Wielki Pasterz

 

Dudley Hall

13 czerwca 2011

Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam ułożę je na ich legowisku – mówi Wszechmocny Pan” (Ez. 34:15)

W tym tekście Bóg  opisuje niepowodzenie pasterstwa ludzkiego wśród ludu Izraela. Ich przywódcy zajęli się sobą, byli zainteresowani swoją pozycją i bogactwem, przez co ludzie stali się ofiarami przeciwników. Bóg mówi przez proroka Ezechiela i obiecuje, że On Sam zastąpi tych pasterzy, których wyznaczył. Bóg zastąpi królów, kapłanów, proroków i nie zawiedzie.

Sięgamy, oczywiście, do Nowego Testamentu i słyszymy jak Jezus ogłasza:  „Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz kładzie życie swoje za owce” (Jn 10:11). Ogłasza, że zapowiedziany dzień nadszedł. Bóg osobiście przyszedł, aby być pasterzem swego ludu. Teraz pełna odpowiedzialność za pasterzowanie spoczywa na Jego ramionach.

Przez trzy lata Jezus prowadził swoich dwunastu mężczyzn. Bez względu na okoliczności stosuje wobec swojej małej trzody ewangelię Boża. Przez wydarzenia dziejące się w Jego życiu i spisane w Piśmie pokazuje nam wzór uczniostwa: stosowanie ewangelii w codziennych sytuacjach, na które trafiamy. Bóg prowadzi nasze kroki i On decyduje o naszym programie zajęć. Żadne doświadczenie czy wypadek nie marnuje się, każde z nich prowadzi nas do kolejnego aspektu wspaniałej ewangelii królestwa Bożego.

Pan przebaczył nam nasze grzechy, pokonał śmierć i zapoczątkował nowe przymierze –bez naszego udziału. Teraz zamierza wprowadzić to w nasze życie. Nic więc dziwnego, że popadamy w problemy z grzechem, strachem, beznadzieją i własnymi wysiłkami. Jak inaczej moglibyśmy uchwycić dynamikę Jego życia bez konfrontacji z tymi sprawami?

Pan posłał Swego Ducha, aby otwierać nasze oczy, pobudzać naszą wiarę i prowadzić nas do prawdy – bez naszego udziału. Prowadzi nas teraz w sytuacjach, w których rozpaczliwie potrzebujemy więcej wnikliwości niż mamy; więcej wiary niż możemy wzbudzić  oraz rozeznania, które przekracza nasze możliwości analizy. Uczniostwo to zajęcie swego miejsca pod rządami naszego obecnego i wytrwałego Pasterza.

On stale oferuje nam takie okoliczności, w których musimy Mu całkowicie zaufać. On zaprasza nas do takiego partnerstwa, w którym daje nam możliwość podjęcia wysiłku, a następnie błogosławi zainicjowane przez Boga posłuszeństwo.

On jest dobrym pasterzem. Nie trać nigdy tego z pola widzenia, gdy mierzysz możliwości tych, którzy reprezentują Go jako pod-pasterze. Bóg wziął na siebie rolę zaspokajania potrzeb, chronienia i promowania swoich owiec. On wykorzysta ludzi, jako narzędzia, lecz nie da się wyprowadzić w pole przez ich błędy ani ograniczyć przez ich słabości.

Radujcie się! Jesteśmy owcami Jego pastwiska.

 

как продвинуть сайт в гугле

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.