Zbawienie bez posłuszeństwa

A.W. Tozer

Ewangelizm: Zbawienie bez posłuszeństwa

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich chodzili – Ef. 2:10

Tak więc, muszę być  szczery w wyrażeniu odczucia, że pewna sławna herezja pojawiła się w  naszych ewangelicznych chrześcijańskich kręgach: jest to szeroko  przyjęta koncepcja, jakoby ludzie mogli przyjmować Chrystusa tylko  dlatego, że Go potrzebują jako Zbawiciela i mają prawdo odwlekać swoje posłuszeństwo wobec Niego, jak długo chcą!…

Myślę, o poniższym  stwierdzeniu, którego byłem uczony w moich początkowych latach  chrześcijaństwa i o tym, że z pewnością potrzeba wiele modyfikacji i wielu wielkich kwalifikatorów,   aby uchronić nas od trwania w błędzie.

„Jesteśmy zbawieni  przez przyjęcie Chrystusa jako naszego Zbawiciela; jesteśmy uświęceni  przez przyjęcie Chrystusa jako naszego Pana; można zrobić to  pierwsze, bez drugiego!”.

Prawdą jest, że  zbawienie bez posłuszeństwa jest obce świętym Pismom. Piotr wyjaśnia, że zostaliśmy wybrani według powziętego z góry  postanowienia Boga, Ojca, przez uświęcające dzieło Ducha ku posłuszeństwu (1 Ptr 1:2).

Tozer A.W. I Call It
Heresy, 1-2.

– – – – – – – –

„Panie, gdy cieszę  się darmowym darem zbawienia, z łaski przez wiarę, przypominaj mi  regularnie, że jest to zbawienie do dobrych uczynków, do  których zostaliśmy oddzieleni, abyśmy je pełnili. Amen”.

как оптимизировать сайт под google

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.