Zmiana serc (Amerykańskich)

logo

Ron McGatlin

Bóg ciągle porusza się w kierunku większej pełni Jego królestwa na ziemi, jak jest w niebie. To, co wydaje się być ku naszemu zniszczeniu, przyniesie dalsze oczyszczenie, będzie służyło dalszemu oddzieleniu nas od dróg upadłego świata i pomoże oczyścić piękną Oblubienicą, która już jest w procesie przygotowania. Te skrajne wydarzenia będą wykorzystane jako część wielkiej transformacji z mieszaniny ku prawdziwej świętości dojrzałych synów Bożych.

Nadciągają na ten świat ciemne chmury, ale nie są pozbawione posrebrzonych brzegów. Sprawy mogą potoczyć się dramatycznie i pogłębić ciemności, lecz jest za nimi wspaniałe światło i nawet w dotkliwych czasach jest pokój w cieniu Wszechmogącego. Zebrani u Niego i pod Jego ochronnymi skrzydłami, mamy radość Pańską. Tak, wszyscy możemy przeżywać trudności i utratę ziemskich rzeczy, lecz wiemy z wielką pewnością, że nasze życie nie zależy od tego, co posiadamy.

Wielu z nas może być zdumionych tym, jak bardzo upadły świat trzyma się w naszym życiu. Będziemy doświadczać większej miłości wewnątrz, gdy Bóg wypala te resztki z naszego życia i pozostawi nas z miękkim sercem wypełnionym miłością i współczuciem, całkowicie wolnym od zwiedzenia bogactwem. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.

Przed wielu Amerykanami stoi wielka zmiana serca. System wartości i postawy życiowe wielu ludzi będą zmienione do wewnątrz na zewnątrz. Twarda skorupa wokół naszych serc zostanie rozłupana i otwarta. Stwardniałe serca wypełnione skałą twardy opinii i przekonań będą roztopione przez nieoczekiwane wewnętrzne uczucia pełnej miłości troski i niepokoju o innych.

Ez. 36:26-27: I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.

Dotkliwe straty i brak dogadzania sobie przyjemnościami będą miały silny wpływ na emocje ludzi. Niestałe dusze będą wynikiem niestabilnych sytuacji życiowych. Gdy jedna grupa ludzi będzie oskarżać inną o swój stan, ujawni się gniew,. Brat powstanie przeciwko bratu, lecz cała ta chwiejność nie potrwa długo. Bóg zainterweniuje i zmieni serca wielu. Nadnaturalna rzeczywistość miłości wylanej na serca wierzących będzie przepływać do złamanego świata wypełnionego ludźmi, którzy są pustymi cysternami oczekującymi na coś rzeczywistego – coś czystego i prawdziwego – coś, co wypełni ich pustkę i uzdrowi ich życie. Oczekują oni na synów Bożych, aby przekazali rzeki wody żywota.

1Kor. 13:13 A teraz pozostaje wiara, nadzieja i miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.

Definicja przebudzenia zostanie zmieniona, gdy świeża i prawdziwa zmiana serca zacznie zalewać rodziny, sąsiedztwa i miasta. Smutek złamie serca wielu, gdy skrucha będzie rozszerzać się wewnątrz, a nękające pytania będą wynurzać w tej atmosferze. Dlaczego nie poświęciłem czasu i nie wysiliłem się, aby kochać i szanować naprawdę drogocennych ludzi wokół mnie, gdy mogłem to robić? Dlaczego nie widziałem tego, jak puste były rzeczy, o które tak zabiegałem? Dlaczego nie odpowiedziałem na miłość Bożą i nie szukałem Go z całego serca? Jak mogłem marnować drogocenną miłość Bożą? Dlaczego nie mogłem dostrzec wielkiej wartości cennego życia ludzi wokół mnie? Jak mogłem być tak egoistycznie nastawiony i stracić jedną z największych radości życia udzielania tym wokół mnie i przyjmowania ich jako drogocennych klejnotów Bożych? Dlaczego byłem tak twardy i dogmatyczny, zamiast przynosić kojącą miłość Bożą drogim ludziom, szukającym życia? Uczucia czystej miłości będą podnosić się wewnątrz jak strumienie żywej wody.

Jn. 7:38: Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.

Konkurowanie zrobi miejsce współpracy

Aby przetrwać, wierzący połączą się i będą współpracować. Biznes i praca w społeczności, które opierają się na zasadzie: ja staram się uzyskać więcej dla siebie, będą zanikać. Zaczną się raczej koncentrować na zaspokajaniu potrzeb tej społeczności. Proste życie stanie się głębokie, a skomplikowane i szybkie życie pełne walki o różne rzeczy będzie uważane przez Bożych ludzi czystego serca za głupotę. Troska o innych, szczególnie tych małych, stanie się ważniejsza niż szukanie większych przyjemności i większej ilości rzeczy. Będą zachodzić te i inne zmiany postawy serca. Niemniej, największą zmianą motywacji będzie przejście z samowystarczalnej niezależności do oddanej, głębokiej zależności od Boga i zwiększonego zaufania do Niego.

Prawdziwa wiara będzie wypróbowana i ujawniona. Podróbka czy fałszywa wiara będzie wypróbowana i ujawnione zostanie to, czym faktycznie jest. Ludzie bez wiary, którzy nie trwają w przymierzu z Bogiem, którzy nie mają wiary w Niego, będą bez nadziei w Bogu dopóki nie zwrócą się do Niego. Niewierni, którzy uczynili przymierze z Bogiem lecz zdecydowali się nie zachowywać tego przymierza, również są bez nadziei w Bogu, dopóki nie będą pokutować i ponownie nie wrócą do Niego. Niewierni i ci z fałszywą wiarą będą prowadzeni przez swego własnego, niezależnego ducha czy ludzką mądrość i znajdą się w niebezpieczeństwie. Wielu rozpozna swój stan i zwrócą się do Boga bądź powrócą do Niego z całego serca.

Wielkie żniwo przyjdzie. Tłumy spotkają się z okresem trudności i w swej rozpaczy będą szukać życia w Bogu. Boży ludzie wiary będą tam, aby pomóc ich zdobyć dla Chrystusa Jezusa.

Ci, którzy mają prawdziwą wiarę, prowadzeni przez Ducha Świętego, będą mieli Bożą mądrość i ochronę, aby przetrwać te czasy. Będą wielu pomagali przyjść do Boga. Będą zarządcami zbawienia, uzdrowienia i uwolnienia dla wielu głodnych, zdesperowanych ludzi. Krew Jezusa znajdzie swoje zastosowanie w życiu wielu.

Prawdziwe nadnaturalne manifestacje miłości i mocy Bożej zostano udostępnione temu światu. Ostentacyjne handlowanie proroctwem i cudami uzdrowień zanikną, a prawdziwe nadnaturalne cuda będą obficie płynąć przez pokornych ludzi Bożych, motywowanych czystą miłością i współczuciem Bożym. Duchowe sieci przez Ducha połączą ludzi ze specyficznymi zasobami Bożymi potrzebnymi w każdej sytuacji. Pierwszeństwo Chrystusa będzie objawione w manifestacji obecności chwały Bożej. Żadne wyniosłe czy dumne działo człowieka, czy innych bożków nie ostoi się. Jedyny prawdziwy Król będzie wywyższany – Ten, przez którego, dla którego i w którym wszystko zostało stworzone i ugruntowane.

Dz. 14:22 musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego.

Bóg wzywa ciebie i mnie, abyśmy BYLI MOCNI I BARDZO MĘŻNI (Joz. 1:7). Bądź mocny w potężnej Jego mocy. Miłość nigdy nie ustaje i wszystko możemy przez Chrystusa, który nas wzmacnia. Powstań i oddaj chwałę Bogu, ponieważ twój czas nadszedł. Krańce ziemi wzywają chwałę Bożą, wzywają Syna, aby stanął nad całą ziemią. Oto przychodzi Syn! Powstań i krzycz, ponieważ chwała Boża wschodzi nad tobą.

Iz. 60:1-5 Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. …

Ef. 6:10: W końcu, bracia, bądźcie mocni w Panu i potężnej mocy Jego.

Dążcie do miłości, ona nigdy nie zawodzi.

Ron
McGatlin
aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.