Zamysły złego

Eric Wilding

Eric Wilding
„… aby nas szatan nie podszedł/przechytrzył; jego zamysły bowiem są nam dobrze znane” (2 Kor 2:11).

Wielu ludzi znacznie lepiej słyszy głos przeciwnika niż głos Boga czy aniołów.
Tacy ludzie, którzy myślą, że ten zły głos jest ich własnym, a nawet więcej – są przekonani, że nie ma ducha przeciwnika, który chce zniszczyć ich i innych. Oni zostali przechytrzeni.

Image

Oczywiście, nie mamy się skupiać na przeciwniku tylko na Ojcu, Jezusie i Duchu Świętym.
Niemniej, mamy być świadomi jego metod działania demonów bez chorobliwej obsesji  nimi.

Duch Święty mówił do mnie na temat diabelskich schematów, czy metod. Wróg używa taktyk takich jak M.A.D. (Mutually Assured Destruction – Wzajemnie Gwarantowane Zniszczenie). Używa dzieci Bożych do wykorzystywania i niszczenia innych dzieci Bożych i siebie nawzajem. Widziałem to w życiu wielu ludzi, a także w moim własnym.
Gniew, zazdrość, zemsta, chciwość, pożądliwość, przemoc, nieprzebaczenie to niektóre z jego metod szeptanych do dusz dzieci Bożych tak, aby doprowadzić ich do M.A.D.

Nie dać się podejść przeciwnikowi nie jest tylko sprawą umysłu, lecz ducha; chodzi o umiejętność rozeznawania duchów i źródła pochodzenia myśli oraz emocji, które zbliżają się do nas. Wszystko, cokolwiek próbuje nas okraść, zabić i zniszczyć pochodzi od przeciwnika, a wszystko co daje obfite – życie od Jezusa. (J 10:10).

W 12 rozdziale Listu do Rzymian 9-12 Paweł omawia w jaki sposób pokonać złego. Mówi, że nie oddajemy złem za zło, lecz dobrem. Bierzemy diabelską próbę doprowadzenia nas do M.A.D. I odwracamy jego przekleństwo w błogosławieństwo. Kochanie i szanowanie innych bardziej niż siebie przynosi pokój.

Przeciwnik ujawnia swoje metody przekazując  złe myśli przez nas innym, objawia obszary naszej słabości  po to, aby nas zniszczyć, lecz pokazuje też obszary naszej siły, której boi się i usiłuje ją zniszczyć.

Dzięki świadomości tych rzeczy i umiejętności szybkiego zamienienia tego przekleństwa w błogosławieństwo dzieci Boże mogą doświadczać większej wolności od przeciwnika i jego ataków.

Dzieci Boże żyją w boskiej relacji.
Ponieważ jesteśmy w Chrystusie i mamy Jego umysł (myśli), możemy być do Niego podobni i być w stanie zamienić każde pokuszenie przeciwnika w zwycięstwo, nigdy nie potykając się w komorze z Abba, Jezusem i Duchem Świętym.

Ciesz się Jego chwałą w tobie.

Eric Wilding (WILDKING Ministries)

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.