rozpoczęły się 11 sierpnia w wiosce Ratsa Foron, gdzie podczas ataków z tego dnia i z dnia 15 sierpnia zginęło 6 chrześcijan. 15 sierpnia w wiosce Heipang muzułmańscy ekstremiści zabili dziewięciu członków jednej rodziny chrześcijańskiej i innych chrześcijan.

„Mogę przysiąc na Boga Wszechmogącego, że atak został przeprowadzony z poparciem żołnierzy, Widziałem ich” – powiedział płaczący Nnaji John, który w tym ataku stracił rodzinę.

„Ataki z 21 sierpnia w KWI Loton i wsi Jwol przyniosły kolejne 6 ofiar śmiertelnych wśród chrześcijan”. – powiedział świadek, dodając, że nigeryjscy żołnierze uczestniczyli w napaści lub co najmniej towarzyszyli napastnikom. Opowiedział swoją historię Compass Direct News. „W społeczności Chwelnyap w Jos 14 sierpnia ekstremiści zabili dwie osoby i jedną kobietę zranili. Chollom Gyangof Chwelnyap potwierdził, że 14 sierpnia atak na jego dzielnicę przeprowadzono przy wsparciu lub milczącej zgodzie muzułmanów zorganizowanych w Special Force – jednostce do zadań specjalnych, wykorzystywanych. aby powstrzymać sekciarskie ataki.

Gubernator Plateau Jonah Jang, jak podaje Compass Direct, wezwał do natychmiastowego wycofania armii nigeryjskiej, ponieważ muzułmanie w wojsku będą brać stronę islamskich napastników. „Jestem przekonany, że siły zbrojne są  pod wpływem kryzysu religijnego w kraju”. Powiedział Jang. „Dotychczas żołnierze pracowali w koszarach a teraz zaczynają być wykorzystywani jako jedna ze stron w konflikcie religijnym a to może być bardzo niebezpieczne dla kraju”.

  – – – – –

Dan Wooding, który urodził się w stanie Plateau w Nigerii, boleje nad udziałem nigeryjskich wojskowych w tym konflikcie religijnym i  wzywa nigeryjski rząd do uczynienia wszystkiego co możliwe aby powstrzymać przemoc zanim będzie jeszcze gorzej.

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.