Zrozumienie proroctwa, a bieżący rok_3

Logo_FennC_2
John Fenn

Pisałem o prorokowaniu z jakim mamy współcześnie do czynienia, o zdarzeniach czasu końca, które mogą się zajść w nadchodzących miesiącach czy latach. Pozostaje pytanie: Jak my reagujemy, gdy dobrze znany mówca twierdzi, że Bóg pokazał mu, że Kalifornia wpadnie do oceanu, że meksykański półwysep Baja stanie się wyspą, a ocean wypełni główną dolinę Kalifornii (na przykład).

Jak mamy reagować na proroctwa, które mówią o nadchodzącym wkrótce załamaniu amerykańskiej i światowej ekonomi, o rozruchach i bezprawiu? Czy mamy zbierać żywność i wodę? Skąd mamy wziąć Bożą mądrość w tych sprawach?

Duch Święty i nasz duch

Jezus powiedział: „lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi” (J 16:13).

Paweł potwierdza to w 1Liście do Koryntian 2:9:12:

„Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. . . . Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył”.

Jest to ważne dlatego, że . . .

Jezus powiedział, że Duch Święty jest Duchem prawdy. Znaczy to, że jeśli modlisz się o Mercedesa, lecz Ojciec dał ci Volkswagena to Duch Święty będzie poświadczał, że to jednak VW został dostarczony. On powie dokładną prawdą tak, jak ją Ojciec ogłasza.

Jeśli kaznodzieja głosi coś, co jest ostatnim krzykiem mody i wszyscy wokół ciebie mówią: „Tak, Amen”, lecz w duchu jest jakaś niechęć, że to, co ten kaznodzieja mówi, jest złe to On mówi prawdę, bez względu na to, kim jest kaznodzieja. Jeśli powiesz coś, czego nie powinieneś mówić i czujesz wewnątrz rozżalenie, lecz w głowie nie było żadnej wskazówki, że jest to złe, to Duch Święty daje ci znać, że to co powiedziałeś było złe (a jeśli poświecisz czas na pytanie Ojca, co to takiego było, On ci powie).

Jeśli podejmujesz decyzje dotyczące jakiegoś szczególnego działania i masz pokój w duchu to, choć głowa może być pełna pytań, pokój jest sposobem w jaki Ojciec komunikuje ci przez Ducha, że to jest rzeczywiście właściwy kierunek, w którym masz iść a niebiosa dały ci pokój.

Podążaj za pokojem

Chodzenie w wierze często wymaga pójścia za tym pokojem, pomimo że umysł i emocje wirują, szukając szczegółów. Jeśli masz pokój w swym duchu to musisz kontrolować myśli i emocje, i skupić się na tym wewnętrznym pokoju.

Udzielenie pokoju w duchu oznacza, że Duch Święty przekazuje ci dokładnie to, co Ojciec dla ciebie przygotował, a ten pokój jest bezpośrednią opinią Ojca na dany temat – jeśli jest pokój, trwaj w pokoju.

Tak więc, gdy słyszysz o wojnach i pogłoski wojenne, upadające ekonomie i straszliwe rzeczy pojawiające się w różnych krajach na ziemi i zastanawiasz się czy w jakiś sposób będziesz w tym brał udział, natychmiast zwracaj uwagę, skup się na tym, co jest w twoim duchu. Czy odczuwasz pokój, czy też coś niesie świadectwo, że ma się to również do ciebie?

Mądrość, która jest z Boga, jest …

„Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, . . . ” (Jk 3:17).

Boża mądrość jest czysta, miłująca pokój i łagodna. Jak się więc czujesz, gdy pojawia się objawienie czegoś złego, co ma się zdarzyć? Odkryłem to, że nawet jeśli objawienie dotyczące czegoś złego pochodzi od Ojca, jest otoczone Jego pokojem. Ten pokój, jak powiedziałem wyżej, to Duch Święty mówiący to, co otrzymał od Ojca i Pana, że wszystko będzie w porządku, zabezpieczone, łaska zostanie udzielona. Jeśli Pan daje ci w duchu pokój jest to słowo niebios do ciebie, mówiące, że Ojciec już się tym zajął!

Mądrość, która jest z ziemi, jest …

„Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn? (Jk 3:15-16).

Zwróć uwagę na cechy ziemskiej mądrości: jest skierowana na uczucia (strach, panika, emocje), zamieszanie i walkę. Mądrość tego świata wywołuje u człowieka panikę, zmusza go do myślenia, że trzeba działać natychmiast lub wszystko zostanie stracone. Mądrość z tego świata wywołuje zmagania, zamieszanie i otwiera drzwi innym grzechom. Brakuje jej pokoju, a zamiast niego pobudza strach.

Rozgrywa się to tak…

Pójście za pokojem często robi takie wrażenie, jak przechodzenie przez przymknięte drzwi: zaglądasz do środka, widzisz, że wszystko jest w porządku, więc robisz krok dalej. Taki jest pokój – odczuwasz pokój, więc idziesz za nim aż w duchu pojawia się „stop”. . . zazwyczaj znaczy to, że jest coś do zrobienia w naturalnym świecie, bądź czekasz na coś, co się ma wydarzyć w naturze… a następnie ten pokój ponownie tryska w twoim duchu i robisz kilka kolejnych kroków do przodu.

Powiedzmy, że jakiś wierzący przeczytał w internecie, że ktoś mówi, że ostatni horror wkrótce przyjdzie na ziemię, że miał sen bądź widział w wizji. Być może ktoś studiował światową ekonomię i widzi, że zmiany, które zachodzą zgadzają się z pewnymi prawdami, którymi dzielili się ludzie Boży, więc zastanawiają się czy mają z tym cokolwiek robić.

Co robić?!?

Dobra zasada

W Nowym Testamencie znajdują się wskazówki dotyczące dawania innym, w których znajdujemy mądrość mówiącą o tym co, o ile w ogóle, powinniśmy robić dla naszej własnej przyszłości. W 2 Liście do Koryntian 8:12-13 Paweł mówi o składaniu przez Koryntian ofiary na rzecz uczniów mieszkających w Jerozolimie. Takie daje im zalecenia:

„…Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość; w obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość”.

Tak więc, jest to uznane według tego, co się ma… Dość często otrzymuję emaile od ludzi pytających czy powinni przechowywać żywność na 1-3 lat, którzy równocześnie twierdzą, że nie mają na tyle pieniędzy, żeby to zrobić za jednym razem. Odpowiadam tak: Jeśli odczuwasz, że masz to zrobić to rób według tego, czym dysponujesz, nie szarżując, nie zaciągając długów, lecz trochę tu, trochę tam, tak, aby nie stało się to ciężarem.

Powtórzę, zwróć się do swego ducha – czy czujesz pokój, choć jest zamieszanie i strach w umyśle? To postępuj według tego pokoju, dyscyplinuj myśli i emocje, aby były posłuszne temu pokojowi. Kiedy Jezus musiał nakarmić 5000 mężczyzn, plus kobiety i dzieci, mieli do dyspozycji tylko śniadanie chłopca. Lecz Jezus powiedział: „To wystarczy”. Jeśli masz pokój wtedy niebiosa mówią do ciebie: „To wystarczy”.

Pomaga również przypomnienie sobie wszystkiego, przez co Pan cię przeprowadził, każdy ślad wierności, zaopatrzenia, łaski w ciągu tych lat. Zachowywanie w pamięci tej historii pomaga w utrzymaniu przekonania, że Pan będzie również z tobą w przyszłości. Jednym z moich ulubionych cytatów są słowa Corrie ten Boom: „Nigdy nie jest czymś złym powierzyć w zaufaniu nieznaną przyszłość, znanemu Bogu”.

Te obietnice Boże są realne i prawdziwe, i nie zależą od stanu ekonomii, rządu czy pieniędzy. Gdy stajesz wobec braku, proś Ojca: „2Ptr 1:3-4 mówi, że wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności zostało nam już udzielone, proszę więc objaw mi swoje zaopatrzenie, Ojcze!” i obserwuje Go, jak działa. Korzystaj ze zdrowego rozsądku, trwaj w pokoju! Następnym razem kolejny temat, a do tej pory

wiele błogosławieństw

John Fenn

email me at: cwowi  @   aol.com

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.