TGIF_07.07.07 Twoje świadectwo

Today God Is First 

Logo_TGIF2

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, co wiem, to mówimy, i co widzieliśmy. O tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie.
Jn. 3:11

W ciągu ostatni kilku lat zaobserwowałem dwa rodzaje chrześcijan pracujących zawodowo. Jedni, to entuzjastycznie uczący swej biblijnej wiary innych. Tym ludziom, choć ich motywacje mogą być szczere, brakuje istotnego składnika skuteczności uczniów używanych przez Boga, to jest – świadectwa. Drugim rodzajem są ci, których spotkałem, którzy mają prawdziwe świadectwo tego, co Bóg czyni w ich życiu stale. Tak było w przypadku pierwszego kościoła. Mężczyźni i kobiety dawali potężne świadectwo wydarzeń i doświadczeń, które mogły być wyjaśnione wyłącznie jako dzieła Boga.
Bóg pragnie budować świadectwo w każdym z nas, ponieważ wszyscy jesteśmy wybranymi Bożymi naczyniami, które mają odzwierciedlać Jego moc w nas i poprzez nas. Gdy inni ludzie widzą tą moc odbitą w nas, są pod wrażeniem, ponieważ nie potrafią tego wytłumaczyć. Bóg pragnie otoczyć twoje życie doświadczeniami, których celem jest ukazanie charakteru i natury Chrystusa. Czasami te zdarzenia mogą być bardzo niszczące, lecz ich celem jest objawienie Jego mocy w nas i przez nas.

Każdy z nas ma jakieś świadectwo. Co inni powiedzieliby na twoje świadectwo dziś? Czy inni ludzie mogą dostrzec w twoim życiu Boże dzieło? Czy twoje świadectwo jest wyłącznie biblijną wiedzą? Czy dzieją się w twoim życiu takie rzeczy, które można wyjaśnić wyłącznie Bogiem? Może to być problematyczne pytanie dla każdego z nas. Proś Boga, aby budował świadectwo Jego życia w tobie i poprzez ciebie jeszcze dziś.

сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.