Tanie zbawienie

A.W. Tozer

Ewangelizm: Tanie zbawienie

Lecz wyrzekliśmy się wszystkiego tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem 2 Kor. 4:2

Oto ponownie widoczna jest jaskrawa niezgodność między biblijnym chrześcijaństwem, a tym obecnie obecnymi ewangelikami, szczególnie w US…

Aby pozyskać nawróconych tutaj zmuszeni jesteśmy udawać, że trudności są mniejsze niż są w rzeczywistości, a podkreślać pokój umysłu i światowe powodzenie, którym cieszą ci, którzy przyjęli Chrystusa. Musimy zapewniać naszych słuchaczy o tym, że chrześcijaństwo jest teraz właściwą i szanowaną sprawą i że Chrystus stał się całkiem popularny wśród politycznych grubych ryb, prosperujących magnatów handlowych oraz pośród zespołów basenów Hollywood. Tak zapewnieni, dobrze ubrani grzesznicy przychodzą gromadnie, aby „przyjąć” Chrystusa ze względu na to, co mogą od Niego dostać; i choć może niektórzy uronią łzę   tu czy tam na dowód szczerości, trudno jest uniknąć wniosku,   że większość z nich pochyla się, aby traktować protekcjonalnie Pana   chwały podobnie jak młoda para może roztoczyć opiekę nad nudnym lecz bogatym wujkiem, po to, aby wspomniał o nich w testamencie.

Tozer A.W. Born After Midnight, 17.

– – – – – – – – –

„Panie, nie pozwól   mi wpaść w pułapkę proponowania taniego zbawienia. Przypominaj mi   często o tym, że odkupienie kosztowało życie Twojego Syna i ta cena nigdy nie powinna być obniżana. Amen”

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.