Szkoła Biblijna on-line 02.10 Natura i atrybuty Boga

Gdy mówmy o naturze czegoś, mówimy o jego istocie. Co takiego jest w Bogu, co czyni Go tym Kim jest? Co powoduje, że Bóg jest unikalny? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy spojrzeć do Biblii, która jest samo-objawieniem Boga. W niej zobaczymy, że Bóg opisuje siebie samego jako jedynego, niezmiennego, nieskończonego, trynitarnego, niewidzialnego i świętego Boga. Co więcej, Biblia mówi nam o atrybutach Boga. Mówi nam, że Bóg jest miłosierny, przebaczający, potężny, że jest stworzycielem wszechświata.

Jego atrybuty dają nam wgląd w Jego naturę, ponieważ są one manifestacjami cech harakterystycznych Jego natury. Przez analogię, my jako ludzkie istoty, mamy pewne cechy charakterystyczne. Możemy kochać, nienawidzić, myśleć, uczyć się, możemy zostać urodzeni i umrzeć. Z tych obserwacji możemy wyciągnąć wniosek, że jesteśmy świadomi, inteligentni, ograniczeni i śmiertelni. Lecz, co z Bogiem? W jaki sposób te atrybuty naświetlają nam naturę Boga? Widzimy, że Bóg jest niezmienny, nieskończony, wszechwiedzący i święty. Choć ma więcej cech charakterystycznych to przyglądając się tylko tym, zobaczymy, że Bóg nie miał początku, że Bóg zawsze był Bogiem, że nie jest ograniczony żadnymi rozmiarami, że jest wszędzie w tym samym czasie – jak inaczej mógłby wiedzieć o wszystkim – i że ma doskonały charakter.

Również i to, że Bóg jest jeden. To znaczy, że jest istotą pojedynczą, jedyną szczytową Istotą, która jedynie posiada wszechwiedzę, która jedynie jest wszechobecna, która jedynie jest wszechmocna i które jedynie jest święta. Pismo ujawnia nam również, że Bóg ma trynitarną naturę, to znaczy, że Bóg wiecznie istnieje w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Widzimy tą prawdą o Bogu objawioną w całym Piśmie.

Poniżej znajduje się lista fragmentów opisujących Bożą naturę i atrybuty. Bóg chce, abyśmy wiedzieli te rzeczy, ponieważ objawił je nam. Poszczególne kategorie nie są przedstawione dokładnie, to tylko przykłady.

* W swojej naturze

o Bóg się nie zmienia – 4 Moj. 23:19; Mal. 3:6; Jk 1:17
o Bóg nie ma granic – 1 Król 8:27; Jer. 23:23-24
o Bóg jest wieczny – Psalm 90:2; 1 Tym. 1:17
o Bóg jest jeden – V Moj. 6:4; 1 Kor. 8:4

o Bóg jest trynitarny – Mat. 28:19; 2 Kor. 13:14.

o Bóg jest najczystszym duchem- Jn 4:24
o Bóg jest niewidzialny – 1 Tym. 1:17

o Bóg jest prawdą -Psalm 117:2; Jer. 10:10

o Bóg jest światłością – 1 Jn 1:5

o Bóg jest nieskończony – Jer. 23:24; Psalm 147:5

o Bóg jest niezrównany– Iz 40:13-25
o Bóg jest doskonały- 1 Krl. 8:27; Psalm 139


* Atrybuty Boga

o Bóg jest miłością – 1 Jn 4:8,16
o Bóg jest miłosierny – II Moj. 34:6; Psalm 67:1; Jk 5:11

o Bóg jest przebaczający – Dan. 9:9; Ef. 1:7; Psalm 86:5
o Bóg jest wszechwiedzący 1 Jn 3:20

o Bóg jest wszechobecny – Psalm 139:7-12

o Bóg jest wszechmocny – Jer. 32:17,27
o Bóg jest nie do pojęcia – Rzym. 11:33; Psalm 145:3

o Bóg jest najmądrzejszy – Rzym. 16:27; Judy 25

o Bóg jest najświętszy – Iz. 6:3; Obj. 4:8
o Bóg jest najbardziej wolny – Psalm 115:3

o Bóg jest absolutem – Iz.44:6; Dzieje 17:24-25
o Bóg jest stwórcą – Iz. 40:12,22,26


Zastosowanie

Dzięki poznaniu Jego atrybutów i charakteru w takim stopniu jak to jest tylko możliwe dla nas, możemy znacznie lepiej prezentować Go innym i możemy również bardziej właściwie bronić chrześcijańskiej wiary przed fałszywym nauczaniem. Weźmy na przykład mormonizm. Uczy on, że Bóg był kiedyś człowiekiem w innym świecie i, że został wywyższony do boskości, przyszedł na świat i ciągle jest w fizycznej formie człowieka. Oznacza to, że Bóg mormonów jest zmienny. Zatem, doktryna mormonów sprzeciwia się Pismu, które mówi, że Bóg nie zmienia się (Mal 3: 6). Co więcej, ponieważ Biblia mówi, że Bóg jest Duchem ( Jn 4:240, doktryna mormonów o tym, że Bóg istnieje w formie człowieka nie może być prawdziwa. Dalej są też Świadkowie Jehowy, którzy odrzucają doktryną o Trójcy. Podobnie jak w przypadku mormonów, widać jasno, że również są w błędzie.

Jak zwykle w takich przypadkach, musimy znać prawdę bronić jej, rozpoznawać błędy i uczyć prawdy. Nie możemy właściwie pouczać innych, jeśli sami nie mamy dobrego fundamentu.

сайт

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *