Utrzymywani razem przez Słowo Jego Mocy!

Daniel Pontious
Częściowo przyczyną tego, że nie rozumiemy, kim jesteśmy jako wierzący, jest to, że po prostu nie rozumiemy w pełni kim rzeczywiście jest Jezus Chrystus. Gdybyśmy całkowicie zrozumieli to, Kim On Jest, zaczęlibyśmy rozumieć, kim my jesteśmy oraz inwestycję jaką Jezus Chrystus złożył w nas, gdy zostaliśmy zbawieni. Zbyt wielu sądzi, że doświadczenie Zbawienia jest już końcem drogi, i gdy już raz zostałeś zbawiony, dotarłeś. Nie rozumieją tego, że Zbawienie jest Nowym Początkiem Nowego
Życia tutaj, a nie dopiero wtedy, gdy zostawimy to życie i pójdziemy do Nieba.

Doświadczenie Zbawienia jest Spotkaniem z Żywym Słowem Bożym (Jezusem Chrystusem), którego celem jest przemiana nas na Jego podobieństwo sprowadzenie Mocy Ducha Świętego na nas i do działania w nas. Ta inwestycja spowoduje,że będziesz w nadnaturalny sposób przemieniany od wewnątrz i da ci Nadnaturalny Autorytet, do którego wcześniej niemiałeś dostępu.

„A nie upodabniajcie się do tego świata (tego wieku), ale się przemieńcie przez (całkowite) odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić (dla siebie), co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rzm 12:2).

To Słowo Boże przynosi przemianę naszych umysłów, serc (a nawet samego życia) a ta przemiana daje każdemu z nas zdolność do poznania i działania w Woli Bożej dla każdego z nas!
To Słowo Boże (Jezus Chrystusa) jest tym samym Słowem, które stworzyło wszystko, co widzimy i Tym, które aktualnie podtrzymuje wszystko wokół nas:
„PONIEWAŻ W NIM ZOSTAŁO STWORZONE WSZYSTKO, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; WSZYSTKO PRZEZ NIEGO I DLA NIEGO ZOSTAŁO STWORZONE. On też jest przed wszystkimi rzeczami i WSZYSTKO NA NIM JEST UGRUNTOWANE” (Kol 1:16-17).

To Słowo Boże (Jezus Chrystus J1:1) utrzymuje razem całe stworzenie. Nie tylko je stworzył i zostawił, lecz w nadnaturalny sposób jest zaangażowany do dziś i to Słowo Jego Mocy jest tym samym Słowem, które zapisuje w naszych sercach i umysłach (jeśli naprawdę zostałeś zbawiony przez Niego).

„Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: PRAWA MOJE WŁOŻĘ W ICH UMYSŁY I NA SERCACH ICH WYPISZĘ JE, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem” (Hbr 8:10).

Jako wierzący w Jezusa Chrystusa, stajesz się dla tego pokolenia Żywym Słowem w taki sam sposób w jaki Jezus Chrystus jest Żywym Słowem dla nas. Nadal jest to Jego Słowo, które wypisuje w nas, NIE TWOJE WŁASNE, lecz to ty masz ten przywilej, że możesz być w Jego rękach naczyniem chwały, używanym, aby je przekazać!
Boże Słowo jest żywe i pełne mocy! Nigdy nie lekceważ Jego możliwości zmiany twoich okoliczności przez to samo Żywe Słowo! Jeśli On wszystko utrzymuje razem to może również w nadnaturalny sposób skorygować to, co się dzieje w twoim życiu.
Czy wiesz kim jesteś??? ❤️❤️❤️

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *