Wszystko powywracaliśmy!

 

Allan Balou

Homoseksualiści, bałwochwalcy, szydercy itd., itd. Wszystko powywracaliśmy! Chrześcijanie nie mają sądzić ludzi, którzy są poza kościołem, lecz tych, którzy są w kościele (1Kor 5:9-13). Sprawdź te wersy, zanim się im sprzeciwisz.

A teraz zgadnij, co się dzieje, gdy uczeń Chrystusa czyta w Biblii takie wersy, których nie chce wykonywać. Tak, ignoruje je i wtedy taki fragment pisma jest mu zabierany (Mk 4:24:25) a w konsekwencji odpływa od wiary i już nie idzie za Chrystusem, Który jest Słowem (Heb 4:1-3; Jn 6:60-69; 1:14). Skutek jest taki, że już nie jest w stanie uśmiercać przez Ducha złych uczynków ciała (Rz 8:12-14), ponieważ Duch jest Słowem (J 6:63). Sprawdź sam!

Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi” (J 8:31-37)? Uwolni was od czego (Rz 1:28-32)? Hm. Jeśli ktoś może powstrzymać cię od poznania prawdy, może zatrzymać cię przed uwolnieniem od grzechu. Spójrz wokół i zobacz jak wielu naucza raczej Mojżesza niż łaski i prawdy, która jest przez Jezusa (J 1:17).

Kiedy człowiek przestaje wzrastać w wierze i odpada od wiary, łatwo przychodzi mu wypowiadać się przeciwko temu, co jest napisane ponieważ nauczanie Królestwa nie jest już wewnątrz niego żywe. Gdy mówi przeciwko wierze, dalej odpada od wiary – 1Tym 6:20-21. Co to oznacza, gdy jest kaznodzieją? Prowadzi za sobą tych, którzy go słuchają na manowce wiary, a dzieje się tak dlatego że powiedzenie: „amen” na te głoszone śmieci to tak, jakbyś mówił to sam, a nikt wypowiadający się przeciwko wierze nie może mówić w Duchu wiary (2Kor 4:13; J 6:63).

Pomyśl o tym. Czy Duch Święty posyła kogokolwiek, aby mówił rzeczy przeciwne Jego Słowu? Chrystus posyła? Pomyśl o tym i wiedz, że w czasie, gdy mówiłeś przeciwko temu, co jest rzeczywiście na pisane w twojej Biblii, nie byłeś prowadzony przez Ducha Świętego, lecz zwodniczego (1Tym 4:1-2). A może tak być, ponieważ powiedziałeś „amen” na śmieci głoszone przez kogoś, kto jest ślepy jak nietoperz, lecz zajmuje wysoką pozycję.

Pozycja nie sprawia, że człowiek ma rację. Taki jest światowy system wartości, który jest głupotą i obrzydliwością w Bożych oczach (Ł 16:15; 1Kor 3:19). Poproś kogoś ze świata, aby ci wymienił dziesięć najważniejszych w życiu rzeczy, a powinieneś otrzymać solidną listą tego, czego nie potrzebujesz.

W Bożych oczach to wiara decyduje o tym, gdzie człowiek znajduje się na swej drodze z Chrystusem (Rz 12:3, 11:22; Heb 10:36-39). Sprawdź te wersy, zanim wypowiesz się przeciwko nim. Czy przestałeś już upodabniać się do tego świata (Rz 12:1-2)? Czy zostałeś już przemieniony w nowa osobę przez odnowienie umysłu prawdą? Czy możesz zgodnie z tym, co jest napisane w twojej Biblii, wytłumaczyć, czym jest Boża sprawiedliwość? Jeśli to się nie stało i nie potrafisz tych rzeczy to twoja własna Biblia nazywa cię dzieckiem i nie ma żadnego znaczenia jaką zajmujesz pozycję, jak wielki masz budynek czy jak wielu ludzi słucha cię co tydzień (Heb 5:11-14). Zgodnie z tymi standardami znam dzieci, które prowadzą na śmierć miliony ludzi i ty także to robisz. Czas dorosnąć!

Według Bożych standardów ci, którzy są doskonali/dorośli nigdy nie zawodzą w mowie – koniec, kropka (Jak 3:2, Rz 10:6-8). Tak jest, sprawdź te wersy i nigdy im się nie sprzeciwiaj dopóki żyjesz, abyś trwał w wierze i miał zdolność widzenia. To jest mowa zgoda z Duchem wiary (2Kor 4:13).

Sprawdź 1Kor 5:9-13 i dalej a będziesz wiedział, że ci, którzy świadomie mówią przeciwko tym wersom, nie mogą postępować według nich. Nie, ich sprzeciw wobec tego co napisano spowoduje, że budują swoją własną drogą, a to jest dokładnie to, co się dziś głosi, ludzka ewangelia zgodnie ze słowami z 2Tym 4:1-4.

Jestem Alan Balou; sługa. Jeśli masz pytanie, zadaj je, proszę. Niczego nie przyjmuj! Gdybym mówił, aby się tobie przypodobać, nie byłbym sługą (Ga 1:10; 1Tes 2:4).

Przeczytaj teraz poniższe wersy i znaj prawdę na własny użytek. Nie ma znaczenia sytuacja, prawda pozostanie prawdą, a to Słowo jest prawdą (J 17:17). Nigdy nie mów nic przeciwko niemu i bądź bezpieczny!

1Koryntian 5:9-13

Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami; ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie”.

deeo.ru

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 3.4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.