ONZ wezwana do reakcji na przemoc wobec kobiet wynikającą z szariatu

Tłum.: Google
Instytut Gatestone
W Międzynarodowy Dzień Kobiet, 8 marca 2024 r. – który między innymi podnosi świadomość na temat przemocy wobec kobiet – do Organizacji Narodów Zjednoczonych złożono formalną skargę dotyczącą tego, że szariat (prawo islamskie) z natury stanowi znęcanie się nad kobietami, została złożona do Organizacji Narodów Zjednoczonych pod tytułem „Tematyczna Skarga do Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie ogólnoświatowych i spójnych wzorców rażących, wiarygodnie poświadczonych i ciągłych naruszeń praw człowieka kobiet spowodowanych przez szariat”.

Oksford definiuje szariat w następujący sposób:

Islamskie prawo kanoniczne oparte na naukach Koranu i tradycjach Proroka (Hadis i Sunna), określające obowiązki religijne i świeckie, a czasami także kary odwetowe za łamanie prawa. Na ogół uzupełniano je ustawodawstwem dostosowanym do współczesnych warunków, choć sposób jego stosowania we współczesnych państwach jest przedmiotem sporu między fundamentalistami islamskimi a modernistami.

Skarga zawiera podpisy muzułmańskich i niemuzułmańskich mężczyzn i kobiet z całego świata, w tym ofiar szariatu i terroryzmu, obrońców praw człowieka, profesorów, dziennikarzy, aktywistów i innych zainteresowanych specjalistów ze wszystkich środowisk. (Ponieważ została złożona na portalu ONZ, w chwili obecnej nie można dodać więcej podpisów do skargi.)

Jak wynika z jednego z komunikatów prasowych ,

Przemoc związana z szariatem dotyka kobiety na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Europie i Azji. Obejmuje to niedawną skrajną przemoc seksualną popełnioną wobec izraelskich kobiet w październiku 2023 r. przez Hamas, co zostało udowodnione przez ONZ; niewolnictwo seksualne jazydzkich kobiet przez Państwo Islamskie (IS); zabijanie irańskich kobiet za nienoszenie hidżabu; handel ludźmi, porwania i nawracanie chrześcijańskich dziewcząt koptyjskich w Egipcie; porwania dziewcząt i kobiet w Nigerii przez Boko Haram; masowe ataki na kobiety w Niemczech w 2015 r.; gwałty na dziewczynach w Wielkiej Brytanii dokonywane przez tak zwane „gangi pielęgnacyjne”; przymusowe nawracanie, porwania i morderstwa hinduskich dziewcząt w Indiach, Pakistanie i Bangladeszu, żeby wymienić tylko kilka.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *