Codzienne rozważania_18.09.2015

Hurynowicz_rozwazania

Mk 13:37.
TO, CO WAM MÓWIĘ, MÓWIĘ WSZYSTKIM: CZUWAJCIE!

Aby właściwie oczekiwać przyjścia Chrystusa, należy czuwać, czyli mieć otwarte oczy i uszy, aby dostrzec i usłyszeć wszystko co może wywierać szkodliwy wpływ na stan naszego serca. Oby nikt z nas nie stanął zawstydzony przed Panem Jezusem, gdy przyjdzie po swoich odkupionych. „Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Ew. Mat. 13:32). Pan Jezus uważał za słuszne nie informować o chwili swojego powtórnego przyjścia, ponieważ pragnie nas skłonić do intensywnego czuwania. Inaczej groziłoby nam niebezpieczeństwo zaśnięcia, jak to się stało z głupimi pannami, które były przekonane, że mają jeszcze dużo czasu do przyjścia Pana. Do czuwania należy również zwracanie uwagi na znaki czasu. Współczesne wydarzenia wskazują na czasy ostateczne. Okażmy cierpliwość aż do ponownego przyjścia Pana Jezusa. Umacniajmy swoje serce.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.