Uwalnianie uzdrowienia

Barry Bennett

Czy wiesz, co to znaczy, że Jezus/Ojciec/Duch Święty mieszka w tobie? Zostaliśmy przemienieni przez Ducha Bożego i jesteśmy jednym duchem z Nim (1 Kor 6:17).
Jeśli przez Ducha mieszka w nas Jezus to wszystko czym On jest, jest w nas. Jego życie jest w nas i dotyczy to uzdrowienia.
Paweł napisał, że on już nie żyje, lecz żyje w nim Chrystus, a on sam żyje teraz w wierze Syna Bożego (Gal 2:20). Ogłasza w ten sposób, że Jezus mieszka w nim, a wiara Jezusa jest wiarą, z której korzysta Paweł, aby żyć. Jezus jest Autorem i dokończycielem naszej wiary.

Tak więc, wiara Boża w nas jest wiarą uzdrawiającą. Jest częścią naszej narodzonej na nowo duchowej natury. Większość chrześcijan postrzega uzdrowienie jako coś przychodzącego z zewnątrz, prawdopodobnie z góry. Widzą siebie jako chorych, którzy starają się wyzdrowieć. Modlą się, proszą i mają nadzieję na to, że dotknie ich coś z zewnątrz.
Oczywiście, gdy Jezus chodził po tej ziemi i uzdrawiał wszystkich, którzy do Niego przychodzili, był rzeczywiście „poza” chorymi uzdrawiał ich z zewnątrz, lecz teraz mieszka w nas a zatem Jego moc do uzdrawiania jest w nas.

Gdy zmagamy się z chorobą w naszym ciele, musimy raczej widzieć siebie jako zdrowych, którzy sprzeciwiają się chorobie, niż chorych, którzy starają się wyzdrowieć. Choroba jest nielegalnym intruzem i musi być wypędzona z naszych ciał. Mówimy do naszych ciał przez Ducha. To, co fizyczne musi się poddać temu, co duchowe. To, co widzialne musi poddać się niewidzialnemu.

Wszelkie uzdrowienie, którego potrzebujemy jest dostępne przez nowo-narodzonego ducha, który jest jedno z Bogiem. Uzdrowienie przychodzi z wewnątrz. Wprowadzamy je w życie naszymi słowami, postawami, myślami i działaniem. Działamy na podstawie Słowa, wypowiadamy Słowo, myślimy Słowem i „widzimy” uzdrowienie.

Nie chodzi tu tak bardzo o to, że prosimy Boga o uzdrowienie. Uzdrowienie zostało uzyskane od chwili, gdy Jezus chodził po tej ziemi i od czasu, gdy powstał z martwych. Jest to bardziej sprawa wprowadzenia w życie tego, co Bóg już przyniósł.

„Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy” (Ef 3:20).

Ten wers zasługuje na rozważanie!

Gdy mam jasne zrozumienie i objawienie wiary, zrozumienie tego, że Uzdrowiciel mieszka wewnątrz nas (moc, która działa w nas), jesteśmy na dobrej drodze do oglądania manifestacji uzdrowienia.
Jeśli możesz go zobaczyć oczyma wiary, możesz je przyjąć.

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.