Szkoła Biblijna on-line 02.09 Boża niezmienność

Bóg jest niezmienny. Znaczy to nie tylko to, że on się nie zmienia, lecz to, że On nie może się zmienić, jest zawsze taki sam. Nie wzrasta w mądrości, poznaniu czy mocy. Jest wiecznie stały, wiecznie doskonały i wiecznie taki sam.

– „Zaiste ja, Pan, się nie zmieniam, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba” (Mal. 3:6).
– „Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zastępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.”(Jk 1:7).
– „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Heb. 13:8).

Bóg się nie zmienia w Swojej naturze, atrybutach, planach i poznaniu. Zatem, możemy logicznie wywnioskować, że Boża natura jest doskonała. Gdyby nie była doskonała to mogłaby się zmieniać. Gdyby mogła się zmieniać to mogłaby zarówno rozwijać się jak i pogarszać. Lecz skoro Bóg jest niezmienny, jest doskonały to nie może stać się lepszy ani gorszy. Nie ma żadnego rozwoju w tym, czym Bóg jest.

Znaczy to również, że Jego atrybuty nie mogą się zmieniać: Jego świętość jest zawsze święta; Jego poznanie jest zawsze doskonałe; Jego miłość, miłosierdzie i łaska nie mogą się zwiększyć lub zmniejszyć w czasie. Jego dobroć jest doskonała. On jest niezmienna doskonałością.

Czy Jezus zmienił się?

Jezus jest Słowem, które stało się ciałem (Jn 1:1, 14), wzrastał w mądrość i posturze (Łuk. 5:520. Znaczy to, że Jezus uczył się i zmieniał w czasie. Skoro jednak jest Bogiem w ciele to jak może zmieniać się i uczyć czy wzrastać? Czy to nie wskazuje na to coś przeciwnego czy na to, że Jezus nie jest Bogiem?
Nie, nie wskazuje. Jezus ma dwie natury: Boga i człowieka. Jezus jest zarówno boski jak i ludzki, i jako człowiek współdziała z ograniczeniami ludzkiej istoty – został urodzony, wzrastał i uczył się. Lecz musimy zrozumieć, że w tajemnicy wcielenia, Słowo nie zmieniło się; że boskość Chrystusa nie zmienia się. To człowieczeństwo Chrystusa wzrosło i uczyło się. Zatem, widzimy, że osoba Jezusa wzrastała w odniesieniu do jego człowieczeństwa, a nie Jego boskości.

Zastosowanie

Ponieważ Bóg się nie zmienia i ponieważ On wie wszystko to możesz znaleźć odpoczynek w poznaniu, że Jego plany wobec ciebie są doskonałe. Nie robi błędów ani się nie uczy. Od wieczności Jego poznanie było doskonałe i gdy tworzył wszechświat i umieścił w nim ciebie, zrobił tak mając w tym jakiś cel. Nie jest zaskoczony ludzkimi decyzjami, ani nie zamierza z ciebie zrezygnować. Ukochał cię na wieki w niezmienny i doskonały sposób.

оптимизация сайта что такое

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.