TGIF_10.10.07 Przymierza relacji

Today God Is First

Logo_TGIF2

Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą.
1 Moj. 6:18

 

Biblia napełniona jest przymierzami między Bogiem a ludźmi. Sześć z tych przymierzy zostało zawarte ze starotestamentowymi postaciami: Noe, Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz i Dawid. Siódme z Jego własnym Synem, Jezusem Chrystusem. Bóg zawsze jest tym silniejszym partnerem w relacjach przymierza.

Bóg zawarł przymierze z Noem po to, aby zachować ludzką rasę. To przymierze angażowało Noego w zbudowanie arki. Ngidy wcześniej nie budował arki, nigdy nie miał łodzi, była to całkowicie nowa koncepcja zarówno dla Noego jak i reszty świata. Dlaczego miałby potrzebować łodzi na suchym lądzie?

Noe nie wymyślił arki; Bóg dał mi plany w bardzo szczegółowych wymiarach. Nie musiał zbierać zwierząt – Bóg poprowadził je do arki. Bóg nawet zamknął drzwi, gdy wszyscy znaleźli się na pokładzie i spowodował, że zaczął padać deszcz, aby wykazać do czego potrzebna była arka.

Przymierze zawarte z Noem zapewniało wszystko, czego potrzebował, aby wykonać swoją życiową misję. Bóg przemówił do niego, aby zrobił arkę, a ten miał tylko na to wezwanie odpowiedzieć. Noe mógł spocząć wiedząc, że przymierze uczynione przez Boga zostanie dokonane, jeśli on wypełni swoją część.

Jeśli wszedłeś w przymierze relacji z Bogiem, również i ty możesz być pewny tego, że Bóg dotrzyma Swojej części tej relacji. On oddany jest wypełnianiu Swojego przymierza z tobą i wypełniania swoich zadań przez ciebie. Wymaga to tylko jednego z twojej strony – posłuszeństwa. On nawet udostępni łaskę i wiarę, których potrzebujesz, aby wypełnić swoją część przymierza.

Każdy z nas ma przymierze z Bogiem, lecz mamy również wejść w przymierza z innym ludźmi w naszym osobistym i zawodowym życiu. W jaki sposób wypełniasz przymierza wobec innych? Bóg dał ci przykład do naśladowania. Zapytaj Boga czy są jakieś niewypełnione przymierza, które musisz uczcić. On powołał ciebie i mnie do tego, abyśmy byli ludźmi dotrzymujących przymierz.

Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona. (1 Tes 5:24)

сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.