Szkoła Biblijna on-line 03.01 Kim jest Jezus?

„Kim jest Jezus” jest jednym z najważniejszych pytań, jakie można zadać. Odpowiedź równie wiele znaczy. Jeśli Jezus był tylko zwykłym człowiekiem, to wszystko, co Biblia o nim mówi, jest kłamstwem. Jeśli Jezus jest aniołem, który stał się człowiekiem, to Świadkowie J. mają rację. Jeśli Jezus jest bratem diabła i literalnym potomkiem Boga i jego boskiej żony, to Mormoni mają rację. Jeśli Jezus jest Bogiem w ciele, drugą osobą Trójcy, to Chrześcijanie mają rację.

Niewielu ludzi w historii znalazło tak liczne zapisy o sobie, wzbudziło tyle kontrowersji i tak miało wielu oddanych. Kim jest Jezus? Czy jest Bogiem w ciele? Czy jest człowiekiem? Czy jest aniołem? Czy jest wielkim nauczycielem?

W obronie chrześcijańskiej wiary zadanie tego pytania jest konieczne. Jednym z najważniejszych pytań jest „Kim jest Jezus?” Otrzymasz wszelkie możliwe odpowiedzi, lecz tylko jedna jest prawdziwa. Jezus jest Bogiem w ciele, druga osobą Trójcy (Jn 1:1,14). Jezus jest zarówno Bogiem jak i człowiekiem (Kol 2:9). Odpowiedź jaką otrzymasz poprowadzi cię w kierunku, w którym masz iść. Jeśli ta osoba nie wiem kim jest Jezus to możesz mu powiedzieć. Jeśli jest w błędzie to możesz w miłości poprawić go zgodnie z Pismem.

Jezus jest tym, kim Biblia mówi, że jest. Jn 5:39 mówi: „Badacie pisma, bo sądzicie, że w nich żywot macie, a one świadczą o mnie”. Jezus jest obrazem niewidzialnego Boga (Hebr. 1:3). On jest stworzycielem wszystkiego (Jn 1:1-3, Kol 1:15-17). Jezus jest skałą (1 Kor. 10:4), Zbawicielem (Jn. 4:42; 1 Jn 4:14), Królem (Mat 2:1-6; Łuk 23:3), jest Światłem świata (Rzym. 9:5). Bez wątpliwości Jezus jest kimś szczególnym i unikalnym.

To Jezus umarł za nas (1 Tes. 5:10) i powstał z martwych (1 Tes. 4:14). To Jezus objawia łaskę i prawdę (Jn 1:17; Jn 6:45), który objawia Ojca (Mat 11:27; Łuk 10;22), który oczyszcza nasze grzechy (1 Jn 6:45), który czczony (Mat. 2;2,11; 14:33; Jn 9:35-38; Hebr. 1:6), daje życie wieczne (J 10:28, 5:40), On jeden jest drogą, prawdą i życiem (Jn 14:6). Jezus jest Panem.

Zastosowanie.
Jako chrześcijanie, którzy chcą znać Jezusa lepiej i wiedzieć w jaki sposób lepiej przekazywać kim On jest, bezwzględnie musimy dowiedzieć się o Nim tak dużo jak to jest tylko możliwe. Znaczy to, że musimy badać Słowo Boże i, w miarę jak będziesz poznawał coraz więcej prawd o Nim, odkryć Go w znacznie głębszym stopniu.

* Jezus przyciąga wszystkich ludzi do Siebie – Jn 12:32
* Jezus wzbudza z martwych – Jn 5:39; 6:40,44,54; 11:25-26
* Jezus ma wszelki autorytet – Mat. 28:18; Jn 5:26-27
* Jezus sądzi – Jn 5:22,27
* Jezus otwiera umysłu ku zrozumieniu pism- Luke 24:45
* Jezus świadczy sam o Sobie – Jn 8:18; 14:6
* Przychodzimy do Jezusa – John 5:50; 6:35,37,45,65; 7:37;
* Ojciec pociąga nas do Jezusa – Jn 6:44
* Zakon prowadzi do Chrystusa – Gal. 3:24
* Jezus jest skałą – 1 Kor. 10:4
* Jezus jest Zbawicielem – Jn 4:42; 1 Jn 4:14
* Jezus jest Królem – Mat. 2:1-6; Łuk 23:3
* W Jezusie mamy pełnię Kol. 2:10
* Jezus może zbawić doskonale – Heb. 7:25
* Ojciec uczci nas jeśli będziemy służyć Jezusowi – Jn 12:26
* Ojciec chce, abyśmy mieli społeczność z Jezusem – 1 Kor. 1:9
* Ojciec mówi nam, abyśmy słuchali Jezusa – Łuk 9:35; Mat. 17:5
* Jezus posłyła Ducha Świętego – Jn 15:26
* Jezus ofiarował siebie Samego – Heb. 7:27; 9:14
* Jezus jest Panem Świata – Rzym. 9:5
* Jezus zwyciężył świat – Jn 16:33
* Jezus chorni nas przed nadchodzącym gniewem – 1 Tes. 1:10
* Jezus uczynił diabła bezsilnym – Heb. 2:14
* Jezus przyszedł aby zniszczyć moc Szatan – Heb. 2:14
* Jezus przyszedł, aby wypełnić Zakon i proroków. – Matt. 5:17
* Jezus przyszedł, aby dać życie – Jn 10:10,28
* Jezus przyszedł zakosztować śmieci za każdego – Heb. 2:9
* Jezus przyszedł ogłosić wolność dla wierzących – Łuke 4:18aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.