Wsparcie w modlitwie lub współczuciu#

#


Pokój i Łaska naszego Żyjącego Pana niech będzie z wami wszystkimi
na zawsze. Amen


Umiłowani bracia/siostry w imieniu Chrystusa:


Czy wiecie, że cokolwiek Pan Jezus czynił, gdy był na Ziemi, wszystko czynił
z powodzeniem dzięki Modlitwie. Ponieważ każdego dzieło Jezus zaczynał tylko
od Modlitwy, wszystko czynił skutecznie. Biblia wyraźnie mówi nam,
że cokolwiek chcemy zrobić, róbmy to przez modlitwę i poddanie wszystkiego
Jezusowi Chrystusowi a reszta zostanie uczyniona przez Pana i Zbawiciela Jezusa
Chrystusa.


Wierzymy, że:

 • Modlitwa dociera tam,
  gdzie my nie możemy;

 • Modlitwa dostrzega to,
  czego my nie widzimy;
 • Modlitwa może pozostać
  tam, gdzie my nie możemy;
 • Wszystko możemy uczynić
  wyłącznie przez Modlitwę.


To dlatego:

potrzebujemy waszego wsparcia w Modlitwie, aby oglądać Cuda Chrystusa w
JEGO Beloved’s Ministries. Tak więc prosimy was wszystkich, abyście
modlili się, aby Pan przyszedł błogosławić nas we wszystkich aspektach i
rozwiązał wszystkie nierozwiązane problemy. Po prostu stańcie w sprawie JEGO
sług w modlitwie i przekażcie tą prośbę o modlitwę wszystkim waszym przyjaciołom
i członkom Kościoła, ponieważ jesteśmy w ogromnej potrzebie takiego potężnego
i skutecznego wsparcia Modlitewnego od każdego, abyśmy mogli oglądać JEGO
cuda w służbie Beloved’s Ministries, która została zapoczątkowana i
wybrana przez Jezusa.


Uprzejmie prosimy, abyście modlili się za szkołę (Beloved’s School):
Wyłącznie przez WIARĘ zdecydowaliśmy się dawać bezpłatne wykształcenie pozostającym
bez środków do życia, potrzebującym dzieciom i dorosłym w imieniu Jezusa,
zaczynając od początku tego roku szkolnego. Aby rozpocząć dzieło Bezpłatnej
Szkoły potrzebujemy wystarczającej ilości własnej ziemi, pomieszczeń i materiałów
szkolnych jak ławki, książki, biblioteka i inne potrzebne rzeczy. Aby prowadzić
Darmową Szkołę nie mamy żadnych zasobów finansowych od nikogo, lecz
zdecydowaliśmy się uruchomić ją z Wiarą i Odwagą, aby dawać bezpłatne wykształcenie
powyższym dzieciom i dorosłym. Nie tylko chodzi o dawanie wykształcenia lecz
również zdecydowaliśmy się w imieniu Chrystusa karmić sieroty, dzieci
Szkoły oraz tych, nie mających żadnych środków do życia. Tak więc
prosimy, módlcie się o Beloved’s School, aby Pan Chrystus zaspokoił
wszelkie nasze potrzeby przed upływem 10 czerwca.


Uprzejmie prosimy módlcie się o wdowy (Beloved’s Widows):

W zasięgu działania naszej służby znajduje się wiele wdów, ludzi
starszych i innych nie mających żadnych źródeł zaopatrzenia zaspokajając
ich codzienne potrzeby jak mleko, żywność, ubrania, miejsca do spania, oddzielne
pomieszczenia i inne potrzebne rzeczy, jak tego każdy zwykły człowiek potrzebuje.
Udzielamy takich zasobów tym ludziom, w miarę jak sami jesteśmy podtrzymywani
przez Pana. Niemniej jest to bardzo trudne w sytuacji, gdy sami nie mamy
finansowych zasobów. Beloved’s Ministries nie ma żadnych stałych ofiarodawców
lecz wszystko robimy przez Wiarę i Spoglądając w górę na Jego łaskę,
aby robił tak, jak zapowiedział, że zrobi. Tak więc, prosimy, Módlcie
się za nich wszystkich, aby Pan zaspokoił ich wszelkie życiowe potrzeby. Jeśli
to tylko możliwe, aby nam pomóc to zróbcie to w imieniu Chrystusa
dla nich w jakiś inny sposób to zróbcie to, a jeśli nie to
modlicie się z przekonaniem i wiernie, aby zostali zaspokojeni przez Pana
Jezusa za każdym razem, aż do końca ich życia


Módlcie się o Kościół Króla Królów (Church
of King of Kings):

Czy wiecie, że skupiamy się głównie na małych dzieciach, dzieciach
i młodzieży, ponieważ chcemy z nich uczynić wielkich kaznodziejów
i sługi Pana Jezusa Chrystusa, a naszym głównym celem jest wyszkolić
ich w doskonały sposób od wczesnego dzieciństwa.


Jeśli otrzymają szkolenie w tak młodym wieku, nigdy nie zejdą z Doskonałej
Ścieżki. TO dlatego tak wiele robimy dla nich w imieniu Chrystusa w różnych
formach. Módlcie się więc za nas i o to, aby Pan używał nas i używał
tych dzieci w coraz bardziej potężny sposób dla JEGO dzieł w dniach,
które nadchodzą. Nasze dzieci i członkowie Kościoła modlą się usilniej
niż kiedykolwiek to dotychczas to widzieliśmy czy oczekiwali. Potrzebujemy
również wystarczającej ilość chrześcijańskich traktatów i Biblii,
prosimy więc o modlitwę w tej sprawie, aby Pan błogosławił nam, abyśmy mogli
drukować traktaty i rozdawać Biblie we wszystkich niezdobytych dla Chrystusa
rejonach.


Uprzejmie prosimy, módlcie się o wszystkie plany Beloved’s
Ministries:

Potrzebujemy waszego wsparcia w modlitwie, aby wykonywać i rozpocząć wszystkie
nasze projekty. Ich celem jest zbawienie zgubionych, karmienie sierot, wdów
i starania udzielenia pomocy biednym pastorom i biednym kościołom i udzielanie
pomocy ofiarom kataklizmów, a pozostaje jeszcze tak wiele innych celów
i potrzeb. Lecz wiecie, że dziś, aby cokolwiek robić potrzeba co najmniej
pewnych finansowych zasobów, dlatego też po prostu módlcie się
o to, aby Pan przyszedł z większym błogosławieństwem finansowym, abyśmy wykonali
wszystko, co ON rozpoczął z nami. Po prostu módlcie się o nas codziennie
i powiedzcie o nas swoim przyjaciołom, członkom kościoła. Jeśli będziemy
modlić się razem za Beloved’s Ministries to Pan ostatecznie znajdzie kogoś,
aby wykonać SWOJE dzieło przez tą służbę. Czy więc będziecie gotowi, aby
stanąć w modlitwie za nas czy będzie gotowi sprawdzić wasze Modlitwy i Duchową
moc przez Modlitwę za Beloved’s Ministries? Jeśli Pan uczyni jakiekolwiek
cuda to z pewnością będziemy wielbić JEGO imię opowiadając wam o tym, co On
dla nas będzie robił.


Mamy nadzieję, że Wasza Moc Modlitwy wykona ogromną pracę dla Beloved’s
Ministries. Jeśli modlicie się o nas to jest to jeden ze sposobów
zaangażowania się w Jego dzieło i może to pomóc wzrastać duchowo,
i pomóc wzrastać JEGO umiłowanej Społeczności w jedności.


Módlmy się wspólnie za Beloved’s Ministries, aby Pan przyszedł
błogosławić tą służbę we wszelkich jej aspektach. . .


Módlcie się teraz z nami skądkolwiek jesteście….. w Imieniu Chrystusa….


Wasi, szczerze oddani bracia i siostry z Beloved’s Ministries..


Proszę odwiedźcie nas i módlcie się za nas,


strony: http://www.belovedsministries.com


e-mail: jpkonly@yahoo.com

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.