TGIF_12.12.07 Palec Boży

Today God Is First

Logo_TGIF2

A gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym. II Moj. 31:18

W całej Biblii słowo „świadectwo” jest używane wielokrotnie. Świadectwo pochodzi od hebrajskiego słowa eduwth, które oznacza „świadectwo”. Arka Przymierza zawierała Dziesięć Przykazań, zapisanych osobiście przez Boga i przekazanych Mojżeszowi na Górze Synaj, które stały się znane jako świadectwa. Arka była konstrukcją zaplanowaną przez Boga, która miała być używana jako świadectwo Bożej mocy i majestatu wobec ludu Izraela i całego świata. Stworzone zaś przez Boga tablice były świadectwem Bożego działania z człowiekiem na ziemi.

W Biblii widzimy, że Bóg szukał możliwości złożenia świadectw przez Swoich ludzi. Na brzegu Morza Czerwonego dał świadectwo przesz Mojżesza. Dał też świadectwo przez Jozuego, gdy rozdzielił rzekę Jordan i pozwolił ludziom z Arką przejść po suchej ziemi. Gdy Łazarz powstał z martwych po kilku dniach, Jezus dał świadectwo Swoich możliwości wzbudzania martwych.

Jezus ciągle szuka tych, którzy chcą, aby poprzez ich życie złożone było świadectwo. Jedną z głównych cech świadectw dawanych przez Boga jest to, że tego, co się zdarzyło, nie da się wytłumaczyć w naturalny sposób Innymi słowy mówiąc: jeśli możesz coś wywołać własnymi siłami to nie jest to świadectwo Boże, lecz twoje.

Pewnego razu, gdy zostałem zaproszony do Południowej Afryki na ważną konferencję, lecz nie miałem na to funduszy. Odczułem to, że mam wziąć udział w tej konferencji, lecz zdecydowałem się nie korzystać z karty kredytowej, aby sfinansować podróż. Czekałem i czekałem. Ostatecznie w dniu, gdy zamykano rejestrację zgłoszeń, wszedł do mojego biura mężczyzna i powiedział, że mam jechać na tą konferencję i on za to zapłaci. Wyjął książeczkę czekową i wypisał czek na 2.500$. To stało się świadectwem Bożego działania w moim życiu.

Bóg chce dawać świadectwo w każdym aspekcie twojego życia – w rodzinie, pracy, kościele i społeczeństwie. On chce położyć Swój palec na następnym twoim wysiłku, aby objawić Jego moc. Patrz uważnie na te wydarzenia, przez które Bóg może złożyć świadectwo, rozwiązując nierozwiązalną sytuację. Panu sprawia przyjemność używanie Swoich dzieci do tego celu, ponieważ przynosi to Mu chwałę.

продвижение

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.