Tęsknota za wiecznością

A.W. Tozer

Ewangelizm: Tęskniąc za wiecznością

Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca… Kzn. 3:11

Lekceważymy   sobie i nie dziwi nas wcale wieczna natura Boga, lecz jeszcze   większym cudem jest to, że Bóg uznał za właściwe włożyć Swoją wieczność w sercach mężczyzn i kobiet…

Wierzę,  że taka jest prawda dotycząca naszych problemów i kłopotów:   Jesteśmy zaniepokojeni, ponieważ Bóg włożył w nasze serca   wieczność. Włożył tęsknotę za nieśmiertelnością w naszą istotę.   Włożył w mężczyzn i kobiety coś, co domaga się Boga i niebios –   a jednak zbyt ślepi i grzeszni jesteśmy, aby Go znaleźć a nawet szukać Go!…

Mężczyźni  i kobiety muszą słyszeć całkowicie wyraźnie i stale powtarzane o tym,   dlaczego są zaniepokojeni i dlaczego są smutni. Muszą usłyszeć o tym,   dlaczego są zgubieni i że jeśli nie będą pokutować to z całą   pewnością zginą. Lekarze i doradcy będą mówić zaniepokojonym   mężczyznom i kobietom, że ich problemy są natury psychologicznej,   lecz czasami jest coś głębszego w ludzkiej istocie, co niepokoi i zasmuca – jest to tęsknota za wiecznością!

Tozer A.W. Christ the Eternal Son, pp. 52-54

– – – – – – – – – –

„Panie, tęsknimy do wieczności, lecz jest tak wiele zamieszania, aktywności i hałasu w naszym świecie, że ta tęsknota często jest tłumiona. Pomóż mi przełamać to szaleństwo przesłanie Chrystusa. Amen”.

сайт

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.