Codzienne rozważania_21.06.11

Chip Brogden

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, …” (1Jn. 5:20).

Jest pewna różnice między zbawieniem, a Zbawicielem; między uwolnieniem, a Tym, który uwalnia; między uzdrowieniem, a Tym, który uzdrawia;  między odkupieniem, a Odkupicielem. Te pierwsze to „rzeczy”, to drugie – Osoba. Może to wyglądać na coś oczywistego i podstawowego, lecz przed Bogiem ta różnica jest ogromna, a jeśli chodzi o faktyczne doświadczenie jest nieobliczalna. Jeśli nie mamy jasności co do Jego Syna to chrześcijańskie życie może okazać się bardzo trudne, jeśli nie w ogóle niemożliwe. Mam te „rzeczy”, ponieważ mam Jego; mając Jego, nie potrzebuję już więcej szukać tych „rzeczy”. Co masz? Co przeżywasz? Słowo? Doktrynę? Wiarzenie? Czy Człowieka? To właśnie stanowi różnicę między żywym chrześcijaństwem, a martwą religią.

—————————

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june21

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółm`Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

 продвижение

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.