14.04.08 Czy szukamy innego?

logo

14 kwietnia 2008

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:
SZUKAMY INNEGO?
Chip Brogden

http://www.theschoolofchrist.org/articles/another.html

Jan usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać/szukać innego? (Łk. 10:41,42 in.).

To „szukanie innego” jest istotą działania naszego przeciwnika, tego ducha Antychrysta, którego celem zawsze jest odwiedzenie nas od prostoty Chrystusa (2 Kor. 11:3), odciągnięcie nas, abyśmy zostawili Tego, który nas powołał i poszli za inną Ewangelią (Gal. 1:6), choć innej nie ma, jak mówi Paweł, a tylko pozory Innego, Czegoś Innego czy Kogoś Innego. W końcu Piotr, bez względu na upadki, jakie mu się przytrafiły, był na tyle mądry, aby zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma nikogo innego, oprócz Niego: Panie, do kogóż pójdziemy (Jn 6:68).

Mimo wszystko to nie powstrzymuje ludzi, nawet chrześcijan, którzy powinni lepiej wiedzieć, od „szukania innego”. Szukają kolejnego pastora, innego kaznodziei, innego nauczyciela, proroka, duchownego, innego znaku, słowa, czy proroctwa, nauczania, manifestacji, spotkania, czy cudu. Prostota Chrystusa, rzeczywistość tego Kim On jest, nie może
zbyt długo utrzymać ich uwagi.


Subscribe to these daily messages:

http://www.TheSchoolOfChrist.Org/join.html

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.