Category Archives: Hillman Os

Kochaj gejów tak, jak kochałby ich Jezus

OS Hillman

Nie istnieje hierarchia grzechów, jakby to chcieli widzieć niektórzy chrześcijanie i wyrażać przez swoje skrajne potępienie dla gejów. Kościół zawodzi, nie okazując miłości częściowo dlatego, że ludziom wydaje się, że kochanie geja jest jednoznaczne z akceptowaniem jego stylu życia. Jezus poprzez sposób w jaki odnosił się do grzeszników, potrafił oddzielić grzech człowieka od jego wartości, jako jednostki. Jest to coś, z czym zmagamy się w kościele.

Moje doświadczenie z gejami na konferencji na Harvardzie

W lecie 2011 roku brałem udział wraz z 10 mówcami na konferencji na Uniwersytecie Harvarda (na 375 lecie uczelni – przyp.tłum.). W ciągu dwóch tygodni, od chwili kiedy nasza konferencja została zapowiedziana, geje uderzyli w nas z całej siły. Nie chcieli tutaj chrześcijan, myśleli, że wprowadzimy bigoterię i nienawiść do ich obozu. Konferencja dotyczyła przemian społecznych i nie miała nic wspólnego ze sprawami gejów. Osobiście byłem szkalowany przez internet, ponieważ próbowali powiązać mnie z wprowadzonym w Ugandzie prawodawstwem, które częściowo obejmowało antygejowskie przepisy. Stało się tak, ponieważ w czasie mojej wizyty w tym kraju, gościł mnie pastor, który był zaangażowany w tą legislację, sądzili więc, że popieram tego rodzaju działania, choć tak nie jest.

Continue reading

TGIF_11.09.07 Jeśli Pan nie pójdzie z nami

Logo_TGIF2

Rzekł do niego Mojżesz: Jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam wyruszać
2 Moj. 33:15


Mojżesz znajdował się w samym środku swojej podróży przez pustynię, prowadząc lud Izraela z Egiptu. Ludzie właśnie zgrzeszyli
czcząc złotego cielca. Mojżesz wstawiał się za nimi i Bóg zachował ich życie. Mojżesz rozmawiał z Panem twarzą w twarz, wiedział o tym, że nie jest w stanie prowadzić tych hardych ludzi bez Bożej obecności. Zdał sobie sprawę z tego, że bez Bożej obecności, nie jest w stanie zrobić niczego.


Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach twoich, ja i lud twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nam bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud twój, sposród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi.

2 Moj. 33:16


Nie chciał ruszyć dalej bez zapewnienia, że Bóg będzie poruszał się razem z nim. Wiedział o tym, że to jest sytuacja krytyczna: albo życie, albo śmierć i szukał Pana z całego swojego serca w tej sprawie.

To jest dobre pytanie (33:15). Jeśli mamy być skuteczni w czymkolwiek, co robimy dla Pana, Pan musi być pośród nas. Dopóki Boża moc nie jest pośród nas widoczna, będziemy po prostu następnymi ludźmi, którzy mają religię. Dopóki nie będziemy manifestować Jego życia innym, to będą oni dostrzegać w nas tylko dobre zachowania, które łatwo jest podrobić przez ludzi o wysokim morale.

Działanie na podstawie przypuszczeń skończy się upadkiem i frustracją. Poproś Pana dziś, aby zapewnił cię o Swojej obecności i moc w tym, co robisz. Wtedy będziesz pewien tego, że będziesz wyróżniony wśród wszystkich innych ludzi na obliczu ziemi.

продвижение сайтов seo раскрутка сайта обучение

TGIF_10.09.07 Duchowa rzeczywistość

Logo_TGIF2Cóż tedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem.
1 Kor. 14:15


Jak bardzo realna jest duchowa rzeczywistość. Mój przyjaciel z Nigerii, prawnik, opowiada swoją osobistą historię z przygotowania do pewnej bardzo ważnej rozprawy. Wiedział, że musi być przygotowany do omówienia pięciu oddzielnych punktów. Miał wystąpić przed Sądem Naczelnym swojego kraju, więc była to bardzo ważna rozprawa.

Gdy zbliżał się czas udania się do sądu, zaczął modlić się o to, w jaki sposób przeprowadzić sprawę. Spędził wiele czasu na prawnych przygotowaniach i wstawienniczej modlitwie. Gdy szedł do sądu Duch przemówił do niego tak: „Pozostaw bez dyskusji punkty: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, a zajmij się wyłącznie piątym”. Możesz sobie wyobrazić zmagania wiary mojego przyjaciela. Gdyby odczytał to niewłaściwie wstyd i upadek jako profesjonalisty byłyby po prostu niszczące. Gdy nadszedł czas przedstawienia sprawy przed sądem powiedział: „Wysoki Sądzie, chciałbym pominąć punkty jeden do cztery i zająć się tylko piątym”.

Strona przecina wstała i zniosła zastrzeżenie: „Wysoki Sądzie, sprzeciw!”
„Sprzeciw odrzucony” powiedział sędzia.

Przyjaciel przeszedł do przedstawienia sprawy w punkcie piątym i usiadł. Gdy strona przeciwna wstała, aby podjąć mowę, prawnik stał niemy przez 12 minut. Nie mógł wydobyć z ust ani jednego słowa. W końcu wymamrotał kilka słów i narzekał do sędziego, że musi ustąpić. Wygląda na to, że drugi prawnik miał przygotowaną mowę na punkty 1-4, lecz nic nie miał do powiedzenia na punkt piąty. Sędzia wydał wyrok korzystny dla mojego przyjaciela.

Niewidzialny Pan chce nam pomagać w fizycznej rzeczywistości naszej pracy. Musimy uznać Jego obecność i wejść w Jego niewiarygodne zaopatrzenie jakiego udziela każdemu z nas. Dziś szukajcie Pana i proście, aby objawił wam Swój doskonały plan na dzisiejszy dzień.

aracer.mobi

TGIF_09.09.07 Drogi Pańskie

Logo_TGIF2

Gdyby Mój lud słuchał Mnie ….
– Psalm 81:14

Bóg ma szczególny poligon do przygotowywania przywódców. Są trzy etapy szkolenia, które są wspólne dla większości przywódców.

Po pierwsze, jest to czas, gdy lider jest oddzielany od starego życia. Przyjrzyj się Mojżeszowi, Józefowi, Abrahamowi i Pawłowi. Aby Bóg mógł ich kształtować na podobieństwo swojej natury, wydaje się, że musiał ich odsunąć od komfortowego życia. Pewien nauczyciel powiedział: „Nie możesz iść za Bogiem i równocześnie trwać w tam, gdzie jesteś”.Dalej zazwyczaj jest czas samotności. Bóg często prowadzi liderów do czasu osamotnienia po to, aby mówić do nich bez zakłóceń. Oz. 2:16 mówi nam: i zwabię ją na pustynię i będę mówił do jej serca. Paweł został posłany do Arabii na dwa lata samotności, Józef spędził kilka samotnych lat w więzieniu, Mojżesz ? 40 lat na pustyni, pasąc trzody. Trzecią charakterystyczną cechą Bożego przygotowania liderów jest niewygoda. Są to takie okoliczności, w których zazwyczaj nie jest wygodnie. Abraham podróżował przez różne trudne pustynie, Dawid często mieszkał w jaskiniach uciekając przed Saulem, Paweł był często prześladowany.

Czy jesteś gotowy na wstąpienie do klasy przygotowania liderów? Jeśli Bóg wybrał ciebie, aby cię umieścić w tej klasie, możesz zareagować na trzy różne sposoby. Po pierwsze: możesz powiedzieć: „Nie potrzebuję tego”. Być może intelektualnie wiesz o tym, że ci to jest potrzebne, lecz Bóg chce poznać twoje serce. Pycha uniemożliwia wejście do tej klasy. Drugą możliwą reakcją może być: „Mam tego dosyć”. Ty decydujesz, że masz już dość. Jeśli tak, dyskwalifikuje cię to z przywództwa. W końcu, Bóg pragnie naszej reakcji, która brzmi: „Przyjmuję to”. Zaakceptować to z radością jest miejscem dojrzałości w Chrystusie. Bóg często trzyma nas w takich miejscach do czasu, aż dojdziemy do tego, aby zaakceptować i zgodzić się z tym, że Jezus to wystarczy. Czy On jest wszystkim, czego potrzebujesz? Podobnie jak Izrael myślimy, że możemy wpływać na rozkład czasowy naszej edukacji. O, gdyby słuchał mnie mój lud, o!, gdyby Izrael chodził moimi drogami, wnet poskromiłbym nieprzyjaciół ich i zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom (Ps. 81:13-14).

Czy jesteś gotowy na proces wymagany do tego, aby być dobrym przywódcą? Proś o łaskę chętnego uchwycenia się tego czasu przygotowania.

раскрутка

TGIF_08.09.07 Walka duchowa

Today God Is First

Logo_TGIF2

Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi  władzami, ze  zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w  kręgach niebieskich
Ef. 6:12

Moja żona wyszła z toalety znajdującej się w porcie lotniczym, wyglądała jakby miała zwymiotować. Właśnie mieliśmy podejść do punktu kontroli celnej, gdy zatrzymała się.
„Czuję się okropnie, to tak nagle się stało. Nie wiem, może nie powinniśmy jechać?” spytała. Mieliśmy się udać w trwającą całą noc podróż, aby spotkać się ze pewną grupą chrześcijan działających z pracownikami, aby ewentualnie podjąć projekt współpracy.
Ważne było dla mnie, aby była tam ze mną, lecz czuła się tak źle, że prawdopodobnie podróż w jej stanie byłaby bardzo nieprzyjemna.
„Może masz rację. Być może nie powinnaś jechać.”
Byliśmy oboje rozczarowani. Zaczęliśmy przenosić moje rzeczy do mojej torby. Pomodliliśmy się razem i skierowali w stronę drzwi. Byłem rozczarowany, zakłopotany i nieco zły.
„Panie, nie wiem, o co chodzi. Jeśli nie ma w tym twojej ręki, sprzeciwiam się temu w Imieniu Jezusa. Modlę się o uzdrowienie Angy teraz i związuję tego ducha niemocy”
W dziesięć minut później stanąłem przed wejściem, a gdy czekałem na kontrolę, spojrzałem i zobaczyłem Angie.
„Jadę. Nadal pytałam, czy powinnam jechać i głos powiedział: 'Nie’. Zmieniałam zdanie trzy razy, lecz ostatecznie zdecydowałam, że nie jestem martwa i powinniśmy się udać w tą podróż razem”.

Wsiedliśmy do samolotu i w ciągu kilku minut symptomy choroby całkowicie minęły. Symptomy były fałszerstwem. Wszystko było w porządku przez całą resztę podróży. Jej obecność ze mną miała krytyczne znaczenie, ponieważ stało się to głównym punktem zwrotnym w mojej duchowej podróży. Musiała przeżyć to, co ja miałem dopiero przeżyć.

Istnieje rzeczywistość duchowa i fizyczna. Ta duchowa obejmuje dwie moce: jedna jest dobra, druga zła. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że to, co duchowe jest bardziej rzeczywiste niż to, co fizyczne. Szatan ma swoich agentów na świecie, których zadaniem jest psuć Boże plany. Musimy rozeznawać sytuacje, gdy tak się dzieje.
Módl sie o to, abyś miał duchowe oczy i uszy, abyś umiał rozeznawać te działające dziś duchowe moce.
продвижение сайтов реклама

TGIF_07.09.07 Śmierć z powodu braku poznania

Today God Is First

Logo_TGIF2

I rozpalił się gniew Pana na Uzzę, więc zabił go za to, że wyciągnął swoją rękę do Skrzyni, i umarł tam przed Bogiem..
1 Krn. 13:10

Pewien mój biznesowy przyjaciel zwierzył mi się, że nie bardzo lubi czytać. Okazało się, że to dla niego trudna dyscyplina. Odpowiedziałem:
„Jeśli nie poświęcisz się na poznawanie tego, co jest w Bożym Słowie i postępowaniu według tego, nie będziesz znał i doświadczał Boga. Boże Słowo jest życiem dla naszych dusz. Ono dostarcza nam poznania, które nas prowadzi w życiu”. Prorok Ozeasz mówi nam:
„Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach”
(Oz. 4:6).

Bóg dał nam Swoje Słowo, w którym są specyficzne prawa i zasady, których należy przestrzegać, jeśli chcemy przeżywać Jego błogosławieństwo. Król Dawid zapomniał o jednym z takich praw dotyczących arki.
„Lecz nie będą dotykać się świętych przedmiotów, aby nie zginęli” (Num. 4:15).
Przewozili arkę i Uzza niewinnie sięgnął ręką, aby podtrzymać arkę, lecz został natychmiast śmiertelnie ugodzony, gdy tylko dotknął arki Bożej. Czy Dawid znał to prawo, czy o nim całkowicie zapomniał. Czy Uzza znał je? Jeśli tak, dlaczego nie uwierzyli? Dawidowi wydawało się, że będzie w porządku przewieźć arkę tak, jak to Uzza robił. Mężczyzna stracił życie z powodu swojej arogancji.

Wielu pracujacych wierzących, których znam, lekko traktuje Słowo Boże. Wierzą, że mogą naruszać Je bez żadnych konsekwencji. To nieprawda; Pan stoi za Swoim Słowem. Może ono być życiem, lub przynieść śmierć. Gdy Bóg dostarcza poleceń, musimy ich przestrzegać. Wiedza to o Bogu zyskujemy zdrową bojaźń Pańską.
„I zląkł się Dawid Boga w tym dniu, i rzekł: Jakże mam sprowadzić do siebie Skrzynię Bożą?”
(1 Krn. 13:12).
Wszystkim na potrzebny jest pełen bojaźni szacunek dla Bożego Słowa, ponieważ naprawdę jest życiem, lub śmiercią.

Czy traktujesz Boże Słowo poważnie? Czy jest życiem, czy śmiercią dla ciebie. Czy karmisz się Jego Słowem codziennie, aby znać Go i Jego przepisy? Karm się tym poznaniem i bądź błogosławione przez Boga.

продвижение

TGIF_06.09.07 Potrzeba pustyni

Today God Is First

Logo_TGIF2

…Byłem gościem na obczyźnie.
II Moj. 2:22

Mojżesz wychowywał się w pałacu faraona. Miał najlepsze możliwe wykształcenie, ubrania, jedzenie i opiekę, lecz nadszedł czas, gdy mąż, którego Bóg chciał użyć do uwolnienia całego narodu z niewoli, musiał nauczyć się jak być takim przywódcą, jakiego Bóg chce. W wieku 40 lat, gdy większość z nas chciałaby myśleć o wygodnym wyciągnięciu się, zamiast zaczynania nowej kariery, Mojżesz został zmuszony do ucieczki na pustynię. Podobnie jak było z Józefem i Abrahamem, musiał znieść wiele trudnych lat przygotowania, a to wymagało najpierw usunięcia go z miejsca, które zajmował do tej pory. Przeszedł ze sławy do zapomnienia, z nieograniczonych zasobów do ich braku, od aktywnego działania do zastoju i samotności i do tego, co najważniejsze: oczekiwania. I oczekiwania. I oczekiwania.  Prawdopodobnie myślał już, że umrze w ziemi Midianitów. Wtedy, pewnego dnia, pełne 40 lat od dnia, gdy tu przybył, Bóg objawił się Mojżeszowi w płonącym krzaku. Wszystko się zmieniło. Bóg powiedział: „Teraz jest czas”. Te lata zahartowały naczynie i przygotowały je do wykonania pracy.

Boże przygotowanie liderów wymaga szkolenia, długich okresów oczekiwania, odrzucenia i izolacji. Chcesz się zapisać?
Bóg przygotowuje dziś wielu pracujących wierzących. Okoliczności mogą być różne, okresu czasu może nie być aż tak długie, lecz cechy charakterystyczne tego szkolenia pozostają ciągle te same. Nie próbuj skracać czasu pustyni Bożej. Prowadzi to tylko do ulicy bez wyjścia, a to zmusi cię do powrotu do lekcji, których i tak miałeś się nauczyć. Uchwyć je, aby Pan mógł używać twojego życia do czegoś nadzwyczajnego.topod.in