Codzienne rozważania_22.06.11

Chip Brogden

A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego! (24) A uczniowie dziwili się słowom jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! (25) Łatwiej jest wielblądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego” (Mk. 10:23-25).

Nie chodzi tutaj o to, że uczniowie mają chodzić bez grosza. Istota jest taka, że w Królestwie wyłącznie Chrystus ma pierwszeństwo i nie da się służyć dwóm panom. Dlaczego bogactwa są taką przeszkodą? Wszystko odnosi się do Ego. U bogacza Ego przeważnie wyraża się w jego bogactwie. U mędrca Ego przeważnie wyraża się w jego mądrości. U człowieka dobrego Ego wyraża się przeważnie w jego dobroci, a u siłacza Ego przeważnie wyraża się w jego sile.

TY jesteś dla siebie największą przeszkodą w wejściu do Królestwa. Dlaczego? Ponieważ nie ma w Królestwie Bożym miejsca dla Chrystusa i Ego.

—————————-

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june22

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółm`Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

 

сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.