WYJAŚNIENIE Rosz ha Szana, Jom Kippur, Święta Namiotów_2


John Fenn

Tłum.: Tomasz S.

Poprzednio mówiłem o Święcie Trąb, które jest świętem ustanowionym przez Boga. Święto to nosi również nazwę Rosz ha Szanah oraz kilka innych nazw, które to zbadamy, ponieważ każda z tych nazw objawia Boży proroczy plan!
W tym tygodniu chcę powiedzieć coś ważnego, co przyniesie zrozumienie JAK i DLACZEGO w całej tej lekcji. Następnym razem bardziej szczegółowo omówimy tu Święto Trąb, Wielkie Święte Dni oraz Jom Kippur.

 

Rosz ha Szana znaczy „początek roku”

Podobnie jak w cywilnym kalendarzu, w którym nowy rok zaczyna się 1-go stycznia, również tu jest to czas świeżego startu / nowego początku po tym, jak człowiek osądził się za cały poprzedni rok. W większości, jak nie wszystkich żydowskich społecznościach, Rosz ha Szana jest świętem 2-dniowym, 1-ego i 2-ego Tiszri. Pomyśl o Święcie Dziękczynienia w USA, które odbywa się w ostatni czwartek każdego listopada – ile osób ma ochotę robić cokolwiek w piątek po Święcie Dziękczynienia ponad trawieniem uczty, którą zjedli dzień wcześniej? Lub ilu [A1] [A2] [A3] tak naprawdę myśli, że naprawdę pracuje 2-ego stycznia po Nowym Roku? Tak więc, zgodnie z tym, jak to leży w ludzkiej naturze, 1-szy Tishri rozciąga się na dzień drugi .

Izrael ma 2 kalendarze; religijny (święty) oraz cywilny. Kalendarz religijny został zapoczątkowany przez Boga 1-ego Nisan, jak to napisano w Księdze Wyjścia 12: 2: „Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku”. (W 2018 roku 1-szy Nisan przypadał w naszym kalendarzu 17-ego marca. U nich zaś w 5778 roku). 10-ego Nisan rozpoczyna się tydzień paschalny.

 

Kalendarz Cywilny to sposób mierzenia warunków królów

Żydzi używali kalendarza cywilnego do takich rzeczy jak transakcje na rynku nieruchomości, małżeństwa i rozwody. W ich myśleniu nie można było mieszać świętego kalendarza, który odnosi się do Bożych świąt, z życiem świeckim. Kalendarz cywilny zaczyna się w Święto Trąb, Rosz ha-Szana – początek roku.
Jednakże nigdzie w Starym Testamencie nie znajdziesz, że to Bóg wyznaczył 1-szy Tishri jako Nowy Rok kalendarza cywilnego. Istnieją jednak pewne wskazówki w całym Starym Testamencie, że niemal natychmiast zaczęli postrzegać ten dzień jako cywilny Nowy Rok. Na pewno widzimy to w starożytnych pismach rabinicznych, że tak to wyznaczono. W Misznie Rosz ha-Szana 1: 1 napisano: „Pierwszy Tiszri jest początkiem roku dla cykli sabatowych i jubileuszy”. Również Nehemiasza 8: 1-8 miał miejsce 1-go  Tishri – nowy początek dla wygnańców wracający do ziemi itd.
Ponadto wiele starożytnych kultur semickich rozpoczynało swój rok tuż po żniwach jesiennych. Egipcjanie również mieli święty i cywilny kalendarz; ich rok cywilny rozpoczynał się około 20-ego lipca. Dla wielu semickich ludów nowy sezon rolniczy, następujący po jesiennych zbiorach, stawał się pierwszym dniem nowego roku. Bóg nie zabronił tego w wyraźny sposób. Wprost przeciwnie, jak widzimy to w  starożytnych kulturach, w pismach izraelskich oraz we wskazówkach Starego Testamentu, było to ich normalną praktyką. Tak więc Izrael przez całe stulecia miał dwa kalendarze.

W tym momencie

Niektórzy czytelnicy mogliby zadać pytanie, czy jeśli nie możemy znaleźć wielu wierzeń i praktyk w Starym Testamencie, dlaczego więc powinniśmy zwracać na nie uwagę? Czy te praktyki i wierzenia są jeszcze ważne dla nas?
Odpowiedź jest następująca: w pismach starożytnych rabinów widzimy JAK oni praktykowali rozdział i werset – w jaki sposób nim żyli. W Talmudzie (Miszna i Gemara), Targum i Midrasz, znajdujemy „JAK” (w jaki sposób) ich wiary. Księgi te są komentarzami, zwyczajami i praktykami starożytnego Izraela, spisanymi przez stulecia przez rabinów.

Na przykład, ilu chrześcijan brało udział w sederowej kolacji? W Biblii wymienia się tylko jej 3 elementy: pieczone jagnię, chleb bez zakwasu oraz gorzkie zioła (Wyjścia 12: 8). Jednak nic nie jest tam napisane o tym, JAK to spożywać.
Jeśli brałeś udział w kolacji sederowej wiesz, że znajdziesz tam słoną wodę, jajko, Afikoman, który jest połówką złamanego pieczywa, które jest skrywane w płótnie, które się potem odkrywa i spożywa. Skąd więc te rzeczy, skoro nie ma ich w Piśmie – nie ma żadnych instrukcji jak spożywać kolację paschalną?  Wiedza JAK pochodzi od rabinów ze starożytnych czasów. Czytamy tam JAK przygotować kolację paschalną. Nie znajdziesz na to żadnego rozdziału i wersetu, jednakże instrukcja ta jest starożytna i jest pochodną oryginalnych Bożych instrukcji.
Apostoł Paweł w Liście do Efezjan 5: 14-17 bezpośrednio cytuje i parafrazuje nauki rabinów z Rambam, Hilchot Teshuvah (rozdział 3): „Obudź się, który śpisz, drzemiący przestań drzemać ; zbadaj swoje postępowanie; pokutuj i wspomnij swojego Stworzyciela. Ci z was którzy zapominają prawdę w tym czasie zajrzyjcie w swoje dusze i naprawcie swoje drogi i uczynki. Niech każdy porzuci swoją złą drogę i swoje myśli, które nie są dobre … ”

Paweł napisał: „Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska.” Paweł, włączając rabiniczne pisma do Nowego Testamentu, w ten sposób, w różnych przypadkach potwierdził ważność niektórych tych źródeł.

Innym przykładem jest np. różnica między Księgą Rodzaju 12: 1 a Dz. 7: 2. W Księdze Rodzaju 12: 1 czytamy: „I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę”. Wyraźnie widzimy tu, że Bóg mu tak powiedział.

Kiedy jednak Szczepan przystępuje do swoje obrony w Dziejach 7: 2, około 50 wersetów tego rozdziału jest niczym więcej jak historią Izraela, co było oczywiście powszechnie znane dla słuchających. Dlatego też nie przerywano mu przez pewien czas. W wersie 2-3 Szczepan powiedział: „Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie, i rzekł do niego: Opuść ziemię swoją i rodzinę swoją, i idź do ziemi, którą ci wskażę”.
Czy widzicie różnicę? Szczepan wiedział, że Bóg rzeczywiście objawił się Abramowi, ale Mojżesz w Księdze Rodzaju 12: 1 nie wspomniał o tym szczególe. Wszystko, co powiedział Mojżesz to tylko to, że Bóg powiedział Abramowi. Skąd więc cały Judaizm twierdził, ze Bóg rzeczywiście objawił się Abramowi nakazując mu odejść? Poprzez ustną i pisemną historię przekazywaną przez wszystkie wieki i pokolenia. Mógłbym ciągnąć tak dalej (spójrzcie np. na informacje udzielane przez Szczepana w wersetach 19-25 a których to nie znajdziecie w Księdze Wyjścia).
Z własnego życia pamiętam, jak „pomagałem” mamie w kuchni jako chłopiec. Moja mama była uznanym kucharzem i jako taka miała swoje własne przepisy. Pamiętam jak mówiła mi „przepis mówi to i to, jednakże ja robię to w ten sposób i to właśnie czyni całą różnicę”. Jedną rzeczą był gotowy, spisany przepis a drugą rzeczą JAK to zrobić. Mógłbym również wspomnieć o tym, jak z tatą naprawiliśmy różne urządzenia. Instrukcja instrukcją, jednak zawsze wykonanie tego różniło się trochę, ponieważ instrukcja nie mówiła o wszystkich szczegółach. Tylko dlatego, że czegoś nie było w przepisie mamy nie unieważniało całego przepisu czy posiłku. Tak samo było z moim tatą naprawiającym rzeczy w domu korzystając z własnej wiedzy i umiejętności wykraczających poza spisaną instrukcję.
Z tego też właśnie powodu te dodatkowe informacje od rabinów pozostają w mocy i są ważne dla naszego zrozumienia.

Gdzie to byliśmy…

Wszystko powyższe miało na celu, aby każdy, kto to czyta, był w stanie odpowiedzieć na obiekcje lub pytania, które może napotkać, jeśli podzieli się tym co piszę. To, czym się dzielę, wypływa z Biblii i nauk rabinicznych. Nie twierdzę, że jestem doskonały w żaden sposób, ale trzymam się tego, co jest solidne, zrównoważone i właściwe. Nie poszukuję sensacji ani nie zapuszczam się w nauki, które nie mogą być poparte Pismem Świętym i / lub historią, kulturą czy też starożytną wiedzą.
Następnym razem ponownie zacznę tym, dlaczego Święto Trąb pojawia się w fazie nowiu księżyca, o co w tym chodzi, przez co będzie przechodzić Ziemia w czasie po tym jak zabrzmi Ostatnia Trąba. Pokażę, wersety Nowego Testamentu odnoszące się do tego wszystkiego. Dziękuję za to że czytaliście to, bo jest to fundamentalne zrozumienie rzeczy . Rzeczy te pozostają w mocy i są ważne.

Do następnego razu!

WYJAŚNIENIE Rosz ha Szana, Jom Kippur, Święta Namiotów_3

 

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 3.6]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *