2013 rokiem namaszczenia Józefa

Garris Elkins

2013 będzie rokiem, kiedy Kościół zacznie doświadczać uwolnienia Namaszczenia Józefa. To namaszczenie będzie jak z historii z Księgi Rodzaju, kiedy Bóg powołał Józefa z nizin do pałacu, aby pomógł Izraelowi, a narody otaczające go mogły przetrwać nadchodzący czas głodu. Bóg uwalnia to namaszczenie nad Jego ludem, abyśmy mogli stać się błogosławieństwem nadprzyrodzonej mądrości i zasobów dla narodów świata.

Józef był kluczową postacią w historii Izraela. Bóg wezwał go, żeby stanął za Izraelem w wyłomie między spustoszeniem a jego przeznaczeniem. Józef doszedł do takiej pozycji nie wnosząc nic ze sobą. Został wrzucony do dołu i pozostawiony na pewną śmierć. Następnie został wyciągnięty z dołu i sprzedany do niewoli przez tych samych ludzi, którzy powinni go kochać, jego braci. Będąc fałszywie oskarżony o napaść na tle seksualnym, został osadzony w więzieniu i pozostał tam aż Bóg wskrzesił Go do miejsca wysokiej pozycji i autorytetu jako zastępcy faraona. Podczas tych wszystkich zmartwień i trudności, jakich doświadczył, Bóg nigdy go nie porzucił.

W Księdze Rodzaju, gdzie wydarzenia z życia Józefa są rejestrowane, zauważyłem trzy składniki jego namaszczenia: interpretacja snów, apostolskie zarządzanie i pojednanie. Składniki te mogą być używane przez jedną osobę lub mogą być uwolnione przez grupę wierzących funkcjonujących we wspólnej wizji.

 

Strategia interpretacji snów.

Na wielu ludzi zostanie wylane namaszczenie do interpretacji snów. Zarówno w więzieniu, jak i na dworze faraona to Józef był tym, który posiadał umiejętność tłumaczenia snów, które dały mu posłuch u rządzących. Niektóre z osób, które będą miały te sny będą zajmowały stanowiska władzy rządowej a inni będą pracowali na najwyższych szczeblach korporacji świata, gdzie zwykłe drogi dostępu do nich są ograniczone. Sny tych osób, a także potrzeba ich zrozumienia będzie mostem łączącym ich z posiadającymi Boże namaszczenie do interpretacji snów.

Wzbudzenie apostolskiego zarządzania.

Nastąpi uwolnienie i rozpoznanie nadprzyrodzonego aspektu daru administrowania. Niektórzy widzą dar administracji w mniejszym świetle niż Bóg pragnie by był. Powstaną apostołowie, którzy będą zarządzać.

W domu Potyfara, w więzieniu i przed faraonem dar zarządzania, jaki posiadał Józef był darem Boga użytym, aby zwolnić Jego błogosławieństwo dla narodów. Szczegółowy plan administracyjny, jakim Józef podzielił się z faraonem stał się nadprzyrodzonym Bożym zaopatrzeniem i wyjaśnieniem snu faraona. Dostarczył on rozwiązania, jakiego naród egipski i otaczające go inne narody potrzebowały do przetrwania głodu.

Pojednanie narodów przez rodziny.

Po doświadczeniu głębokiego osobistego bólu i odrzucenia, Józef był gotów zaoferować swojej rodzinie sposób na przetrwanie głodu. Nie pozwolił, żeby jego osobista bolesna historia stała się przeszkodą do tego, co Bóg pragnął uczynić w jego rodzinie, i w rezultacie naród Izraela został oszczędzony od głodu.

Zaspokojenie fizycznych potrzeb było machiną, której Bóg użył do odbudowy i pojednania z rodziną Józefa i Izraela. Namaszczenie Józefa mogło przepływać, bo był gotów pogodzić się z tymi, którzy go skrzywdzili.

Jedną z największych przeszkód w poruszaniu się Ducha Bożego pośród ludu Bożego jest niechęć do odpuszczenia krzywd i uraz. Ci, którzy się chcą pogodzić podejmują praktyczne i konkretne kroki w kierunku pojednania, bez względu na koszty. Przebaczający inicjują plany uzdrowienia i odnowy.

Józef płakał, gdy godził się ze swoją rodziną. To jest serce przebaczającego. Za każdym rodzinnym pojednaniem stoi miasto bądź naród czekający na uwolnienie. Izrael i narody otaczające go przetrwały poważny głód, ponieważ jeden człowiek był gotów pogodzić się z tymi, którzy go skrzywdzili.

Słowo Pana na 2013 r.

Gdy Pan przekazywał mi to słowo na nadchodzący rok, objawił, jak to namaszczenie będzie funkcjonowało:

„Jak postanowiłem, że dzieła mojego sługi Józefa zostaną zapisane w księdze o nowych początkach, tak Moja Obecność w tobie będzie miejscem narodzin nowego początku. To namaszczenie przyniesie doświadczenie Księgi Rodzaju do Mojego Kościoła.

„Stwarzam teraz w Tobie miejsce nadprzyrodzonego zaopatrzenia. Sprawiłem, że Moja Obecność jest w tobie po to, żeby stała się magazynem obfitości przypominającym rolniczy silos, w którym składuje się ziarno dla przyszłej uprawy. Podobnie jak Józef, dojdziesz do tego miejsca zaopatrzenia nie przynosząc ze sobą nic, z wyjątkiem Mojej Obecności. I to z głębi Mojej Obecności w tobie będę wyciągać błogosławieństwo dla narodów.

„To namaszczenie nie będzie dziełem dodatku, ale nadprzyrodzonego pomnożenia. Zrodzę to w tobie tak jak pomnożyłem chleby i ryby, którymi nakarmiłem tysiące. Moje zaopatrzenie będzie płynąć z tego, co wydaje się w naturalny sposób miejscem nicości. Stanie się nadnaturalnym zaopatrzeniem, które zaskoczy nie tylko tych, którzy je przyjmą, ale zaskoczy również moich ludzi. Powiesz: „Skąd to się bierze? W jaki sposób ta obfitość powstała z niczego?”

„Będę przyprowadzał narody do ciebie tak jak zrobiłem to z Józefem, kiedy przeniosłem go do Egiptu. Przybędą za zaopatrzeniem, żeby przeżyć, ale mam dla nich więcej zaplanowane niż tylko przetrwanie. Użyję cię do przyprowadzenia ich do miejsca ich przeznaczenia.

Namaszczenie Józefa zmieni głód w ucztę, brak w zysk oraz cofanie się w krok naprzód. Narody zobaczą, że jestem pośród was. Zastawcie stoły, nadchodzi czas uczty”.

Wreszcie próby i problemy, z jakimi zmagasz się w swoim życiu zostały użyte przez Boga, aby postawić cię w miejscu największego wpływu. Jak Józef mówił do swoich braci, Pan będzie również mówił przez ciebie do tych, którzy występowali przeciwko tobie w przeszłości. Namaszczony i uwolniony będziesz w stanie powiedzieć, jak Józef:

Bóg posłał mnie przed wami, aby zachować was i wasze rodziny przy życiu i zabezpieczyć wielu ocalałych. Tak, więc to Bóg przysłał mnie tutaj, nie wy!” (Ks. Rdz 45:7-8).

платная регистрация в каталогах

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.