Starzenie – Boska perspektywa

Durai Joe

Wiemy, ze Bóg uzdrawia wszystkie choroby i niemoce, lecz co z naturalnym procesem starzenia i słabnięcia ciała wraz z wiekiem? Obecnie nawet nauki medyczne zaczynaja badac sekrety starzenia w nadziei powstrzymania go.

Wiemy, że Bóg uzdrawia wszystkie choroby i niemoce, lecz co z naturalnym procesem starzenia i słabnięcia ciała wraz z wiekiem? Obecnie nawet nauki medyczne zaczynają badać sekrety starzenia w nadziei powstrzymania go. Starsi wierzący, nabierzcie odwagi i ufności w moc Bożą. Kto powiedział wam, że powinieneś iść na emerycką pensję w wieku 55 czy 60 lat? Czy to nie rząd lub pracodawca ustanowił taką granicę wieku? Często też religijna tradycja i nienaturalny strach przed herezją okradają nas z chwalebnego dziedzictwa ewangelii. Porozmawiajmy nieco na temat mocy zmartwychwstania naszego Pana, który żyje teraz i rządzi Swym Kościołem z mocą nieskończonego życia. Rozważmy niektóre słowa starożytnych z Boskiej perspektywy!

Lecz te rzeczy nie „spadną nam z nieba” tak swobodnie, bo wiele z naszego myślenia i życia zostało ukształtowane przez bezbożny świat. Będzie to wymagało wielkiego wysiłku, aby zobaczyć manifestację tego, co nam przekazano. Będzie potrzebny czas na medytację i znacznie bliższe, codzienne chodzenie ze Zbawicielem. Będzie to proporcjonalne do twego duchowemu pragnienia, dyscypliny, i rozsmakowania się w cierpliwym szukaniu tego, co odnosi się do wiecznego życia.

Psalm 103 : 3 – 5
On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje.
On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością.
On nasyca dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.”

Gdy orzeł starzeje się i łysieje, wybiera się wysoko w góry i pozostaje tam przez pewien czas i przechodzi przez pewien proces linienia. Stare pióra wypadają, stary dziób, teraz łamliwy odpada, jak również zmętniała warstwa rogówki na oczach. Powoli zaczynają rosnąć nowe pióra, nowy dziób i z czystym wzrokiem ptak szybuje wysoko w niebo!

Bóg nie tylko przebacza nam nasze grzechy, uzdrawia nasze choroby, lecz również odnawia naszą młodość jak u orła. Młodość może być odnawiana tylko tym, którzy nie są już młodzi. Tak więc, bez względu na to, jak bardzo słaby i wiekowy możesz być, pamiętaj -On odnawia twoją młodość.

Job 33 : 23 – 25 Jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek, zmiłuje się nad nim: Wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup, to jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości.

Chwała Bogu! Okup został znaleziony. Sam Jezus stał się na Kalwarii naszym okupem i dlatego nasze ciało może stać się bardziej świeże niż dziecka, a my możemy wrócić do dni naszej młodości. To Boże zaopatrzenie, poprzez Kalwarię, odwrócenie procesu starzenia się dla wierzących.

Pamiętacie Naamana dowódcę wojsk Syryjskiej armii, który nabawił się trądu? Gdy został uzdrowiony przez zanurzanie Jordanie, jego skóra stała się jak skóra dziecka! (2 Król 5,14). Zadziwiająca moc Boża nawet dla mężczyzny, który nie znajdował się pod Przymierzem takim jak Izrael!

Jeśli ktoś z czytających to cierpi na chorobę skóry, to chcemy ci zaoferować sprawdzone i wypróbowane lekarstwo: cytat z Joba 33, 23-25 wypowiedziany głośno! Uwierz to słowo i wykrzykuj chwałę naszemu Zbawicielowi!

Rzym. 2:7 tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny.

Bóg oczekuje od nas, abyśmy szukali nieśmiertelności i takim daje żywot wieczny. Pomyśl o ludziach Starego Testamentu, którzy żyli ponad 900 lat! Lecz w miarę jak wzmagał się grzech, czas życia zaczął się skracać. Lecz gdy przyszedł Ten, który zniszczył grzech, uczcijmy odkupienie przez to. że będziemy robili wszystko, aby odwrócić proces starzenia dzięki mocy Słowa i Ducha Świętego. Niech myśli o wieczności i długim życiu będą w twojej wyobraźni i snach.

II Tym. 1 : 10 …a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię…

Zbawiciel, którego przyjęliśmy, obalił dla nas panowanie śmierci a Ewangelia, której wierzymy, ogłasza nam życie i nieśmiertelność. Starzenie i słabość nie muszą już mieć miejsca w nas, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa i Jego dobra nowinę. Poddajmy się przemianie przez odnowienie umysłu Słowem Bożym. Nie pozwalajmy światu nas formować.

Rzym. 8:11 A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.
Duch Święty, który żyje w nas, jest mocą, która wskrzesiła Jezusa z martwych. Gdy zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, On wszedł do wewnątrz nas i zamieszkał tam na wieki. Ten sam Duch ożywia nas (daje nam życie) na zawsze. Słabość przychodząca z wiekiem i śmierć nie są już dla nas czymś naturalnym, lecz raczej obcym. Ostatnim wrogiem, który zostanie rzucony pod nasze stopy będzie śmierć! (1 Kor 15,26)

Psalm 32:3 Gdy milczałem, schły kości moje Od błagalnego wołania przez cały dzień.

Chwała Bogu we wszystkich okolicznościach. Zachowanie milczenia wobec zła wpływa na nas fizycznie, więc korzystajmy z naszych ust i stale chwalmy Boga (1 Tes 5,16 – 18).

Mamy więcej niż dwa lub trzy wersety poświadczające tą piękną prawdę o długim życiu !

 Choroby wśród sług Nowego Testamentu

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.