Wy dajcie im jeść

Francis Frangipane

03.11

Tłum.: M.W.

Dlatego też królu Agryppo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu” (Dz. 26, 19).

 To, w co zacząłem wierzyć odnośnie chwały Pana i Bożej manifestacji w kościele, jest potwierdzone przez wiele miejsc w Piśmie. Właściwie podczas nocnej wizji w 1971 roku Bóg dał mi wgląd w Jego plan. W czasie tego duchowego spotkania zobaczyłem olbrzymie miasto obumierające pod ciężarem głębokiej i przerażającej ciemności. Obraz beznadziejności był wyryty na twarzach tych członków tego nieszczęśliwego społeczeństwa. Miejsce było opuszczone przez prawdziwe życie i czas powrotu do zdrowia dawno minął.

Byłem z grupą poza miastem. Nie byliśmy częścią ciemności, ale byliśmy ,,ochrzczeni” w chwalebnym i wspaniałym świetle. Podczas wizji faktycznie doświadczyłem mocy od tego światła wzbierającego w górę z mojej najgłębszej istoty. Światło płynęło na zewnątrz przez nasze ręce jak wiązki lasera, widoczna chwała płynęła z naszych ciał, szczególnie z naszych twarzy.

Nagle, z miasta wielki tłum zaczął po omacku szukać drogi, podążając w naszym kierunku, a były to tysiące osób. Wkrótce wszyscy wzywali imienia Pana. Jak kładliśmy na nich nasze ręce i modliliśmy się za nich, oni także otrzymywali światło.

Wizja minęła, myślałem i dalej leżałem w łóżku, nie wróciłem do spania. Gdy zaświtało, otworzyłem księgę Izajasza. Jako nowy chrześcijanin po raz pierwszy czytałem całą Biblię. Odwróciłem stronę z poprzedniego dnia, czytając tam po raz pierwszy 60 rozdział księgi Izajasza. Słowa uderzyły we mnie jak piorun, aby jak grzmot potrząsnąć wnętrzem.

Powstań, zajaśniej, gdyż zjawiła się światłość , A chwała pańska rozbłysła nad Tobą.Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody Ale nad tobą zbłyśnie Pan a Jego chwała ukaże się nad tobą I pójdą narody do twojej światłości a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą.

Iz 60 1-3

Jest powiedziane ,,ciemność okrywa ziemię”. Było to dokładnie to, co widziałem w wizji. Deklaracja: ,,Pan nad tobą zabłyśnie, i Jego chwała ukaże się nad tobą” dokładnie opisuje to, co widziałem w wizji. Tak jakbym zrobił krok w przyszłość i doświadczył wypełnienia tego proroctwa. Duch Święty i Słowo działając w Boskiej symetrii, objawili, że przy końcu wieku chwała Pana będzie się manifestować w jego ludzie i te ,,narody”, obecnie omdlewające w ciemnościach, przyjdą do Chrystusa!

Dzisiaj wielu ludzi jest podekscytowanych żniwem, choć we wczesnych latach siedemdziesiątych i poprzez osiemdziesiąte myśl, że tłumy przyjdą do Jezusa nie była powszechna, a większość chrześcijan, bojąc się wojny nuklearnej, nie myślała, nie modliła się ani nie działała tak, jakby ożywienie miało nadejść. Co więcej, oczekiwali wojny nuklearnej ze Związkiem Radzieckim albo pochwycenia Kościoła lub początku wielkiego ucisku.

To na tym tle strachu i niewiary Pan przemówił do mnie o żniwie. Dzisiaj na świecie setki tysięcy dusz każdego tygodnia przychodzi do Chrystusa. Ciągle jest to jeszcze mało wobec tego co Pan ma zamiar uczynić przy końcu tych dni. Jakkolwiek ważne jest żniwo, pierwszym celem wizji nie było zdobywanie zgubionych lecz dominacja obecności Chrystusa w kościele. Priorytetem Ojca jest wywyższenie Pana Jezusa. Nadejście ogromnego żniwa będzie rezultatem obecności Chrystusa ! Nie zrobią tego nasze programy czy metody przynoszenia żniwa Bożych stodół; To będzie chwała Pańska.

Trzeci świadek

Wizja uwolniła we mnie wzniosłe oczekiwania co do przyszłości, a tekst z Izajasza postawił moje stopy na twardej ścieżce odwiecznego Bożego Słowa. Pan wciąż nie skończył ze mną, musiał nadejść jeszcze jeden świadek więcej. Po przeczytaniu Izajasza, moim następnym czytaniem na ten dzień był 14 rozdział Ewangelii Mateusza. Zatrzymałem się na 15 wersecie, w którym czytamy ,,Uczniowie przyszli do Niego mówiąc 'Miejsce jest puste a godzina jest późna rozpuść więc ten lud aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności”

To Pismo przywołuje czas, kiedy Jezus w cudowny sposób nakarmił tłumy. Podczas czytania, rozpoznałem podobieństwa pomiędzy wizją tłumów w ciemności a tą sceną z Ewangelii. Oba przedstawione miejsca spustoszenia dają wrażenie, że sytuacje można uleczyć. Jednakże pomimo pozornej beznadziejności każdej z nich w obu przypadkach usłużono tłumom.

Oczywiście nie ma tutaj teologicznych powiązań pomiędzy dwoma tekstami, nawet najbardziej fantazyjny Chrześcijanin nigdy nie odniesie Mateusza 14,13-21 do Izajasza 60: 1-3. Jednakże Pan miał dla mnie osobiście przesłanie na resztę mojego życia. W odpowiedzi uczniowie nalegali na Jezusa, aby rozesłał ludzi, On odpowiedział ,, Nie trzeba by odchodzili wy dajcie im jeść.”

,,Oni nie potrzebują rozchodzić się, wy dajcie im coś do zjedzenia!” a oni zaś powiedzieli : Mamy tutaj tylko pięć chlebów i dwie ryby.

A On rzekł: Przynieście mi je tutaj.

Rezultat był taki ,, On wziął pięć chlebów i dwie ryby, i spojrzał w niebo. Pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom uczniom , a uczniowie ludowi(Mat. 14:16-19)

Jezus wziął chleb, pobłogosławił i połamał go. Znowu, zatrzymałem się. W tym czasie koncentrowałem się na swoim nazwisku: w języku włoskim Frangipane naprawdę oznacza ,,łamać chleb”. Czy Pan użył znaczenia mojego nazwiska, aby powiązać nakarmienie tłumów z nawróceniami w mieście z wizji?

Później, tego ranka zdałem sobie sprawę że wizja i Boża obietnica z Izajasza jest powiązana z moją żoną, Denise. I wtedy powiedziałem jej o nakarmieniu pięciu tysięcy. Wspomniałem jak się czułem z tym, że w czasie końca, kiedy świat będzie wydawał się zupełnie opuszczony i zgubiony, Pan może użyć nas tak, jak użył bochenków aby nakarmić tłumy. Potem starając się naprawdę ją zadziwić, po raz pierwszy w naszymmłodym małżeńskim życiu wyjaśniłem, że nasze nazwisko, Fragnipane, w rzeczywistości oznacza ,, łamać chleb”. To naprowadziło moją żonę, aby powiedziała mi o znaczeniu swojego panieńskiego nazwiska, Pistcitelli. Niewiarygodne, jej nazwisko oznacza ,, małe rybki”

Małe to z Jezusem duże

Na długo przed tym jak Bóg powołał Noego, Abrahama, Mojżesza i wielu innych w Biblii, pokazał swoje zamysły, co do odwiecznego celu w znaczeniu ich imion. Dla nas zrobił to również, objawił DNA naszego przeznaczenia w znaczeniu naszych nazwisk !

Jestem przekonany, że pomiędzy wizją, tekstem z Izajasza i znaczeniem naszych nazwisk kościół oczekuje na okres wspaniałej chwały i oczekiwania na żniwo. Poprzez zdarzenie nakarmienia tłumów przez Chrystusa, Pan ostrzega nas, żeby spodziewać się, że ludzie, którzy nie mają takiej wizji, będą próbowali zdławić ducha. Jeśli o to chodzi być może czytałeś krytykę tej posługi w Internecie. Wszyscy krytycy są źli z powodu jednej podstawowej doktryny, której nauczam, że przed porwaniem kościoła będzie ostatnie wielkie wylanie. Lubię to, że jestem prześladowany z powodu wizji od Boga! Alleluja! Faktem jest, że podczas gdy krytycy starają się zakłócić oszczerstwami wizję Boga, wielkie żniwo będzie trwało nadal na całym świecie.

Tak więc, kiedy chrześcijanie narzekają, że żniwo ,,jest już przeszłością” albo społeczeństwo stało się zbyt ,,opuszczone”, moglibyśmy zbłądzić czy przez nasze słowa, doktryny, czy działanie, aby prosić ,,roześlij tłumy”. Pan wyjaśnił, że dla Niego nie będzie zbyt późno czy pustynnie.

Pan udowodnił wielokrotnie, że jako Chrześcijanie nie potrzebujemy gromadzić zasobów zanim pokusimy się o coś ,,niemożliwego”. Dopóki pozostajemy „błogosławieni i złamani” w rękach Mistrza, kilka bochenków i ryb w naszych rękach wystarczy. Nauczyliśmy się tego, to że Jezus nie musi się bardzo napracować przy swoich cudach; właściwie wymaga od nas, abyśmy oddali Mu wszystko co mamy.

Pismo nie może być naruszone

Dla mojej żony i dla mnie treści proroctwa są powiązane z naszym nazwiskiem mówiąc nam, że cele Boże są z góry przesądzone. Jakkolwiek wszystkie te rzeczy mówią do nas osobiście to wiara musi opierać się na Piśmie. Sny, wizje i nadnaturalne doświadczenia muszą być poddane zbadaniu i osadzone na spisanym Słowie Bożym. Polegamy na Bożym Słowie, ponieważ Jezus powiedział ,,Pismo nie może być naruszone” (J. 10.35).

Tak więc Pan gwarantuje nam, że Jego słowo ,, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałemIzajasz 55,11. Nie zważając na bieżące, duchowe warunki chrześcijaństwa, każda obietnica, którą Bóg dał, dotyczy objawienia Jego chwały w kościele, Jego celu wobec Izraela i żniwa przy końcu wieku – każde słowo tego dnia będzie wypełnione. Jeśli chodzi o Wszechmogącego to nigdy nie jest kwestią to czy Jego słowo spełni, ale kiedy i z kim.

Tak, godzina jest późna, prawda nasze miasta są opustoszałe. Jezus wciąż wspaniale mówi do mojego ducha. Tak jak niewielkie kwalifikacje być może mamy, jeśli prawdziwie oddamy wszystko Chrystusowi, On będzie nas błogosławił i złamie nas, a wtedy wypełni nas chwała, aby pozyskać tłumy. Właściwie to, co on powiedział swoim uczniom, mówi do wszystkich: Te tłumy nie muszą odchodzić. Wy dajcie im coś do jedzenia.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.