TGIF_04.02.07 Kosztowne posłuszeństwo

Today God Is First

Logo_TGIF2

Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić iw imieniu twoim, gorzej postępuje z tym ludem, Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. II Moj. 5:23

Czy czułeś się kiedyś tak, że byłeś posłuszny Panu w czymś do czego cię powołał, a skutkiem tego była większa blokada? Tak czuł się Mojżesz. Gdy poszedł powiedzieć faraonowi, aby wypuścił lud, ponieważ Bóg tak powiedział, faraon wściekł się i kazał ludziom robić cegły nie dając im słomy. Mojżesz został za to oskarżony przez ludzi, uczył się tego, czym rzeczywiście jest posłuszeństwo w Królestwie Bożym. Widzisz, plagi jeszcze nawet nie pojawiły się w Egipcie, on sam jeszcze nie zaczął tego, do czego został powołany a narzekał na okoliczności. Miało być znacznie więcej spotkań z faraonem i wiele więcej plag z uwolnieniem jeszcze nie widocznym na horyzoncie. Dlaczego Bóg miałby powiedzieć Mojżeszowi, że zamierza uwolnić lud i nie robił tego?

Wszystko było kwestią czasu. Bóg nigdy nie powiedział, kiedy to zrobi. Po prostu stwierdził, że zrobi. W następnym rozdziale czytamy, że Mojżesz sprzeczał się z Bogiem twierdząc, że nie nadaje się do tej pracy, którą mu Bóg zlecił:

Mojżesz zaś wymawiał się przed Panem: Oto synowi izraelscy nie usłuchali mnie, jakże więc usłucha mnie faraon, zwłaszcza że jestem niewprawny w mówieniu? Wtedy odezwał się Pan do Mojżesza i Aarona i dał im rozkaz do synów izraelskich i faraona, króla egipskiego, aby pozwolił wyjść synom izraelskim z ziemi egipskiej. (II Moj. 6:12-13).

Czy nie wydaje ci się, że Bóg stracił cierpliwość?

Bóg miał konkretne powody, aby opóźniać ich wyjście. Powiedział:

I poznają Egipcjanie, że żem Ja Pan, gdy wyciągnę rękę swoją nad Egiptem i wyprowadzę synów izraelskich spośród nich. (II Moj. 7:5).

Bógnie tylko chciał, aby izraelici, lecz również Egipcjanie poznali Go. Miał to być największy pokaz Bożej mocy na ziemi.

Bóg często powoduje opóźnienia, których nie rozumiemy. Czasami wydaje się, że nasze posłuszeństwo nie jest nagradzane. Jezus powiedział, że nauczył się posłuszeństwo przez to, co wycierpiał (Hbr. 5:8). Wyobraź sobie – Jezusa muszącego nauczyć się posłuszeństwa. Co nam to dziś mówi? Czasami Boże opóźnienia są spowodowane po prostu tym, że chce większej chwały w danej sytuacji, więcej uznania, więcej podobieństwa do Chrystusa w tobie i we mnie, przez większą cierpliwość i posłuszeństwo. Nie rezygnuj, ponieważ obietnica może już się zbliżać.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.