Służac Bogu w czasie posuchy

J. Lee Grady

Tłum: B.M.

Gdy huragan Sandy zdominował nagłówki ostatnich doniesień pogodowych, zupełnie odmienne pogodowe wieści kosztowały nas ponad 50 miliardów dolarów. Stany Zjednoczone tak naprawdę potrzebują deszczu, i to dużo.

Specjaliści od prognozy pogody mówią, że nasz naród przeżywa największą od 1954 roku suszę. Począwszy od tego tygodnia 60,1 procent narodu dotknięte jest suszą. Sześć stanów – Oklahoma, Kansas, Nebraska, Południowa Dakota, Kolorado i Iowa w całości zostało nią objętych. Jeziora wysychają, rośliny umierają, a farmerzy starają się w jakiś sposób wyżywić krowy.

Niektórzy ludzie uważają, że ten długotrwały stan pogodowy jest po prostu wynikiem cyklicznych zachowań klimatu. Może i tak, ale Biblia sugeruje, że susze i głód mogą być związane z rzeczywistością duchową. Czasami świat przyrody odzwierciedla naszą kondycję duchową. Ludzka pycha, chciwość, niesprawiedliwość i bałwochwalstwo rzeczywiście może powodować zamieszanie w przyrodzie.

Jeśli wziąć pod uwagę, jak wroga stała się nasza kultura wobec Boga i biblijnej moralności, nie jest zaskoczeniem, że znaleźliśmy się w recesji ekonomiczniej i ekologicznej. (Uwaga do wszystkich moich zielonych przyjaciół: Grzech jest rzeczywiście bardzo szkodliwy dla środowiska).

Dobrą wiadomością jest to, że nawet w okresach suszy, czy to fizycznej czy duchowej, Bóg ma moc przeprowadzić swoich ludzi przez trudne czasy. Abraham, Izaak i Jakub, wszyscy oni doświadczyli głodu, ale i odziedziczyli Bożą obietnicę. Mojżesz poprowadził lud Boży przez suchą pustynię. Dawid pisał psalmy o suchych porach roku. A także podczas długotrwałej suszy Eliasz wezwał ogień z nieba.

 Nie jestem przesądny, więc nie obawiam się numeru 13. Chociaż wierzę, że 2013 będzie rokiem wyzwań finansowych, to widzę promyk nadziei. W miarę wchodzenia w ten trudny czas, pamiętajmy, Biblia mówi o suszy:

1. To czas pokuty. W dawnych czasach ludzie żałowali, gdy deszcz przestawał padać. Obawiali się Boga. Wiedzieli, że nie mogą polegać na swojej zaawansowanej technologii, osiągnięciach naukowych i inżynierii społecznej. Prorok Joel pokazał drogę, gdy pisał: „Do Ciebie, Panie, wołam, bo ogień pożarł pastwiska stepowe i płomień spalił wszystkie drzewa na polu” (Joel 1:19). Gdy czasy są trudne, upewnij się, że nie obrażasz Boga w jakikolwiek sposób. Odwróć się od wszystkich znanych ci grzechów. Napraw swoje postawy, porzuć pożądliwości i skup się na Panu.

2. To czas, by szukać Pana żarliwie. Wiele drzew Ameryki jest w niebezpieczeństwie z powodu obecnej suszy. Jedyne drzewo, które może przetrwać suszę to takie, którego korzenie są na tyle głęboko, że może chłonąć wodę z głębokości pod powierzchnią ziemi. Twoja zdolność do przetrwania w trudnych czasach zależy od tego, jak głęboko jesteś gotów pójść za Bogiem. Niewielkie oddanie nie wystarczy.

Prorok Jeremiasz pisał o sprawiedliwym: „Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców” (Jer 17:8). Zamiast martwić się o przyszłość, zapuść swoje korzenie głębiej niż kiedykolwiek. Szukaj Pana i sięgnij po siłę Jego obecności.

3. To czas, aby wielbić Pana z pasją. Uwielbienie posiada sprawdzony terapeutyczny wpływ na nasze dusze, ale również ma moc zmieniać warunki i okoliczności. Gdy czasy są trudne, ciężko zacząć wielbić Boga! Jeśli sytuacja wygląda nieciekawie, nie wpadaj w pułapkę depresji. Możesz wielbić pomimo tego.

Prorok Habakuk opisuje mroczny czas w Izraelu, kiedy drzewa figowe nie zakwitły a winorośle nie wydały owoców. Mimo to, zdecydował się chwalić Boga. Powiedział: „Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu” (Ha 3:18). Gdy będziesz witał rok 2013, użyj broni uwielbienia i podbić swoje lęki, obawy i wątpliwości.

4. To czas, aby oczekiwać nadprzyrodzonego zaopatrzenia. Król Dawid powiedział, że sprawiedliwy będzie cieszyć się obfitością „w dniach głodu” (Ps 37:19). To nie ma sensu! Jak możemy doświadczyć obfitości w czasie recesji? Jest to możliwe, ponieważ gospodarka Boża nie jest związana ze skorumpowanym systemem tego świata. Podobnie jak olej wdowy płynął nawet, gdy jej rachunek bankowy był wyczerpany do cna, i ty możesz doświadczyć nadprzyrodzonego błogosławieństwa nawet, gdy naród będzie wisiał nad finansową przepaścią

Nieważne, co przekazy historyczne mówią o 2013 roku, to może być czas ludu Bożego by zajaśniał. Podnieść poziom swojej wiary i oczekuj cudu.

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.