Codzienne rozważania_12.01.2013

bo Ja żyję i wy żyć będziecie” (J 14:19).

Współczesna relacja z Bogiem tak wielokierunkowa, na tak wielu obszarach, nie jest żywą relacją. Jest pewne poznanie Boga, jest jakaś forma uwielbienia Boga, są rytuały związane z Bogiem; tak, jest w mniejszej lub większej mierze uznanie dla pewnego rodzaju oddania Bogu, uwielbienia Boga, poznania Boga i być może pragnienia Boga, lecz to wszystko nie dostaje do żywej relacji z Bogiem. Jednak to, że On żyje, oznacza, że ci, którzy odnoszą się do Niego, powinni żyć. Jezus powiedział: „Ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie„. Żywa relacja z Bogiem jest możliwa…

Nie jest to relacja z jakimś martwym porządkiem, lecz z żywą Osobą. Muszę jednak zapytać, czy ty masz taką żywą relację? Czy idziesz za systemem, jakimś porządkiem, czy też masz żywą społeczność z żywym Bogiem? Pan pragnie, żeby taka relacja z Nim była żywa przez cały czas. Wiedzieć, że ma się dostęp do żywego Boga, jest czymś wspaniałym. Nie wiesz, czy coś jest właściwe, czy nie? Tak, masz żywego Boga, zapytaj Go; On jest otwarty, jest dostępny, On jest żywy; możesz mieć układy z Bogiem. On właśnie tego chce, abyśmy po prostu radowali się żywą relacją z żywym Bogiem. Pragnieniem Jego serca jest to, abyś traktował Go, jako żywego Boga. „Kto przychodzi do Boga musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają„. Musimy wierzyć, gdy przychodzimy, że On jest; nie czując, że jesteśmy gdzieś na zewnątrz we Wszechświecie, próżnym i pustym. Nie, przychodzimy do żywej Osoby, wierzymy, że Bóg jest! Nie ma tutaj nic niejasnego.

Oryg.: T. Austin-Sparks from: The Living God

_________________________________________________________________________
 
11 stycznia | 13 stycznia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

Codzienne rozważania_12.01.2013

раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.