Słowa ust#Różne artykuły

#

Zgodnie ze słowami Listu Jakub
3:2, jeśli człowiek potrafi kontrolować słowa wychodzące z jego ust, może
kontrolować całe swoje ciało. To, co mówimy ma moc życia i śmierci, jak mówią
Księga Przysłów (18:21). To, co mówimy przynosi dobre rzeczy (Przyp. 12:14)
a nawet dobre zdrowie (Przyp. 12:18). Tak jest! Uzdrowienie przychodzi przez
to, co mówimy każdego dnia (Przyp. 12:18). Jak pisze ap. Piotra (1 Ptr. 3:10-12)
i psalmista (Ps. 34) dobre i złe dni są po prostu skutkami tego, co mówimy.
Istota leży w tym, że nasze usta są w stanie kontrolować nasze życie (Jk.
3:2-12). Przeczytaj te wersy, ponieważ moc Boża jest zawarta w Słowie Bożym
(Rzym 1:16; 1 Kor. 1:17; Hebr. 4:12). Ja tylko przekazuję i jestem sługą
mojego Pana Jezusa, podobnie jak wy.

Możemy pokonać diabła w taki sam
sposób, jak inni go pokonali. W Księdze Apokalipsy czytamy, że możemy go
pokonać przez krew Jezusa i słowo naszego świadectwa (12:11).
Niektórzy interpretują to jako
jednorazowe wygłoszenie mowy do ludzi ze środka sali, lub że jest to jakaś
życiowa historia o tym, jak przyszliśmy do Pana, którą opowiadamy stale i
wciąż, lecz 2 List do Koryntian 4:13 pokazuje, że głośne wyznawanie z wiarą
tego, co zostało napisane, jest codzienną decyzją, jaką my, chrześcijanie,
musimy podejmować. Chrześcijańska wiara, którą głosimy ma takie rzeczy w
sobie, które powinniśmy wypowiadać i takie, których nie powinniśmy mówić
codziennie, jak czytamy w Rzym 10:6-8). Trochę dalej w w. 10:10 dowiadujemy
się, że naszym „sercem wierzymy, a ustami wyznajemy” lecz możemy użyć
tej zasady nie tylko wobec zbawienia, co widzimy w Ew. Marka 11:23. Co mówisz?
A co ważniejsze, czy jest to w ramach wiary zapisanej w Słowie Bożym (1 Tym
6:20-21)? Sprawdź te wersy!!

Nie mówię, że jest coś złego w
składaniu świadectwa przed ludźmi, lecz sądzę że powinniśmy wypowiadać to,
co Pan dla nas zrobił i to, co wierzymy, że może dla nas zrobić każdego dnia;
i to tak często, aby stało się to częścią naszej osobowości. Zgodnie z zapisem
z Listu do Hebrajczyków 13:15, przynoszenie owoców i podobanie się Panu jest
związane również ze stałym wyznawaniem Go. Stale, oznacza nieustannie. Wyobraź
to sobie. A tak przy okazji, czy ma to jakąś wartość, aby podobać się Panu
(1 Jn 3:21-24; 2 Kor. 5:8-10; Hebr. 11:5-6; Jn 8:51)? Hm, być może. Przeważnie
to, co jest w naszych sercach, będzie też i na naszych ustach (Mat 12:34),
jeśli więc wydaje się, że nie możemy zapanować nad naszym językiem, to będzie
tak dlatego, że nie odnowiliśmy naszych umysłów przy pomocy prawdy, a o co
prosi nas Pan w Liście do Rzym 12:1-2. Jest to część naszej mądrej służby
dla Niego. Ciało rodzi ciało, lecz z Ducha rodzi się duch (Jn 3:6) a Słowo
Boże jest Duchem (Jn 6:63; 17:17; 1:1, 14). Myślę, że Słowo powinno być wystawiane
na widok na stacjach benzynowych, pisane na podłogach supermarketów i wszędzie,
dokądkolwiek idziemy codziennie.

Dobrze jest wiedzieć, że nasze
uczynki uzupełniają naszą wiarę w wersety (Słowo Boże), abyśmy starali się
wykonać naszą część (Jk 2:22). Wyniki dopełnią naszej radości (Jn 16:24)
i jeśli nie widać rezultatów to być może nie wykonujemy tej części, która
jest potrzebna, aby uzupełnić naszą wiarę (w te wersy). Chrześcijaństwo bez
efektów, może być jakimś dobrym samopoczuciem, którego doświadczamy w niedzielę,
gdy chór zaśpiewa naszą ulubioną pieśń, a kaznodzieja podeprze to bardzo emocjonalnym
kazaniem. Nie chodzi mi o to, że jest coś złego w tym, lecz jeśli nie potrafimy
doprowadzić do tego, aby biblijne obietnice stały się prawdą w naszym życiu
w poniedziałek, to czegoś brakuje w niedzielę.

Wyniki uzupełniają naszą radość.
Wyobraź sobie, że twoja żona ma raka, z którego Bóg ją uzdrowił. Wyobraź
sobie, że potrzebujesz 1000$ na zaspokojenie potrzeb i był on już w drodze
do ciebie, zanim zdałeś sobie sprawę z tego, że go potrzebujesz. Wyobraź
sobie sytuację, że musisz zatrzymać się na środku autostrady w ulewnym deszczu,
po czym wznosisz swoje ręce do góry, prosisz Pana, aby posłał anioła i zatrzymał
deszcz, i deszcz przestaje padać! Dalej wracasz do domu, sprawdzasz satelitarną
mapę pogody i widzisz całe wschodnie wybrzeże w chmurach oprócz małej dziury
(doskonałe koło) w chmurach wokół twojego rodzimego miasteczka. Jaka byłaby
wtedy twoja radość? Wyobraź sobie, że wkładasz ręce na chorych wszędzie i
widzisz jak wielu z pośród nich odzyskuje zdrowie na twoich oczach choćby
w restauracji (1 Kor. 4:20; 2:4-5; Gal 3:5; 1 Tes. 1:4-5; Rzym 15:18-19;
Mk 16:20). Jeśli Pan zrobi to dla jednego, zrobi to dla wszystkich (Rzym
2:11; Dz. 10:34). Jeśli mamy wiarę Dawida, Pan będzie nas traktował jak Dawida
a jeśli mamy wiarę Daniela, Pan będzie nas traktował jak Daniela. (Rzym 10:17;
Jn 3:6). Pomyśl o tym.

Uczynek, który uzupełnia naszą
wiarę i otrzymuje zaspokojenie wszelkich naszych potrzeb przez Pana zgodnie
z Flp 4:19 znajduje się w Flp 4:14-18. To, co robimy dla innych ludzi, Pan
sprawi nam (Mat. 7:12; Gal 6:7-10). Wiara i działanie współpracują ze sobą,
aby uzupełnić naszą wiarę (Jk 2:22). Czy możemy spodziewać się dobrych dni,
nie mówiąc dobrych rzeczy, jak czytamy w 1 Ptr. 3:10-12? Jeśli więc modlimy
się o błogosławiony dzień (aby samochód się nie zepsuł, gdy jedziemy na wakacje;
aby wszystko było dobrze w pracy, itd.) to jaka jest w tym nasza część? Oczywiście,
niektórzy uważają że błogosławiony dzień to znaczy wcześnie wstać i chwała
za to Bogu! Lecz Bóg ma znacznie więcej niż to (Ef. 3:20), ale my sami otrzymujemy
stosownie do wiary (Mk 9:23; Mat 9:29).

Innym przykładem jest Flp 4:13.
Nie będziemy w stanie przejść przez nic we właściwy sposób, jeśli nie będziemy
zadowoleniu z naszych okoliczności (Flp 4:10-12). To jest tajemnica! Możemy
ogłaszać Flp 4:13, lecz w tym wersecie zadowolenie uzupełnia naszą wiarę,
abyśmy mieli siłę oczekiwać na Pana, aby odnowił nas z godnie z 1 Ptr. 5:10.
Kto może oczekiwać i trwać w miłości (1 Kor. 13:1-8) bez zadowolenia? Nikt!
A tak przy okazji, dziełem, które uzupełnia naszą wiarę w Jezusa Chrystus
jest miłość (Gal 5:6). Chwała Bogu!

Mówienie z wiarą nad swoim życie
każdego dnia pomoże Słowu Bożemu trwać w nas i może być wartościowym narzędziem
w naszym czasie potrzeby, wiedząc, że jeśli prosimy o coś zgodnie z Jego
wolą to już otrzymaliśmy to, o co prosimy. (1 Jn 5:14-15). To znaczy jeśli
mamy wiarę w ten wers, używając go jako dowodu na to, czego nie widzimy (Hber.
11:1, Jk 1:6-7). Pamiętaj, że wiara bez uczynków jest martwa (Jk 2:14-26).

Wiem, że to działa. Zacznij od
codziennego wypowiadania poniższych wersetów nad swoim życiem, po czym znajdź
inne obietnice w naszym nowym przymierzu z Panem, wierz w nie w swym sercu
i wypowiadaj ustami i używaj jako dowodu na to, czego nie widać. Uważaj na
to, abyś dokończył działanie, które jest zgodne z tymi wersami. Tak właśnie
chrześcijanie żyją przez wiarę (2 Ptr. 1:4).

Niech was Pan błogosławie w tym
dniu w imieniu Jezusa. Amen. Alan

1.)
Dziękuję Ci Panie, za to, że ty nie dopuścisz, abym był kuszony ponad to,
co mogę znieść i ty pokażesz mi drogę wyjścia z pokuszenia, abym nie popadł
w grzech (1 Kor. 10:13)

2.)
Dziękuję Ci Panie, za to, że dobre dzieło, które rozpocząłeś we mnie, będziesz
wykonywał aż do dnia Pańskiego (Filip. 1:6).


3.) Dziękuję
Ci, Panie, za to, że dajesz pragnienie i wykonanie zgodnie z twoimi dobrymi
zamiarami (Filip. 2:13).

4.) Dziękują
Ci, Panie, za to, że twój Duch we mnie jest większy od diabła (1 Jn 4:4).

5.) Dziękuję
Ci za to, że wszystko mogę zrobić przez Chrystusa Jezusa, który mnie umacnia
(Filip. 4:13).

6.)
Dziękują Ci, Panie, za to, że ty zaspokajasz wszelkie potrzeby moje zgodnie
z obfitością Twojej chwały.7.) Dziękują Ci, Panie Jezu, za to, że dajesz
mi mądrość i zrozumienie (1 Jn 5:20; Jk 1:5-8).

8.) Panie,
dziękuje Ci za to, że jesteś moim Pomocnikiem (Hebr. 13:6) i tym, który mnie
zaopatruje (Rzym 8:32).


9.) Panie,
dziękuję Ci za to, że nauczasz mnie (1 Jn 2:27) i prowadzisz do wszelkiej
prawdy (Jn 14:26).

10.)
Panie dziękuję ci za to, że wziąłeś na siebie wszelkie moje słabości i choroby
poniosłeś na sobie (Mat 8:17), a Twoimi ranami jestem uzdrowiony (1 Ptr.
2:24).

seo сайтов

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.