Trzy diamenty

Micah S Turnbo

Jezus pokazał mi trzy drogocenne diamenty.
Były doskonale ukształtowane, lecz ukryte. Jezus trzymał je i powiedział: „Michał, wielu chce większego namaszczenia, lecz nie to uważam za wartościowe. Nie dążyłbym do tego. Te trzy diamenty, które uznaję za skarb to PRAWOŚĆ, POKORA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Jeśli nie będziesz dążył do tego, to namaszczenie zmiażdży cię”.
Wtedy zobaczyłem ogromne wieże oświetleniowe rozbijające się o ziemię, przewracające się na nią – nastąpił ogromny huk i zniszczenie. Ludzie będący wokół byli przestraszeni ich upadkiem. Jezus otoczył mnie swym ramieniem i powiedział: „Michał, wielu wielkich liderów, którzy nie mają tych cech szybko upadnie. Aby ustać pod namaszczeniem, musisz starać się o te skarby: prawość, pokorę i odpowiedzialność” (tutaj w sensie gotowości do odpowiedzialności za swoje czyny).
Jezus powiedział: „Co jest dla ciebie wartościowe? Nie znajdziesz ukrytego skarbu w namaszczeniu, lecz tam, gdzie zupełnie nikt nie patrzy. Namaszczenie wzrasta wtedy, gdy zostaje znaleziony prawdziwy skarb”.

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.8]

One comment

  1. Prowadzić ciche i spokojne życie, pracować na swoje utrzymanie własnymi rękoma, aby nikomu nic nie być winnym, ale mając wszystko „to co potrzebne do życia” móc wspomagać potrzebujących
    Tak potrafił żyć Paweł, zalecał taki sposób prowadzenia życia i stawiał siebie za wzór. Czy dzisiaj widać ” takie wzory” w przewodzeniu, by móc powiedzieć słowami listu Piotra: podobnie młodsi?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.