Sianie i Zbieranie w Chwale

Bentley Todd


Tłum.: Alima

Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą: Pan hojnie darzy łaską i chwałą , nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie. Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!
Psalm 84.12,13

TO JEST NOWY DZIEŃ
– żywy, większy, głębszy wymiar przyjaźni i zażyłości z Bogiem! Zauważ: Właśnie przekroczyliśmy boski próg! Od tego dnia jest w nas wymierna chwała i to przynosi niesamowitą przychylność i wzrost do naszego życia – rok jubileuszowy, którego wielkości do tej pory wielu z nas nie widziało, ani nie zasmakowało. Co więcej – wiem, że to jest dopiero początek! To, co Bóg w tych czasach ustanawia, jest czymś całkowicie ponad i poza wszystkim, o co moglibyśmy prosić lub pomyśleć, abyśmy zawsze z pewnością wiedzieli, że to czyni Bóg. To jest Jego czas i to jest przez Jego łaskę i Jego chwałę.

Bóg porusza się naprzód w naszym imieniu przez Jego dobroć.
Kilkanaście miesięcy temu Bóg przygotował moje serce na przyjęcie tego nowego dnia, gdy powiedział: „Todd, zamierzam czynić pewne rzeczy dzięki mojej dobroci. To nie będzie bazować na tym, co (wcześniej) wiedziałeś. To jest moja dobroć… i zamierzam uwolnić ludzi. Ponadnaturalnie zamierzam dać zaopatrzenie a ludzie wyjdą z długów. Niektóre z tych rzeczy zamanifestują się natychmiastowo, a niektóre w miarę upływu czasu.”

Sianie w namaszczonym określonym czasie
Przyjaciele, to jest absolutna prawda – Bóg czuwa nad swoim słowem, aby wykonać je TERAZ! Od czasu otrzymania powyższego słowa, zgłoszono ogromną liczbę cudów unieważnień długów, jak również świadectw ponadnaturalnego zaopatrzenia! I to, co zaobserwowaliśmy to fakt, że te cuda są uwalniane wtedy, gdy poszukujemy większej Bożej chwały. W środku naszych poszukiwań uczymy się również o strategicznej ważności siania naszych finansów i dóbr w czasie chwały – ponieważ to jest nasz namaszczony, wyznaczony czas świętej wizytacji , godzina wizytacji, aby być posłusznym Panu i siać!

Naprawdę, to w skutek posłuszeństwa wskazówkom Ducha Świętego, Boża przychylność jest tutaj, przełomy są uwalniane (czasami pokazując się bardzo szybko) a wierzący zbierają błogosławieństwa, które Bóg dla nich przygotował. Wierzący są błogosławieni, aby stali się błogosławieństwem!

To jest rok jubileuszowy!
Te wspaniałe cuda rzeczywiście idą razem z rokiem jubileuszowym, który jest biblijnym terminem wspomnianym przeze mnie wcześniej. Zawsze, gdy rok jubileuszowy był ogłaszany, w określonym czasie następowało odnowienie i odpoczynek. Słudzy-niewolnicy byli uwalniani! Ziemia rolna odpoczywała (ponieważ ciągłe uprawy mogłyby wyczerpać dające życie właściwości)! Ziemia była zwracana pierwotnym właścicielom! Długi były unieważniane (umożliwiając ludziom nowy start bez obawy przejmowania przyszłych zarobków)!

Po tym jak to już powiedziałem chcę abyście rozumieli, że nie musimy czekać na oficjalny (kalendarzowy) rok jubileuszowy, aby otrzymać te korzyści. A oto dlaczego. Widzicie, Jezus Chrystus zapowiedział w „roku jubileuszowym”, kiedy wziął do ręki Torę w synagodze jego rodzinnego miasta i przeczytał z proroka Izajasza:

Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana .
(Iz 61.1, 2a, Łk 4.14-19).

Powyższe oświadczenie Jezusa („ogłosił wyzwolenie” – słowo „wyzwolenie” jest bezpośrednio połączone z Jubileuszem) jest wypełnieniem starotestamentowego ustawodawstwa dotyczącego roku jubileuszowego – KTÓRY TERAZ NADSZEDŁ! Poświęcicie pięćdziesiąty rok i obwołacie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawanej swej własności i wrócicie każdy do swojej rodziny. (III Moj. 25.10). (Zobacz III Księgę Mojżeszową rozdziały 25 i 27 dotyczące roku jubileuszowego).

Słuchaj! Skoro Jubileusz właśnie nadszedł to jest dostępne namaszczenie! I to dotyczy nas. Możemy również proklamować „Jubileusz”! Na przykład wtedy, gdy Duch Pana Boga jest dosłownie nade mną i On przynosi namaszczenie, to celem tego namaszczenia jest obwieszczenie –”Jubileusz!”

Kiedy to namaszczenie jest uwolnione, ludzie wchodzą w to, czym Jubileusz jest w Biblii – rok wolności; dług jest unieważniony; ziemia jest zwracana; synowie i córki, ci, którzy są w niewoli, ci, którzy są związani, są w ponadnaturalny sposób uwalniani. Taki Jubileusz, taka wolność, pochodzą z chwały, z obecności chwały. Mówię o namaszczeniu chwały, chwalebnym namaszczeniu!

Bóg jest hojny!
To chwalebne namaszczenie idzie również w parze z Bożą hojnością. Absolutnie nie ma w Nim skąpstwa. Niemniej wiem, że ktoś z was walczy, aby stać w wierze w tej kwestii charakteru Boga. Dlatego, zanim przejdziemy do dyskusji na temat siania i zbierania, chciałbym położyć fundament na temat hojnej natury Boga.

Przyjaciele, to jest Bożą przyjemnością błogosławić – to jest to, kim On jest. Przysłów 10,22 mówi: Błogosławieństwo Pańskie ubogaca, nie przynosi z sobą utrapienia. Błogosławieństwo Pana! To jest prawo w duchu. Jak przyciąganie ziemskie. Możesz zmywać naczynia w restauracyjnej kuchni, ale kiedy będziesz miał Boże błogosławieństwo, zobaczysz ludzi przychodzących do twojej jasności (Iz 60,3) i nawet gdy będą wiedzieć, że masz pracę, oni po prostu będą chcieli wydawać pieniądze na ciebie. Oni będą chcieli pomóc ci, abyś odniósł sukces. I bogactwa nie poprzestaną tylko na pieniądzach. Na przykład będziesz bogaty w relacjach, życiu rodzinnym lub szanowany w społeczeństwie jako chrześcijanin. Będziesz kimś na kim ludzie mogą polegać.
Bóg chce sprawić według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku (Ef 3,16). Bóg ma namaszczenie, które wzmacnia cię mocą i to jest zgodne z bogactwami Jego chwały. Wszystko w zaopatrzeniu Bożym jest według bogactwa Jego chwały!
Bóg chce zaspokoić wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie (Fil 4,19). Ale nie ograniczaj Boga! Możesz myśleć, że potrzebujesz tylko trochę kiedy Bóg ma dla Ciebie znacznie więcej! Musiałem pokutować, że miałem małostkowy umysł jakieś kilka lat temu. Bóg powiedział: „Todd, dopóki nie będziesz pokutował z tej (małostkowej) mentalności 'potrzeb’, nigdy nie będę w stanie dać ci coś więcej”.

Kiedy Bóg błogosławi, robi to na podstawie tego kim On jest, nie na podstawie tego, co mamy (chociaż czasami pomnaża to, co mamy). Odkryjesz, że chodzi o wiarę w Jedynego. Ostatecznie, to jest Bożą naturą uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy (Ef 3,20).

Wiesz, po tym jak pokutowałem kilka lat temu z moich „potrzeb””, nasza służba miała wystarczające zasoby około jednego miliona dolarów na zdobywanie dusz. Gdy to się stało nie mogłem wytrzymać i spytałem się Boga, dlaczego to się stało. Powiedział: „Nie ograniczałeś mnie swoimi oczekiwaniami i żyłeś ponad… i stworzyłeś miejsce dla Mnie, abym był ponadnaturalny”. Mogę mówić świadectwo za świadectwem z mojego życia o Bogu, który błogosławił mnie nawet wtedy, kiedy tego nie potrzebowałem. Ponieważ błogosławieństwa pozwalają chwale Pana być widoczną i kiedy ludzie widzą chwałę nad służbą, chcą za nią stanąć. Chcą łożyć na nią i być jej częścią.

To jest chwała, to jest namaszczenie! Cenny skarb i oliwa jest w domu mądrego, a głupiec je marnotrawi (Prz 21,20). Cenny skarb. Czy to jest twój skarb – chwalebna obecność Boga, Chrystus w tobie, nadzieja chwały? (Kol 1,27). To jest namaszczenie i oliwa, gdy dzielisz się oliwą hojnie, nie trwoniąc jej, ludzie są błogosławieni i ty także – Człowiek szczodrobliwy bywa bogatszy; a kto nasyca, sam też będzie nasycony (Prz 11,25).

Świadome sianie
Przyjaciele, chwalebne namaszczenie zamierza namacalnie spocząć na was; wasze życie zamierza być pełne rosy, wina i oliwy z nieba. Wierzcie w to! Będziecie błogosławieni bogactwami chwały, ponieważ Bóg chce, abyśmy mieli więcej niż wystarczająco, abyśmy mogli siać w królestwo, wziąć narody i rozprzestrzenić ewangelię. Boom!

Ale nadal pamiętajmy, że to przychodzi przez nasze posłuszeństwo, kochanie Boga, wykonywanie naszej części, sianie tak, jak Bóg prowadzi. Później przychodzi zbieranie plonów. Na przykład Fresh Fire Ministry sieje w inne przebudzeniowe służby zdobywające dusze, daje na biednych i sieroty i w rezultacie stale zbieramy Boże błogosławieństwo i możemy stać w przepływie Ducha. Zbieramy ponieważ dajemy dawcom, którzy poszerzają Bożą sprawę na ziemi.

Apostoł Paweł mówił do kościoła w Koryncie na temat relacji siania i zbierania : A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę (2 Kor 9,6-8).

Tak więc bycie hojnym ochotnym dawcą daje Bogu wszelką wolność do błogosławienia ciebie „wszelką łaską”, abyś mógł być błogosławieństwem dla innych. Przysłowia mówią: Błogosławiony jest człowiek życzliwy, gdyż udziela ze swojego chleba ubogiemu. (Prz 22,9). Hej! Lekcja, którą mamy się nauczyć nie może być bardziej prosta lub jaśniejsza! Weź więc tę zasadę! Ona jest teraz twoja!

Ale jeśli twoje serce nie jest w porządku i dajesz tylko dlatego, że to jest chrześcijańska powinność, to nie ma znaczenia czy dajesz 20 dolarów czy 20 tysięcy dolarów, bo ta zasada nie będzie dla ciebie działać! Musi być w tym radość, miłość, przebudzenie, hojność i błogosławieństwo w nastawieniu dlaczego dajesz na królestwo.

Rzeczywiście w Dziejach Apostolskich, rozdział pierwszy i drugi, znajduje się wspaniała ilustracja siania z tym prawym rodzajem nastawienia. Czytamy, że po Zesłaniu Ducha Świętego było przebudzenie. Jednym ze sposobów w jaki ludzie odpowiedzieli na to wylanie Ducha Świętego było sianie w chwale! Sprzedawali swoje posiadłości i kładli dochody u stóp apostołów. Ale wiecie co spowodowało to ponadnaturalne dawanie? Przebudzenie – wylanie Ducha Świętego. Dlaczego? Aby mogli codziennie rozdawać je biednym. Ich troską stało się rozprzestrzenianie ewangelii! A Bóg dodawał do nich codziennie tych, którzy byli zbawiani!

Zbieranie w chwale
Kiedy masz moc Bożą i błogosławieństwo Pana ma to wpływ na zgubione dusze! Kiedy Jego chwalebna obecność działa, przychodzi błogosławieństwo Pana. W rzeczywistości ono zaskoczy cię. Pomyśl o tym! Zaskoczy cię! Nawet nie widzisz tego, że nadchodzi! To jest błogosławieństwo Pana zaskakujące cię w twoim zadłużeniu. Zaskoczy cię w twoim związaniu, zaskoczy cię w twoim braku! Zaskoczy cię w służbie! Zgubieni są zbawiani! Ty zbierasz chwałę!

Słuchaj! Możesz być nieświadomy tego, co robisz! Nie jesteś utalentowany. Nie jesteś wykształcony. Ale, kiedy masz błogosławieństwo Pana, człowieku, nie możesz nawalić. To jest moc, która podniesie cię i zawsze będzie pchać do sukcesu, zawsze pchać do powodzenia, zawsze pchać do obfitości. Nie przychodzi dlatego, że jesteś mądry, ale z powodu serca, które chce podobać się niebiańskiemu Ojcu i gdy jesteś prowadzony przez Ducha Świętego po prostu jesteś posłuszny!

Możesz być w kompletnym bałaganie; może jesteś bezradny, ale z sercem, które zadowala Boga i oczekuje uwolnienia od Niego – uwolnienie nadejdzie. Będziesz zbierał! Czasami to przychodzi tylko na skutek ufania i bycia posłusznym temu, co słyszysz, abyś zrobił. Wiesz, czasami Bóg używa proroków do zadbania o długi! Spójrz na wdowę, która wołała do proroka Elizeusza (2 Król. 4,1-7). Spytał się jej, co ma w swoim domu i wzięła to, co miała – tylko mały dzban oliwy – i posłuchała instrukcji proroka. Kiedy wszystko zostało powiedziane i zrobione, oliwa rozmnożyła się tak bardzo, że sprzedała galony jej, spłaciła wszystkie swoje długi i miała wystarczająco dużo do dalszego życia!

Teraz jest czas aby spojrzeć na niektóre niesamowite unieważnienia zadłużeń i świadectwa ponadnaturalnego zaopatrzenia, które zostały zgłoszone ostatnio przez ludzi związanych z Fresh Fire Ministries. Każdy z nich był (i jest) zaangażowany w przepływ siania w chwałę i stanie w wierze ufając Bogu, że uwolni i zaopatrzy zanim otrzymali cuda.

Świadectwa unieważnienia długów

 • Kobieta zgłosiła, że kiedy zadzwoniła do pewnej rządowej agencji nadzorującej jej zadłużenie powiedziano jej, że dokonano pewnych regulacji i 10.000 dolarów jej długu zostało unieważnione! Stoi w wierze, że reszta jej długu również zostanie zniesiona.


 • Pewien mężczyzna był dłużny ponad 13.000 dolarów swoim przyjaciołom. Kiedy ci przyjaciele usłyszeli jak w sercu chce służyć Panu i służyć innym, oni natychmiastowo unieważnili jego dług. W tym samym momencie otrzymał znaczny zwrot podatkowy i wystarczającą ilość pieniędzy na opłatę samolotu i dzienne wydatki (od różnych osób), aby mógł polecieć do Europy i zdobywać dusze dla Chrystusa. Stoi w wierze ufając Bogu w kwestii ponadnaturalnego przełomu dla innego długu!


 • Kobieta zgłosiła, że kiedy poszła spłacić zadłużenie na karcie kredytowej, długi zostały unieważnione. Poszła również spłacić 3.000 dolarów z 13.000 zadłużenia i okazało się, że jej cały dług został unieważniony.


 • Pewne małżeństwo, które miało około 28.000 zadłużenia (rachunki medyczne) z powodu rozległego udaru męża, otrzymało podwójne błogosławieństwo. W momencie przyjmowani komunii na przesłuchiwanym CD pt. „Komunia”, sparaliżowany mężczyzna został całkowicie uzdrowiony. Jakiś czas później kiedy mój ojciec modlił się z nimi spontanicznie poprosili o modlitwę o długi. Modlili się razem i później zgłoszono, że dług został całkowicie unieważniony.


 • Jakieś 18 miesięcy temu małżeństwo przyszło na nasz uroczysty lunch. I wtedy poczuli, że mają dać duże wsparcie na Uganda Jesus Village. Ich pragnienie zostało potwierdzone przez lidera, który był na lunchu oraz innego lidera, który prorokował, że dzięki temu wsparciu zostaną pobłogosławieni 10-krotnie. Gdy tylko dali swój dar Duch Świety przemówił do żony, aby poprosiła o coś niemożliwego więc ona poprosiła o spłatę zadłużenia hipotecznego. Właśnie niedawno zgłosili, że dostali niespodziewany spadek w kwocie 10-krotnie większej niż zasiali (i trochę ponad to), który całkowicie spłaci ich dług!

Świadectwa ponadnaturalnego
zaopatrzenia

 • Pewien mężczyzna miał duże zadłużenie na karcie kredytowej i aby je spłacić poczuł, że to jest czas na sprzedaż dużego namiotu na kilka tysięcy ludzi, co nie jest łatwo zbywalnym przedmiotem. Kiedy ogłosił, że namiot jest na sprzedaż, sprzedał go i to za kwotę przekraczającą jego wcześniejszą kwotę zakupu! Spłacił dług i ma ponad 10.000 dolarów w zapasie. Dodatkowo inny dług na 3.000 dolarów został unieważniony przez ludzi, którzy powiedzieli coś takiego: „Hej! To jest twój jubileuszoy rok!”


 • Po modlitwie jednego małżeństwa o kupno ciężarówki, która była na sprzedaż w dobrej cenie, poczuli, że Duch Święty mówił im, że nie mają się zadłużać, aby ją kupić. Po kilku dniach ciężarówka została im dana w prezencie!


 • Młody mężczyzna doniósł, że w tym samym czasie kiedy siał w chwałę dla przełomu w jego życiu i w życiu jego rodziny, dom jego rodziców został sprzedany za dokładnie taką cenę po jakiej wystawili dom wiele miesięcy temu. Ten młody człowiek otrzymał również wiele niesamowitych finansowych błogosławieństw i dostał piękny pierścień z 14 diamentami.


 • Młody człowiek potrzebował nową skrzynię biegów do jego samochodu i paru poważnych napraw a jego rodzice potrzebowali nowego samochodu. Bóg ponadnaturalnie dostarczył fundusze na wszystkie ich samochodowe potrzeby i dużo więcej.


 • Kobieta znalazła bezcenny diament (który spadł z nieba) na naszej konferencji Living in the Supernatural a student z naszego Supernatural Training Centre znalazł diament (inny również z nieba) w internacie.


 • Mężczyzna znalazł 2 małe samorodki, jeden srebrny a drugi złoty.


 • Kiedy jeden młody mężczyzna dawał na ofiarę podczas ostatniego wieczora uwielbienia i cudów, powiedział cicho Panu, że potrzebuje samochodu. Natychmiast podszedł do niego mężczyzna, który powiedział mu, że poczuł, że Pan mu powiedział, aby dał mu samochód.


 • Studentka Supernatural Training Centre potrzebowała cudu finansowego, aby opłacić hipotekę. W tym samym czasie ktoś poczuł, że jest prowadzony, aby jej pomóc, nie tylko przy hipotece, ale również aby dać jej miesięczne finansowe wsparcie.

Co więcej, cuda Boże dzieją się nadal! W posłuszeństwie Duchowi Świętemu różni ludzie są prowadzeni przez Pana do siania w Fresh Fire Ministries. Właśnie usłyszeliśmy o dwojgu ludzi, którzy chcą sponsorować sierociniec w Ugandzie i innej osobie, która chce zasponsorować tam szkołę podstawową.

Zakończenie

Dzisiaj, zanim zakończę, chcę podkreślić, że powyższe zasady i inspirujące świadectwa mają miejsce, gdy odpowiadamy Panu i na Jego Słowo – wtedy Bóg odpowiada w Jego chwale. Równie ważne jest to, jak powiedziałem wcześniej, że jest strategiczny czas na sianie naszych finansów i dóbr: „będąc w chwale – ponieważ to jest nasz namaszczony, naznaczony czas świętej wizytacji, godzina wizytacji, aby być posłusznym Panu i siać!”

Wiem, że wielu z was czytających ten artykuł doświadcza problemu zadłużenia, niektóre są bardzo poważne. Teraz chcę, abyście zrozumieli moje serce. Nie mówię tego w pysze, nie ma mowy! Ale z tego co widzę, Pan namaścił mnie, abym wierzył Jemu w kwestii unieważnień długów i ponadnaturalnego zaopatrzenia i chcę to uczynić osiągalnym dla ciebie dzisiaj.

Jednakże nie chcę wchodzić w wiarę w takie cuda, jeśli nie złączymy razem naszej wiary w kroku wiary i zdecydowaniu zasiania czegoś. Więc ja chcę dać ci możliwość modlitwy i spytania Boga, co On chce, abyś dał i gdzie masz to dać. Tak jak Elizeusz spytał wdowę: „Co masz w swoim domu” chcę zadać ci to samo pytanie. Zasiej coś w odpowiedzi na potrzebę.

Zasiej coś z serca, które chce pobłogosławić to, co się dzieje na świecie. Jest coś więcej niż ty – dusze. A jeśli nasza służba jest dla ciebie błogosławieństwem i twoje serce współgra razem z naszym zadaniem: zanieść ewangelię narodom dla zbawienia dusz, uzdrawianie chorych, błogosławienie potrzebujących i pomaganie sierotom, to chcielibyśmy zaprosić cię dzisiaj do rozważenia zasiania w służbę Fresh Fire Ministries.

Nie ma mowy, abyś próbował kupić cud i nie ma mowy, abyś zakupił cokolwiek z nieba. Ale tak jak mały dzban oliwy został pomnożony i użyty do spłacenia długu wdowy i dostarczeniu nadwyżki, tak wierzę, że Pan chce okazać się silnym w twoim imieniu i ponadnaturalnie zaopatrzyć cię, jeżeli będziesz posłuszny temu, co On powie ci, abyś uczynił. Jeżeli zasiałeś, to wierzmy razem w twój cud! Pomódl się o to, co Pan ma dla ciebie do zrobienia.

Na naszym ostatnim Greater Glory Gathering, jednomyślnie, każda osoba przyniosła ofiarę przed Pana i dała oświadczenie nad tą ofiarą. Chcę uczynić to samo oświadczenie teraz z tobą i dlatego zapraszam cię, abyś się dołączył. Ten dekret jest poczyniony przez wiarę w Jedynego, który wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim (2 Kronik 16,9). Określ się więc teraz (jeśli możliwe swoją ofiarę) i oświadcz:

DEKRET:
Gdyż tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz – za małą chwilkę – poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą – mówi Pan Zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto – mówi Pan Zastępów.” (Agg 2,6-8)


Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły, od dwudziestego czwartego dnia dziewiątego miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana, zważcie! Czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu i czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego Ja będę wam błogosławił. (wersety 18,19, podkreślenie moje)

Od tego dnia będę ci błogosławił. Tego dnia (określ datę) będę Ci błogosławił, od tego dnia!


Zapraszamy do przysyłania świadectw działania Bożego w twoim życiu. Proszę je przesłać na

kthorne@freshfire.ca

topod

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.