Sieroctwo, a dziecięctwo

 

tłum. Alima


DUCH SIEROTY


SYNOWSKIE SERCE


Widzi Boga jako Pana


OBRAZ BOGA


Widzi Boga jako kochającego Ojca


Niezależny/Polega na sobie


ZALEŻNOŚĆ


Współzależny/uznaje potrzebę


Żyje Miłością Zakonu


TEOLOGIA


Żyje Prawem Miłości


Brak bezpieczeństwa/brak pokoju


BEZPIECZEŃSTWO


Odpoczynek I pokój


Usiłuje osiągnąć pochwałę, aprobatę I akceptację człowieka


POTRZEBA APROBATY


Całkowicie zaakceptowany w Bożej miłości I usprawiedliwiony przez łaskę


Potrzeba osobistych osiągnięć, gdyż szukasz jak zrobić wrażenie na Bogu
i na innych lub brak motywacji


MOTYWACJA DLA SŁUŻBY


Służba, która jest motywowana przez głęboki stopień bycia bezwarunkowo
kochanym I akceptowanym przez Boga


Obowiązek i zarabianie Bożej przychylności lub brak motywacji


MOTYWACJA ZA CHRZEŚCIJAŃSKĄ DYSCYPLINĄ


Przyjemność i rozkoszowanie się


Musi” być święty, aby mieć Bożą przychylność


MOTYWACJA DLA CZYSTOŚCI


Chce “ być święty; nie chce, aby cokolwiek przeszkadzało bliskiej
relacji z Bogiem


Odrzucenie siebie z powodu porównywania siebie do innych


WŁASNY OBRAZ


Pozytywny gdyż wiesz, że masz taką wartość dla Boga


Szuka komfortu w podrabianych uczuciach: nałogi, impulsywność, eskapizm,
bycie zajętym, bardzo religijna aktywność


ŹRÓDŁO KOMFORTU


Szuka czasu ciszy i odosobnienia, aby odpoczywać w obecności Ojca i miłości


Konkurowanie, rywalizacja i zazdrość czyjegoś sukcesu i pozycji


RELACJE Z RÓWNYMI SOBIE


Pokora i jedność, gdyż cenisz innych I jesteś w stanie rozradować się
ich błogosławieństwami I sukcesem


Oskarżanie i wytykanie w celu wyglądania lepiej przez uczynienie innych
gorszymi


TRAKTOWANIE CZYICHŚ BŁĘDÓW


Miłość przykrywa błędy, gdyż chcesz czyjejś poprawy w duchu miłości i
delikatności


Postrzega autorytet jako źródło bólu; brak zaufania i podległego
nastawienia serca


POGLĄD NA AUTORYTET


Pełen szacunku, oddający honor; postrzegasz ich jako sługi Boże dla dobra
w swoim życiu


Trudności w przyjęciu napomnieniu; musisz być w porządku więc łatwo uczucia
są zranione i duch zostaje zamknięty na dyscyplinę


POGLĄD NA NAPOMINANIE


Postrzega napomnienie jako błogosławieństwo i że są potrzebne w twoim
życiu, aby błędy i słabości wyszły na światło dzienne i zostały uśmiercone


Ostrożne i warunkowe; bazujące na czyimś zachowaniu, gdyż poszukujesz
zaspokojenia swoich potrzeb


WYRAŻANIE MIŁOŚCI


Otwarte, cierpliwe i oddane, gdyż składasz swoje życie i swoje plany
w ofierze w celu zaspokojenia czyichś potrzeb


Warunkowe i na odległość


POCZUCIE BOŻEJ OBECNOŚCI


Bliskie i intymne


Związanie


STAN


Wolność


Czuje się jak sługa/niewolnik


POZYCJA


Czuje się jak syn/córka


Duchowe ambicje; gorące pragnienie duchowych osiągnięć i wyróżnień
i chęć starania się o nie; pragnienie bycia zauważonym i liczącym się
wśród dojrzałych chrześcijan


WIZJA


Dzienne doświadczanie Ojcowskiej bezwarunkowej miłości i akceptacji i
wtedy bycie wysłanym jako przedstawiciel Jego miłości do rodziny i
innych


Walczyć o to, co możesz dostać!


PRZYSZŁOŚĆ


Synostwo uwalnia dziedzictwo!

 поисковое продвижение сайта это

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.