Wielka jest moc pokuty


MICHAEL BROWN
25 czerwca 2024

Tłum.: Google
Ponieważ pokuta (hebr. teszuwa ) jest wielkim tematem Starego Testamentu, jest także wielkim tematem judaizmu. Jest to motyw obecny także w całym Nowym Testamencie. W rzeczywistości powiedziano, że „„nawracajcie się” to pierwsze słowo Ewangelii” (zob. na przykład Mateusza 4:17; 11:20–21; Marka 6:12; Łukasza 5:32; 13:3 , 5; 15:7, 10; 24:47; Dzieje 2:38; 11:18; 26:20; ; 2 Piotra 3:9; Objawienie 3:19).

Oto kilka przykładów znaczenia pokuty w nauczaniu Żydów, które przytoczyłem w drugim tomie mojej pięciotomowej serii: „Odpowiadając na żydowskie zastrzeżenia wobec Jezusa”.

Tradycje talmudyczne głoszą: „Wielka jest skrucha, gdyż przynosi uzdrowienie światu” (b. Berakhot 32a); „Wielka jest skrucha, gdyż sięga Tronu Chwały; . . . gdyż przynosi odkupienie; . . . gdyż wydłuża życie człowieka” (b. Yoma 86a); „Lepsza godzina skruchy i dobrych uczynków na tym świecie niż całe życie w świecie przyszłym” (m. Avot 4:17); „Pokuta jest cenniejsza niż ofiary” (Pesikta Rabbati 45); „Pokuta jest większa niż modlitwa” (Tanna deBe Eliyahu Zuta 7).
Jedno z Osiemnastu Błogosławieństw odmawianych codziennie przez tradycyjnych Żydów jest konkretną prośbą o pomoc w pokucie: „Przyprowadź nas, Ojcze nasz, do Twojej Tory i przyprowadź nas, Królu nasz, do Twojej służby i spraw, abyśmy powrócili w zupełności. skruchę przed Tobą. Błogosławiony jesteś, Panie, który pragniesz nawrócenia”. Religijny Żyd modli się tą modlitwą pomnożoną tysiące razy w ciągu swojego życia.


Pewien chasydzki rabin powiedział kiedyś: „Gdybym miał wybór, wolałbym nie umierać. Ponieważ w Przyszłym Świecie nie ma Dni Grozy [odnosząc się do dziesięciu dni od Rosz Haszana do Jom Kipur], a co może zrobić dusza człowieka bez Dnia Przebłagania? Jaki jest sens życia bez pokuty?”
Świecki Żyd, który staje się tradycyjny, nazywany jest ba’al teshuva , dosłownie „mistrzem pokuty”. W rzeczywistości dobrze znana książka rabina Adina Steinsaltza (1937-2020) napisana, aby pomóc nowo praktykującym Żydom, nazywa się po prostu Teshuvah . A pokutującym Żydom przyznaje się najwyższy szacunek, jak stwierdza Talmud: „Gdzie stoją pokutujący, nie mogą stanąć nawet całkowicie sprawiedliwi” (b. Berakhot 34b).
„Dlaczego umrzesz?”
W tomie pierwszym Answering Jewish Objections to Jesus napisałem: „zgodnie z Pismami Hebrajskimi , jeśli niegodziwy człowiek naprawdę odwróci się od swoich niegodziwych dróg, Bóg całkowicie mu przebaczy. Oczywiście nie oznacza to, że jego czyny nie pociągają za sobą żadnych konsekwencji. Na przykład gwałciciel, który naprawdę żałuje, nadal będzie musiał trafić do więzienia za swoje zbrodnie; jednak Bóg mu przebaczy, jeśli jego skrucha jest prawdziwa. W ten sam sposób nazista mógłby zostać przebaczony, gdyby szczerze zwrócił się do Boga, prosząc Go o miłosierdzie i odwracając się od Jego niegodziwych dróg, chociaż nadal byłby odpowiedzialny za swoje czyny na poziomie ludzkim.

Pan także przemówił tymi słowami napomnienia przez Ezechiela:
Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu! (31) Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu izraelski? (32) Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!”
(Ez 18:30b-32).
Komentując ten tekst, czcigodny średniowieczny rabin Jonasz z Gerondi (1180-1263) — znany zwłaszcza ze swoich książek o pokucie — napisał, że te słowa odnoszą się do: „człowieka, który dopuścił się przestępstwa i zgrzeszył, a potem schronił się pod skrzydłami Bożej Obecności [tj. Szekiny] i wszedł na ścieżki pokuty [jak powiedział Bóg w Ps 32:8]: „Pouczę was i naucz cię drogi, którą powinieneś iść. Tego dnia odrzuci wszystkie przestępstwa, które popełnił, i stanie się tak, jakby urodził się tego samego dnia, bez winy i zasług w ręku” ( Jesod HaTeszuwah , 1:1, tłum.: autora).
„I żeby nie mówił: «Grzeszyłem i grzeszyłem raz za razem, a moja wina jest niezliczona». Wstydzę się stanąć przed Bogiem i prosić o miłosierdzie, a nigdy nie mógłbym przestrzegać Jego przykazań” – rabin Jonah stanowczo nalega, aby nie mówił w ten sposób. Powinien raczej uznać, że naturą Stwórcy jest przyjmowanie pokutujących z otwartymi ramionami, dlatego należy go zachęcać do pokuty i zreformowania swojego postępowania. Takie jest nauczanie Biblii hebrajskiej i tradycji żydowskiej”.

O ileż większe objawienie mamy dzisiaj odnośnie mocy pokuty poprzez przemieniającą duszę krew Baranka!
Nauczanie to można znaleźć także w tradycji żydowskiej:
„Rabin Eliezer nauczał: «Na jeden dzień przed śmiercią pokutujcie».
Jego uczniowie zapytali Go: «Czy człowiek wie, którego dnia umrze?»

  • Właśnie o to chodzi! odpowiedział. „Niech człowiek dzisiaj żałuje, aby jutro nie umrzeć, i w ten sposób dożyje wszystkich swoich dni w pokucie”.

Dobrze zrobimy, jeśli weźmiemy to sobie do serca.

_______________________________________

Dr Michael Brown jest gospodarzem ogólnokrajowego programu radiowego Line of Fire . Jest autorem ponad 40 książek, w tym Can You Be Gay i Christian? ; Nasze ręce są splamione krwią ; i Chwytaj chwilę: jak podsycać ogień przebudzenia . Możesz połączyć się z nim na Facebooku , X lub YouTube .

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *